Revista

Ştiinţa Românească şi Integrarea Europeană

Obiective

  1. Să evidenţieze cu modestie contribuţiile ştiinţei româneşti la zestrea de cunoştinţe universale, la îmbogăţirea "mozaicului cultural - ştiinţific" european
  2. Amplificarea imaginii ştiinţei româneşti la consolidarea "Ariei europene de cercetare" (Research European Aria - R.E.A), printr-o participare semnificativă la Proiectele europene P6, la alte proiecte regionale şi în cadrul Proiectelor iniţiate prin componenta ştiinţifică a NATO
  3. Atragerea personalităţilor ştiinţifice care astăzi trăiesc în străinătate, la obiectivele ştiinţifice ale ASTR.
  4. Intensificarea activităţilor legate de prezenţa oamenilor de ştiinţă români în publicaţiile de prestigiu ale lumii, cu lucrări reprezentative la Conferinţe internaţionale de prestigiu, oferte de titluri de cărţi în vederea publicării, participarea activă la mari organizaţii cu activitate inginerească: ISO, CEI, ETSI, AIEA ş.a.
  5. Realizarea unor Compact-Discuri cu rezultate ale ştiinţei româneşti, apte a fi difuzate în străinătate.