Revista

Editura "Politehnica" – 2003

 1. A. But - Influenţa construcţiei strungurilor cu comandă numerică asupra preciziei de prelucrare
 2. A.R. Toma - Technologie und mechanisierung der bauarbeiten
 3. Şt. Gârlaşu - Transformata Hartley
 4. N. Budişan - Problems of Induction Generator Systems
 5. M. Babescu - Maşina sincronă. Modelare-Identificare-Simulare
 6. T. