Revista

Teze de doctorat susţinute în anul 2003 în facultăţile Universităţii "Politehnica" din Timişoara

Nr.
crt.

Nume
doctorand

Nume
conducător

Titlul tezei

Facultatea

Data susţinerii tezei

1.

Eusebiu Gheorghe Tripa

Prof.dr.ing.

Ovidiu Mîrşu

Contribuţii privind studiul, proiectarea şi execuţia clădirilor etajate cu structură mixtă prefabricată

Construcţii şi Arhitectură

17.01.2003

2.

Iulian Georgevici

Prof.dr.ing.

Ion Mitelea

Contribuţii privind dezvoltarea unor oţeluri inoxidabile cu transformare martensitică directă

Mecanică

07.02.2003

3.

Mihai Stănişoară

Prof.dr.ing.
Vasile Popovici

Contribuţii privind influenţa prereglării şi reglării sculelor şi portsculelor asupra preciziei de prelucrare în sisteme flexibile de fabricaţie

Mecanică

12.02.2003

4.

Sever Scridon

Prof.dr.ing.

Ion Boldea

Generatoare electrice noi pentru automobile

Electrotehnică

13.02.2003

5.

Alexandru Borza

Prof.dr.ing.
Ştefan Anghel

Contribuţii la studiul comportării cinematice şi dinamice a transmisiilor armonice dinţate

Mecanică

14.02.2003

6.

Liana Maria Dehelean

Prof.dr.ing.
Octavian Gligor

Contribuţii la studiul elementelor elastice de tip membrană

Mecanică

14.02.2003

7.

Marian Greconici

Prof.dr.ing.

Ioan De Sabata

Cercetări privind lagărele cilindrice cu lichid magnetic

Electrotehnică

21.02.2003

8.

Şerban-Vlad Nicoară

Prof.dr.ing. Gheorghe Popa

Contribuţii la compactarea mediilor poroase în construcţiile de retenţie

Hidrotehnică

21.02.2003

9.

Claudiu Adrian Maci

Prof.dr.ing.
Francisc Kovacs

Contribuţii la construcţia şi utilizarea digitizoarelor 3D în proiectarea asistată de calculator şi programarea roboţilor industriali

Mecanică

21.02.2003

10.

Titu Botoş

Prof.dr.ing.

Virgil Tiponuţ

Cercetări privind conducerea adaptivă a roboţilor mobili

Electronică şi Telecomunicaţii

27.02.2003

11.

Marcela Sava

Prof.dr.ing.

Ionel Dobre

Studiul comportamentului pulberilor metalice presate la temperatura ambiantă

Mecanică

28.02.2003

12.

Gheorghe Ciorba

Prof.dr.ing.

Ilie Julean

Îndepărtarea surfactanţilor de sinteză din soluţii apoase, echivalente apelor uzate industriale, prin generare electrochimică de coagulanţi

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

28.02.2003

13.

Marian Boldea

Prof.dr.ing. Crişan Strugaru

Contribuţii la recunoaşterea automată a vorbirii continue în limba română

Automatică şi Calculatoare

28.02.2003

14.

Cristina Otilia Voicu

Prof.dr.ing.

Ion Costescu

Contribuţii la studiul influenţei terenului de fundare asupra viabilităţii drumurilor în condiţiile zonei de câmpie a Banatului

Construcţii şi Arhitectură

07.03.2003

15.

Sigrid-Elisabeta Jianu

Prof.dr.ing. Mircea Bărglăzan

Contribuţii privind implementarea tehnologiilor informatice de modelare numerică în concepţia turbinelor hidraulice

Mecanică

14.03.2003

16.

Adriana Doina Kaycsa

Prof.dr.

Carol Csunderlik

Obţinerea, purificarea şi imobilizarea unor enzime cu aplicaţii farmaceutice, clinice sau alimentare

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

12.03.2003

17.

Gabriela Preda

Prof.dr.

Carol Csunderlik

Obţinerea de compuşi organici optic activi pe cale enzimatică

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

12.03.2003

18.

