Revista

Conducători Ştiinţifici de Doctorat din I.O.D.
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA "TIMIŞOARA

ŞTIINŢE INGINEREŞTI - Profesori doctor ingineri

*  membri de onoare ai ASTR; ** membri corespondenţi ai ASTR; *** membri titulari ai ASTR; **** academicieni (membri ai Academiei Române); ASTR - Academia de Ştiinţe Tehnice din România.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului Facultatea de Construcţii şi Arhitectură Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Facultatea de Electrotehnică Facultatea de Hidrotehnică Facultatea de Inginerie Hunedoara Facultatea de Inginerie - Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa Facultatea de Management în Producţie şi Transport Facultatea de Mecanică