Revista

Conducători Ştiinţifici de Doctorat din I.O.D.
Univesritatea "Politehnica" Timişoara

ŞTIINŢE INGINEREŞTI - Profesori doctor ingineri

* membri de onoare ai ASTR;
** membri corespondenþi ai ASTR;
*** membri titulari ai ASTR;
**** academicieni (membri ai Academiei Române);
ASTR - Academia de Ştiinţe Tehnice din România.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Automatică
BUDIŞAN NICOLAE
DRAGOMIR TOMA LEONIDA**
PREITL ŞTEFAN
PROŞTEAN OCTAVIAN
Ştiinţa calculatoarelor
CREŢU VLADIMIR**
HOLBAN ŞTEFAN
JIAN IONEL
JURCA IOAN **
STRATULAT MIRCEA
STRUGARU CRIŞAN
VLĂDUŢIU MIRCEA

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

Ştiinţa materialelor
BECHERESCU DUMITRU
Chimie
CSUNDERLIK CAROL
GÂRBAN ZENO
JULEAN ILIE
Inginerie chimică
GROPŞIANU ZENO*
IOVI AUREL
LUPEA ALFA XENIA
MANOVICIU IONEL
MENESSY IULIU
MUNTEANU DAN
PERJU DELIA
RĂDOI IOAN

Facultatea de Construcţii şi Arhitectură

Inginerie civilă
BĂNCILĂ RADU
BOB CORNELIU
IVAN MARIN
CARABA IOAN
COSTESCU ION
CUTEANU EUGEN
DIMOIU IULIU
DUBINĂ DAN
GIONCU VICTOR ***
HAIDA VIRGIL
MARIN MARIN
MATEESCU DAN****
MERCEA GHEORGHE
MÎRŞU OVIDIU
PăUNESCU MARIN
RETEZAN IOAN
STOIAN VALERIU

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Inginerie electronică şi telecomunicaţii
CÂRSTEA HORIA
CIUGUDEAN MIRCEA
CRIŞAN SEVER
IGNEA ALIMPIE
MUREŞAN TIBERIU
NAFORNIŢĂ IOAN**
NAFORNIŢĂ MIRANDA
POLICEC ANTON
POP EUGEN
POPESCU VIOREL
TIPONUŢ VIRGIL**
TOMA CORNELIU

Facultatea de Electrotehnică

Inginerie electrică
ATANASIU GHEORGHE
BOLDEA IOAN***
DE SABATA IOAN***
DORDEA TOMA****
NICA ELENA
NOVAC IOAN
SERACIN EUGEN
ŞORA CONSTANTIN*
ŞORA IOAN**
VASILIEVICI ALEXANDRU
Energetică
BUTA ADRIAN
KILYENI ŞTEFAN
NEGRU VIOREL
VELICESCU CORNELIU

Facultatea de Hidrotehnică

Inginerie civilă
CREŢU GHEORGHE
DAVID IOAN
JURA CORNEL
MAN TEODOR EUGEN
MIREL IOAN
POPA GHEORGHE
ROGOBETE GHEORGHE
WEHRY ANDREI

Facultatea de Inginerie Hunedoara

Ştiinţa materialelor
ILCA IOAN

Facultatea de Inginerie Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa

Inginerie mecanică
ANGHEL ŞTEFAN
Automatică
GÂRLAŞU ŞTEFAN

Facultatea de Management în Producţie şi Transport

Inginerie industrială
DĂNILĂ IOAN
DUMITRESCU CONSTANTIN
Inginerie mecanică
ŞANDRU AFTANASIE
ŞTEFAN CONSTANTIN

Facultatea de Mecanică

Inginerie mecanică
ANTON IOAN ****
BABEU TIBERIU***
BALEKICS MARCU
BĂRGLĂZAN MIRCEA
BRÂNDEU LIVIU ***
CREŢA GAVRIL
CIOARĂ TITUS
CIOCLOV DRAGOŞ
CARTE IULIU
DOBRE IONEL
DRĂGULESCU DOINA **
DREUCEANU AUREL
GLIGOR OCTAVIAN
GYULAI FRANCISC
HAJDU IOSIF
IONEL IOANA
IORGA DăNILă
MĂDĂRAS LUCIAN
NAGI MIHAI
NANU AUREL *
NEGREA VIRGILIU DAN
NICOARĂ IOAN
PERJU DAN
POPOVICI VASILE
UNGURERANU CORNEL
Ştiinţa Materialelor
CARŢIŞ IOAN***
DUMITRU ION
MITELEA IOAN
SAFTA VOICU**
TRUŞCULESCU MARIN ***
Inginerie industrială
DEHELEANU DORIN
DRAGHICI GEORGE
ICLĂNZAN TUDOR
JĂDĂNEANŢ MIHAI
KOVACS FRANCISC
MILOŞ LIVIU
NICHICI ALEXANDRU
Energetică
PREDA IOSIF
Ştiinţa calculatoarelor
SAVII GEORGE