Teodor Ioan Traşcă

Prof.dr.ing.
Vasile Popovici

Contribuţii la optimizarea proceselor de fabricaţie a matriţelor cu miezuri din cristale sintetice pentru extrudarea pastelor făinoase

Mecanică

18.03.2003

19.

Maria Laura Benea

Prof.dr.ing.
Dumitru Becherescu

Contribuţii teoretice şi experimentale asupra acoperirilor ceramice superrefractare realizate în jet de plasmă

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

20.03.2003

20.

Florentina
Adriana Cziple

Prof.dr.ing.

Delia Perju

Contribuţii la studierea echilibrelor fizico-chimice în sisteme condensate

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

21.03.2003

21.

Iacob Blagu

Prof.dr.ing. Alexandru Vasilievici

Contribuţii privind monitorizarea parametrilor funcţionali ai echipamentelor electroenergetice dintr-o staţie de transformare

Electrotehnică

28.03.2003

22.

Sorin Borza

Prof.dr.ing.

Ionel Jian

Baze de date orientate obiect pentru sisteme de fabricaţie

Automatică şi Calculatoare

04.04.2003

23.

Gheorghe Huţiu

Prof.dr.ing.
Marin Truşculescu

Studii şi cercetări privind folosirea materialelor recuperabile pentru obţinerea aliajelor antifricţiune pe bază de staniu fără cadmiu şi arsen

Mecanică

11.04.2003

24.

Sebastian Titus Duma

Prof.dr.ing.

Ioan Carţiş

Contribuţii la extinderea gamei de etaloane de duritate fabricate în România

Mecanică

21.04.2003

25.

Cornel Bota

Prof.dr.ing.

Ion Costescu

Contribuţii la studiul şi realizarea unor îmbrăcăminţi rutiere speciale

Construcţii şi Arhitectură

05.05.2003

26.

Constantin Marta

Prof.dr.ing.

Ion Sporea

Studii teoretice şi experimentale privind turnarea bilelor din oţel cu conţinut ridicat de mangan pentru morile de măcinat minereu

Mecanică

08.05.2003

27.

Viorel Dorin Crişan

Prof.dr.ing.

Ioan Naforniţă

Metode moderne de procesare a semnalelor radar, bazate pe reprezentări timp frecvenţă

Electronică şi Telecomunicaţii

09.05.2003

28.

Ileana Popescu

Prof.dr.ing.

Ioan Naforniţă Prof.dr.ing
Philip Constantinou

Neural Networks Applications for Radiociverage Studies in Mobile Communication Systems

Electronică şi Telecomunicaţii

09.05.2003

29.

Georgeta Gavriş

Prof.dr.ing.

Aurel Iovi

Contribuţii la studiul proceselor de valorificare a ionilor metalici din soluţii reziduale şi deşeuri solide

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

09.05.2003

30.

Tiberiu Barabas

Prof.dr.ing.
Francisc Kovacs

Contribuţii la dezvoltarea unor structuri deschise de automatizare a fabricaţiei pentru hipersisteme robotizate de tip CIM

Mecanică

09.05.2003

31.

Remus Dumitru Silaghi

Prof.dr.ing.
Virgil Haida

Contribuţii la dezvoltarea metodelor de calcul al fundaţiilor de adâncime

Construcţii şi Arhitectură

09.05.2003

32.

Luchin Milenco

Prof.dr.ing.
Francisc Kovacs

Cercetări privind interacţiunea sistem activ-sistem pasiv (mediu) utilizând metode ale Roboticii

Mecanică

09.05.2003

33.

Ioan Cireş

Prof.dr.ing.
Marin Truşculescu

Studii asupra comportării în exploatare a materialelor din componenţa elementelor portante ale structurilor complexe pentru utilajele grele mobile

Mecanică

16.05.2003

34.

Simina Iovan

Prof.dr.ing. Corneliu Bob

Contribuţii la folosirea betoanelor de ciment la îmbrăcăminţi rutiere rigide

Construcţii şi Arhitectură

30.05.2003

35.

Vasile Pop

Prof.dr.ing. Vasile Popovici

Contribuţii la optimizarea tehnologiei de recondiţionare, modernizare sau asimilare în fabricaţie a utilajelor industriale

Mecanică

12.06.2003

36.

Marcel Sorin Pater

Prof.dr.ing.

Liviu Brîndeu

Analiza semnalelor de zgomote şi vibraţii în vederea detectării surselor

Mecanică

13.06.2003

37.

Andreas Florian Mühle

Prof.dr.ing. Gheorghe Mercea

Optimizarea execuţiei construcţiilor metalice prin intermediul prelucrării electronice de date

Construcţii şi Arhitectură

13.06.2003

38.

Valentina Emilia Bălaş

Prof.dr.ing.
Mircea Ciugudean

Senzori inteligenţi cu model intern şi tehnici fuzzy

Electronică şi Telecomunicaţii

13.06.2003

39.

Cornelia Muntean

Prof.dr.ing.

Ionel Dobre

Studii şi cercetări privind analiza câmpurilor de tensiuni şi deplasări în solide elastice cu defecte

Mecanică

18.06.2003

40.

Luminiţa Cornelia Pîrvulescu

Prof.dr.ing.

Delia Perju

Contribuţii la studiul calităţii sucurilor de fructe cu ajutorul analizoarelor automate

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

20.06.2003

41.

Florin Dărăban

Prof.dr.ing.
Miranda Naforniţă

Contribuţii la modulaţia codată trellis multidimensională folosită în realizarea modemurilor analogice de bandă vocală

Electronică şi Telecomunicaţii

20.06.2003

42.

Maria Vinţan

Prof.dr.doc.ing. Constantin Şora

Determinarea distribuţiei curentului de scurtcircuit monofazat în reţelele electrice de înaltă tensiune

Electrotehnică

27.06.2003

43.

Carmen Daniela Reimelt

Prof.dr.ing.

Ioan Nicoară

Aplicarea tehnicilor de proiectare orientate pe obiecte în construcţia aparatelor şi echipamentelor

Mecanică

27.06.2003

44.

Ileana Stelea

Prof.dr.ing.

Ion Costescu

Contribuţii la studiul, diversificarea şi comportarea în exploatare a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase

Construcţii şi Arhitectură

27.06.2003

45.

Avram Ioan Petrean

Prof.dr.ing.

Ionel Manoviciu, Prof.dr.ing.
Marc J.M. Abadie

Contribuţii la studiul polimerizării unor monomeri acrilici şi metacrilici mono şi polifuncţionali

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

04.07.2003

46.

Iulian M. Ionescu

Prof.dr.

Zeno Gârban

Particularităţile homeostazei biochimice a acizilor graşi în acţiuni neuro-musculare

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

09.07.2003

47.

Carmen Lilieana Rusnac

Pro.dr.ing.

Aurel Iovi

Contribuţii la studiul proceselor de purificare a gazelor acide

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

11.07.2003

48.

Ioan Borlea

Prof.dr.ing.
Viorel Negru

Contribuţii privind diagnoza regimurilor de funcţionare a sistemelor electrice de putere

Electrotehnică

11.07.2003

49.

Emil Văcaru

Prof.dr.ing.
Corneliu Ungureanu

Contribuţii la studiul producerii şi dispersiei noxelor rezultate la arderea ligniţilor inferiori cu aplicare la Filiala Electrocentrala Craiova – CET Işalniţa

Mecanică

11.07.2003

50.

Doina Saftencu

Prof.dr.ing.
Francisc Kovacs

Optimizarea construcţiei şi amplasării dispozitivelor de complianţă din structura sistemului mecanic al roboţilor industriali

Mecanică

15.07.2003

51.

Mariana Florea

Prof.dr.ing.
Francisc Kovacs

Programarea „off-line” a roboţilor industriali pe baza procesului tehnologic de executat

Mecanica

15.07.2003

52.

