Revista

Cărţi publicate de editura "Orizonturi Universitare" în anul 2002

 1. I. Filip - Structuri şi algoritmi de conducere adaptivă
 2. Gh. Păpuşoiu - Compensarea puterii reactive şi a armonicilor
 3. I. Baciu, I. Bordeaşu - Componente şi instalaţii pentru reţele de încălzire hidraulico-termice
 4. D. Daba - La vérité Brancusi
 5. S. Dobre, D. Irimia - Probleme de câmp electromagnetic
 6. M. Bura - Acvacultură specială. Broaşte, crustacee şi moluşte
 7. F. Bîrsăşteanu, S. Moţoi, D. Oneţ - Imagistică medicală. Ghid practic
 8. F. Bîrsăşteanu, S. Moţoi, D. Oneţ, M. Al Aboud - Imagini radiologice. Atlas de lucrări practice
 9. D. Resiga, L. Vékás, D. Bica, A. Chiriac - Comportarea reologică a fluidelor magneti zabile
 10. M. Truşculescu, V. Ancuşa (ed.) - The VIIth Edition of Timişoara's Academic Days. Selected papers
 11. Zilele Academice Timişene. Ed. a VII-a. 24-25 mai 2001. Lucrări ştiinţifice. Facultatea de agricultură
 12. I. Coste, G. Arsene, D. Pătruţ (ed.) - Proceedings of the Symposium "Studies of Biodiversity. West Romania protected Areas"
 13. Sesiunea Anuală de Comunicări şi Referate Ştiinţifice., Timişoara, 9-10.05.2002. Lucrări ştiinţifice. Facultatea de agricultură
 14. T. Cernicova-Dincă - Labirint
 15. V. Bălăşoiu, I. Pădurean - Acţionări hidraulice. Fundamente teoretice. Aplicaţii
 16. M. Degeratu - Stratul limită atmosferic
 17. I. Anton - Energetic an cavitational scale-up effects in hydraulic turbines
 18. I. Bica, V. Mocanu - Alimentarea artificială a stratelor acvifere
 19. O. Luca, G. Tatu - Environmental impact of free surface flows
 20. A. Wehry, S. Guler - Microstaţii pentru pompare folosind energie neconvenţională
 21. Gh. Belea, C. Voicu - Geometrie descriptivă. Culegere de probleme
 22. A. Vâlceanu, M. Anghel - Tribologie dentară. Uzura dentară
 23. V. Ştefan, L. Niţă - Mineralogie şi pedologie. Ghid practic
 24. A. Dobra, D. Mărgineanu, N. Ionescu - Elemente pentru proiectarea reductoarelor
 25. O. Lipovan, C. Arieşanu, A. Aron, L. Brăescu - Analiză matematică. Culegere de probleme
 26. A. Gontean - Imagistica anatomo-clinică a arterelor coronare
 27. I. Şora, D. Nicoară, N. Muntean, D. Bica, L. Vékás, C. Savii - Echipamente electroultraacustice pentru procesarea performantă în medii lichide
 28. C. Vior, N. Cătană, I. Cosoroabă, Gh. Dărăbuş, Şt. Nicolae, I. Ţibru, V. Popovici - Elemente de epidemiologie a bolilor transmisibile
 29. V. Păunescu, C. Bunu, D. Cocârlă, I. Siska, O. Costea, C. Pleşa - Physiology. Experiments and demonstrations
 30. E. Nicoară, A. Crişan - Conduita practică în patologia infecţioasă
 31. P. Andea - Automatizarea şi protecţia instalaţiilor şi sistemelor electroenergetice
 32. E. Ianosi, V. Văcărescu - Aparate pentru dializă. Aspecte tehnice şi de calitate
 33. M. Palicica - Prelegeri de psihopedagogie
 34. R. Vasiu - Compresie audio-video. Tehnici şi aplicaţii
 35. A. Gontean - Anatomy. An introduction to the human body
 36. M. Toth Taşcău, D. Drăgulescu - Planificarea şi generarea mişcării roboţilor
 37. I. Silea - Aplicaţii de comandă a sistemelor prin reţele bazate pe TCP/IP
 38. A. Răduţă, M. Nicoară, L. Berta, C. Firu (ed.) - Advanced Materials. Sommer Scool, 12-18.09.2002, Timişoara
 39. M. Nicoară, A. Răduţă, L. Berta, C. Firu (ed.) - Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Materials and Structures
 40. I. Borza, O. Bancea - Dicţionar român-german de termeni pentru instalaţii în construcţii
 41. O. Bancea, I. Borza - Dicţionar german-român de termeni pentru instalaţii în construcţii
 42. I. Borza, G. Ciobanu - Dicţionar român-englez de termeni pentru instalaţii în construcţii
 43. G. Ciobanu, I. Borza - Dicţionar englez-român de termeni pentru instalaţii în construcţii
