Revista

Recenzie – Premiul A.G.I.R. pe 2003

Construcţii amplasate în zone cu mişcări seismice puternice


Coordonatori: D. Dubină, D. Lungu

Colectiv de autori: A. Aldea, C. Arion, A. Ciutina, T. Cornea, F. Dinu, L. Fulop, D. Grecea, A. Stratan, R. Vacareanu

Editura Orizonturi Universitare Timişoara 2003

Cartea este rezultatul proiectului de cercetare susţinut printr-un Grant major de către Banca Mondială şi Guvernul României prin intermediul CNCSIS, grant întitulat Siguranţa la cutremur a construcţiilor din România amplasate in zone cu mişcări seismice puternice. Cercetările s-au derulat in perioada 1999-2001, colectivul fiind compus din cadre didactice, cercetători si doctoranzi de la Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti şi Academia Română, Filiala Timişoara.

Lucrarea este structurata in doua părţi distincte. Partea I Hazard, vulnerabilitate si risc seismic a fost coordonata de D-nul prof.dr ing. Dan Lungu şi tratează problemele hazardului seismic în România, considerându-se cele doua surse importante, Vrancea şi Banat. Pentru ambele surse sunt prezentate manifestările seismice istorice, recurenţa magnitudinilor, maximele credibile ale acestor magnitudini, reţelele de înregistrare şi accelerogramele înregistrate. Sunt propuse spectre normalizate pentru principalele zone seismice din România. In continuare se analizează fragilitatea seismica a structurilor pentru clădiri, cu aplicaţii pentru managementul seismic al oraşului Bucureşti. Au fost stabilite clasele de risc seismic pentru un număr mare de clădiri din Bucureşti (au fost examinate peste 20000 clădiri), atrăgându-se atenţia asupra situaţiei grave a unor clădiri ce se încadrează in clasa 1 de risc seismic.

Partea a II-a Structuri performante din otel pentru clădiri amplasate in zone seismice a fost coordonată de D-nul prof.dr.ing. Dan Dubina si debutează cu o analiză a normelor moderne de calcul antiseismic din Europa, Japonia si SUA. Sunt prezentate şi criteriile de performanţă a structurilor metalice cuprinse in aceste norme, analizându-se metodele de determinare a factorului de comportare, ductilitatea locală şi me-canismele de cedare plastica a structurilor. Ţinându-se seama de importanţa comportării îmbinărilor riglă-stâlp, sunt prezentate cercetările teoretice şi experimentale efectuate pe plan mondial (SUA, Japonia si Europa). Se remarca cercetările experimentale efectuate la Timişoara pe o gama larga de tipuri de îmbinări. In continuare se analizează comportarea cadrelor duale si a structurilor metalice uşoare pentru case familiale rezistente la cutremure.

Cartea recenzată, rezultatul cooperării a două colective de cercetare de vârf din tara noastră, primul coordonat de prof.dr.ing. Dan Lungu, specializat in problemele hazardului si riscului seismic, al doilea, coordonat de prof.dr.ing. Dan Dubina, preocupat de domeniul comportării construcţiilor metalice in zone seismice, este o lucrare de referinţă în literatura tehnică din ţara noastră si cea internaţionala. Ea se bazează pe o documentare exhaustiva a domeniilor analizate, dar şi pe rezultatele cercetărilor teoretice şi experi-mentale obţinute de autori. Cartea are şi o valoare practică, având în vedere apropiata revizuire a normelor romaneşti de proiectare antiseismica, in care vor fi valorificate multe din aspectele prezentate.

În final doresc să felicit colectivul de autori pentru calitatea lucrării, atât ca şi conţinut cât şi ca redactare (un merit deosebit având şi Editura Orizonturi Universitare pentru calitatea deosebită a realizării grafice), confirmată de altfel si de premiul AGIR pe anul 2003 obţinut foarte recent.

Prof.dr.ing. Victor Gioncu
Membru titular al Academiei
de Ştiinţe Tehnice din România