Ecaterina Emilia Vladu

Prof.dr.ing. Toma Leonida Dragomir

Contribuţii la utilizarea algoritmilor genetici în inginerie

Automatică şi Calculatoare

16.07.2003

53.

Cornelia Aurora Györödi

Prof.dr.ing.
Ştefan Holban

Contribuţii la dezvoltarea sistemelor de descoperire a cunoştinţelor

Automatică şi Calculatoare

18.07.2003

54.

Ciprian Iuliu Bud

Prof.dr.ing.
Adrian Buta

Creşterea calităţii energiei electrice distribuite de reţelele electrice prin reconfigurare

Electrotehnică

08.09.2003

55.

Dan Teodor Mărgineanu

Prof.dr.ing.
Marcu Balekics

Limitele raţionale ale capacităţii portante a îmbinărilor arbore-butuc prin caneluri

Mecanică

19.09.2003

56.

Corina Ştefania Enache

Prof.dr.ing.

Iuliu Menessy

Cercetări asupra interacţiunii componenţilor în sisteme Mex Oy – Si O2 compatibile cu apariţia proprietăţilor de luminescenţă

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

19.09.2003

57.

Alexandru Dănoiu

Prof.dr.ing.

Ion Dănilă

Contribuţii la studiul dinamicii şi vibraţiilor unor organe de lucru ale maşinilor agricole

Management în Prod. şi Transp.

24.09.2003

58.

Adrian Ioan Marincu

Prof.dr.ing. Adrian Buta

Contribuţii la calculul şi analiza influenţei liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune asupra circuitelor electrice învecinate

Electrotehnică

03.10.2003

59.

Florina Adriana Radu

Prof.dr.ing.

Alfa Xenia Lupea

Contribuţii la obţinerea şi caracterizarea unor derivaţi ai acidului abietic

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

17.10.2003

60.

Adrian Stoian

Prof.dr.ing.

Ioan Şora

Contribuţii privind prognoza consumului de energie electrică şi a cererii de putere pentru utilizatori de energie electrică

Electrotehnică

24.10.2003

61.

Dimitrie Botău

Prof.dr.ing.
Aurel Iovi

Contribuţii la studiul proceselor de oxidare chimică cu reactiv Fenton şi ozon la tratarea apelor cu conţinut de coloranţi azotici

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

24.10.2003

62.

Carmen Mihaela Băbăiţă

Prof.dr.ing.
Aurel Iovi

Studii asupra proceselor de obţinere a îngrăşămintelor primare cu microelemente de tipul pirofosfaţilor

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

31.10.2003

63.

Ludovic Alexandru Fülöp

Prof.dr.ing.

Dan Dubină

Contribuţii la optimizarea sistemelor structurale pentru case uni-familiale cu structură metalică

Construcţii şi Arhitectură

31.10.2003

64.

Lavinia Angelica Macarie

Prof.dr.ing.

Ionel Manoviciu

Sisteme de fotoiniţiere conţinând compuşi ai fosforului

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

07.11.2003

65.

Rudolf Körtvelyessy

Prof.dr.ing.
Alimpie Ignea

Contribuţii privind studiul neliniarităţii componentelor utilizate în circuitele de înaltă frecvenţă

Electronică şi Telecomunicaţii

14.11.2003

66.

Nicoleta Simona Pleşu

Prof.dr.ing.

Ionel Manoviciu

Contribuţii la studiul polimerizării chimice şi electrochimice a anilinei

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

14.11.2003

67.

Muguraş Daniel Mocofan

Prof.dr.ing.
Corneliu Toma

Contribuţii la dezvoltarea aplicaţiilor multimedia ce folosesc baze de date cu căutare bazată pe conţinut

Electronică şi Telecomunicaţii

21.11.2003

68.

Dan Alexandru Pescaru

Prof.dr.ing.

Ionel Jian

Contribuţii la micşorarea distanţei între limbajele de modelare şi programare orientate pe obiecte utilizând meta-limbaje

Automatică şi Calculatoare

21.11.2003

69.