 44. Université des Sciences Agricoles du Banat Timişoara, Programme SOCRATES 210447-IC-1-2000-1-Ro Erasmus EPS-1, Réunion PROG Agriculture durable, environnement et gestion durable des ressources
 45. O. Luca, B.A. Luca - Hidraulica construcţiilor
 46. M. Mănescu - Hidraulica podurilor şi podeţelor
 47. M. Puiu - Génétique médicale
 48. I. Boc, S. Popa - Sinteza intermediarilor aromatici
 49. G. Raţă - English for environmental managers
 50. M. Mănescu, A. Dimache - Poluarea apelor subterane. Studii de caz
 51. I. Dragotă, V. Petrehuş - Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale
 52. D. Cavaropol, R. Damian, L. Sandu - Elemente de hidraulică aplicată
 53. V. Petrescu - Despre mişcarea fluidelor stratificate
 54. M. Pavkov - Varicele pelvine la femeie
 55. D. Vasilie, P. ţepeneu, D. Sabou - Modalităţi de rezolvare chirurgicală a hipospadiasului la copii
 56. P. Doandeş - Limbajul C. Teorie şi aplicaţii
 57. A. Vasilievici, P. Andea, F. Frigură - Aparate şi echipamente electrice. Aplicaţii
 58. L. Drăgan, A. Văcărescu - Elemente de surdodidactică
 59. A. Isar, A. Cubiţchi, M. Naforniţă - Algorithmes et techniques de compression
 60. G. Raţă, A. Moisuc, I. Samfira - Plantele furajere şi agricultura. Culegere de termeni tehnici în română, engleză şi franceză
 61. D. Manea - Agrotehnică şi herbologie
 62. G. Luca - Le bon toubib. Le français médical. Textes pratiques
 63. I. Borza, I. Delesega - Dicţionar român-maghiar de termeni pentru instalaţii în construcţii
 64. I. Delesega, I. Borza - Dicţionar maghiar-român de termeni pentru instalaţii în construcţii
 65. Proceedings of the International Conference PFHD - Preventing & Fighting Hydrological Disasters, Timişoara, 21-22.11.2002
 66. A. Nicolaescu - Impactul instalaţiilor electroenergetice asupra mediului. Ghid practic
 67. M. Butan - Le français de l'environnement
 68. L. Anton, A. Baya, T. Miloş, R. Susan-Resiga - Mecanica fluidelor experi-mentală. Partea I. Elemente fundamentale
 69. A. Gontean - Anatomy. Bones and muscles
 70. Colloque franco-roumain Ingénierie, Normalisation et Recherches en Construction Mixte Acier-Béton, Timişoara, 14-15.09.2001
 71. I. Delesega, P. Andea - Procese de comutaţie. Calitatea energiei electrice
 72. F. Frigură-Iliasa - Stabilitatea termică a varistoarelor pe bază de ZnO
 73. D. Drăgulescu, M. Toth-Taşcău - Mecanica
 74. E. Grün - L'image récurrente de la route chez trois écrivains roumains d'expression française: Tristan Tzara, Benjamin Fondane et Ilarie Voronca
 75. V. Dumitraşcu - Medicină de laborator. Hematologie
 76. A. Moisuc, D. Dukic - Cultura plantelor furajere
 77. M. Brojboiu - Electrotehnologii
 78. D. Rendi - Metode ale cercetării operaţionale
 79. L. Anton, A. Baya - Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice şi acţionări
 80. A. Popa - Controlul digital al sistemelor mecatronice
 81. A. Dobra - Comunicare profesională
 82. G. Arsene - Elemente de ecologie generală
 83. I. Coste, S. Grigore, G. Arsene - Bibliografia botanică a Banatului (1920-2002)
 84. I. Coste, G. Arsene - Ecologie. Lucrări practice
 85. V. Dumitraşcu, D. Grecu, S. Gîju, A. Tudor, M. Licker, M. Pâslaru - Medicină de laborator. Biochimia urinei
 86. M. Burtică, Gh. Vârlan, L. Erös-Stark, S. Kacsó - Previziune economică
 87. M. Palicica, L.I. Palicica, N. Stan - Elemente de tehnologie didactică
 88. Şt. Kilyeni, D. Groza, G. Limbean - Tehnici de optimizare în ingineria energetică. Lucrări practice
 89. H. Ciocârlie - Tehnici fundamentale de programare
 90. V. Dumitraşcu, D. Grecu, A. Tudor - Farmacologie. Toxicologie
 91. V. Maggi - Timişoara. 4 passi per la città. Guida in lingua italiana