Revista

Premiul
Teza de doctorat a anului 2003

Contribuţii la optimizarea sistemelor structurale pentru case unifamiliale cu structură metalică, elaborată de ing. Ludovic Alexandru Fülöp sub conducerea prof.dr.ing. Dan Dubină de la Universitatea "Politehnica" din Timişoara.

La concursul Teza de doctorat a anului 2003 au participat patru doctor ingineri.

Tezele au fost propuse de consiliile facultăţilor şi au fost analizate de către comisii de specialişti numiţi de Academia de Ştiinţe Tehnice din România Filiala din Timişoara.

În urma analizei tezelor înscrise la concurs s-au obţinut punctajele acordate conform regulamentului filialei noastre, şi anume:

 1. Dr.ing. Cornelia MUNTEAN, conducător ştiinţific prof.dr.ing. Ionel DOBRE, Facultatea de Mecanică Studii şi cercetări privind analiza câmpurilor de tensiuni şi deplasări în solide elastice cu defecte
  30 puncte
 2. Dr.ing. Rudolf KORTVELYESSY, conducător ştiinţific prof.dr.ing. Alimpie IGNEA, Facultatea de Electro-nică şi Telecomunicaţii Contribuţii privind studiul neliniarităţii componentelor utilizate în circuitele de înaltă frecvenţă
  30 puncte
 3. Dr.ing. Radu MARINESCU, conducător ştiinţific prof.dr.ing. Ioan JURCA; prof.dr.rer.nat. Gherhard GOOS, Facultatea de Automatică şi Calculatoare Measurement and Quality in Object Oriented Design
  37,3 puncte
 4. Dr.ing. Ludovic Alexandru FÜLÖP, conducător ştiinţific prof.dr.ing. Dan DUBINĂ, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură Contribuţii la optimizarea sistemelor structurale pentru case unifamiliale cu structură metalică
  48,7 puncte

Adunarea generală a filialei a acordat premiul de 5 milioane lei şi diplomă de excelenţă concurentului dr.ing. Ludovic Alexandru FÜLÖP.

Adresăm călduroase felicitări autorului şi conducătorului tezei de doctorat premiate pentru anul 2003.

Concursul teza de doctorat a anului 2004 este deschis şi aşteaptă participanţi.

Prof.dr.ing. Marin Truşculescu
Preşedintele Filialei Timişoara
a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România