Virgilius Traian Stănciulescu

Prof.dr.ing. Doina Drăgulescu

Modelarea computerizată a structurii osoase faciale în vederea protezării şi intervenţiilor chirurgicale reparatorii

Mecanică

21.11.2003

70.

Marija Likarec

Prof.dr.ing.
Aurel Iovi

Studii privind îmbunătăţirea calităţii apei de proces din industria alimentară

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

21.11.2003

71.

Gheorghe Titus Dan Popa

Prof.dr.ing.
Corneliu Toma

Contribuţii la realizarea sistemelor de evaluare de la distanţă a unor mişcări de viteze mici şi costuri reduse

Electronică şi Calculatoare

22.11.2003

72.

Dorina Popescu

Prof.dr.ing. Toma Leonida Dragomir

Contribuţii la aplicarea teoriei sensibilităţii în automatică

Automatică şi Calculatoare

27.11.2003

73.

Sorin Nicolae Nanu

Prof.dr.ing.
Ştefan Preitl

Contribuţii la dezvoltarea unor structuri de regulatoare de viteză destinate conducerii hidrogeneratoarelor

Automatică şi Calculatoare

27.11.2003

74.

Arina Speranţa Negoiţescu

Prof.dr.ing. Virgiliu Dan Negrea

Studii şi cercetări privind optimizarea recuperării parţiale a căldurii transferate izvorului rece de către maşinile termice

Mecanică

28.11.2003

75.

Aurel Stratan

Prof.dr.ing.

Dan Dubină

Studiul comportării clădirilor multietajate cu cadre metalice duale amplasate în zone seismice

Construcţii şi Arhitectură

05.12.2003

76.

Mirabela Aurora Pădure

Prof.dr.ing.

Alfa Xenia Lupea

Studii pentru obţinerea de noi derivaţi ai acidului salicilic cu aplicaţii în industria organică de sinteză fină

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

05.12.2003

77.

Daniel Viorel Ungureanu

Acad.

Dan Mateescu

Contribuţii la studiul flambajului prin încovoiere – răsucire a grinzilor din profile cu pereţi subţiri

Construcţii şi Arhitectură

12.12.2003

78.

Nicolae-Lucian Miheţ-Popa

Prof.dr.ing.

Ion Boldea

Turbine de vânt cu generatoare de inducţie conectate la reţea

Electrotehnică

12.12.2003

79.

Liliana Rodica Rusu

Prof.dr.ing.

Ioan Carţiş

Creşterea fiabilităţii reperelor de autoturisme prin nitrurare în plasmă

Mecanică

12.12.2003

80.

Ovidiu Spătari

Prof.dr.ing.
Anton Policec

Studiul echilibrului dinamic uman în afecţiuni ale aparatului neurolocomotor

Electronică şi Telecomunicaţii

12.12.2003

81.

Ioana Maria Şora

Prof.dr.ing.
Vladimir Creţu

Model compoziţional pentru sisteme cu arhitecturi
multi-flux bazate pe componente compozabile

Automatică şi Calculatoare

12.12.2003

82.

Petru Panc

Prof.dr.ing.
Lucian Mădăras

Contribuţii la studiul teoretic şi experimental al reductoarelor procesionale

Mecanică

12.12.2003

83.

Silviu Secula

Prof.dr.ing. Marin Păunescu

Contribuţii la alcătuirea şi calculul structurilor cu diafragme din zidărie

Construcţii şi Arhitectură

19.12.2003

84.

Cornelia Veronica Muntean

Prof.dr.ing.
Aurel Iovi

Studii asupra comportamentului termic al îngrăşămintelor complexe de tipul NP cu microelemente

Chimie Ind. şi Ing. Mediului

19.12.2003

85.

Teofil Ghirasim

Prof.dr.ing.

Ioan Carţiş

Cercetări teoretice şi experimentale privind creşterea fiabilităţii rulmenţilor pentru utilaje grele

Mecanică

19.12.2003