Revista

PREMIUL PE ANUL 2001
TEZA DE DOCTORAT A ANULUI

Teza de doctorat a anului 2001 a fost selectată de la Facultatea de Mecanică din Timişoara. Conducerea facultăţii a propus trei teze de doctorat pentru premiul anului 2001. Propunerile facultăţii au fost analizate de specialişti din cadrul filialei şi pe baza votului unanim s-a acordat premiul pentru teza de doctorat:

OPTIMIZAREA CONSTRUCŢIEI TURBINELOR EOLIENE CU AUTOPLAFONARE DE PUTERE ŞI FRÂNARE AERODINAMICĂ

elaborată de ing. Adrian BEJ sub conducerea Prof. dr. ing. Francisc GYULAI de la Universitatea "Politehnica" din Timişoara.

Adresăm călduroase felicitări autorului şi conducătorului tezei de doctorat premiate. Într-un cadru festiv, s-a înmânat autorului tezei premiul de 5.000.000 lei, însoţit de diploma acordată de filiala noastră.

Lansăm în continuare provocarea pentru doctoranzi de a concura la premiul anului 2002 acordat de ASTR filiala din Timişoara, conform regulamentului publicat.Prof.dr.ing. Marin Truşculescu
Membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România