Revista

FORUM A.S.T.R.

Începând cu nr. 5 / 2004, în revista INFO ASTR s-a deschis rubrica permanentă . Ea este destinată dezbaterii publice a unor aspecte importante legate de cercetarea şi de învăţământul superior din România. Materialul Opinii asupra doctoratului ca formă şi conţinut a relaţiei dintre profesor şi discipol, publicat în acest număr, furnizează o nouă provocare la discuţii. Invităm cititorii revistei şi membrii ASTR să participe în numerele viitoare la dezbateri pe această temă sau pe orice altă temă relevantă pentru cercetare şi învăţământ. Revista este deschisă prezentării libere a opiniilor autorilor, cărora le revine, evident, responsabilitatea pentru cele publicate.


Prof.dr.ing. Marin Truşculescu
Preşedintele Filialei Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România