Revista

 Victor Romulus ANCUŞA 

17 martie 1942 - 11 iulie 2002


Poporul nostru are plăcerea ca întotdeauna să aibă de a face cu oameni care înţeleg lucrurile la care s-au gândit, pe care vreau să le înfăţişeze şi îi învrednicesc cu o formulă atât de frumoasă a omului de înţeles. A omului care nu vorbeşte în zadar, care nu ajunge la rezultate neaşteptate, a omului care convinge nu prin vorbe ci prin fapte.

Cu inimile cernite conducem azi - 13.07.2002 - pe ultimul său drum pământean pe omul de înţeles, pe colegul nostru şi colaboratorul nostru Prof.dr.ing. Victor Romulus Ancuşa. A fost un om întreg, a trăit din şi pentru viaţa societăţii academice şi printr-o inteligenţă deosebită a contribuit din plin ca această să-şi ridice activitatea la standarde cât mai ridicate, să atingă perfecţiunea.

Nimic din ideile sale nu aparţin unui trecut, unei mode efemere, nimic din strădania sa de profesor şi cercetător nu poate fi respins, nu poate fi calificat ca de desuet, el este actual, el este cel care ne-a prefigurat cursul dezvoltării învăţământului şi cercetării universitare.

Nimeni n-a apărat cu mai multă competenţă şi mai mult talent şansa învăţământului tehnic timişorean şi a cercetării ştiinţifice. Lui îi datorăm, printre altele ce le-a săvârşit în cei 60 de ani de viaţă, o anumită prestanţă a învăţământului timişorean şi a cercetării ştiinţifice universitare.

Numele lui este fără pată, fără scădere şi este o adevărată avere a celor ce-l vor moşteni. Iar dacă moştenirea unui nume nu poate cuprinde şi talentele celui plecat dintre noi, urmaşii, moştenitorii au întreaga responsabilitate ca memoria lui să fie mereu vie.

Să nu dăm niciodată uitării contribuţia lui la dezvoltarea învăţământului în domeniul maşinilor hidraulice şi modul cum a ştiut să se facă înţeles.

Colegii şi prietenii lui, ne plecăm smerit frunţile şi regretăm faptul că numai avem ocazia de a dialoga cu Victor prin viu grai. Cărţile şi studiile sale, nu puţine la număr, făcute cu mult talent ne vor aduce mereu aminte de el. Prin ele a devenit nemuritor.

Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Filiala Timişoara alături de toţi câţi l-au cunoscut şi apreciat, şi au pus în bernă steagul cercetării şi regretă că este lipsită de prodigioasă activitate a celui care în calitate de secretar a făcut-o cunoscută în societatea noastră. Munca lui şi realizările ca secretar şi membru activ îl va situa printre cei care nu pot fi daţi uitării.

Suntem alături de marea tristeţe a familiei sale şi rugăm divinitatea să-i uşureze suferinţa.

Celui plecat dintre noi îi dorim odihnă veşnică şi prin spiritul său să ne ajute în anevoioasă noastră viaţă.

Ai fost şi vei rămâne un nume în viaţa universitară şi academică.Preşedinte,
Prof.dr.ing. Marin Truşculescu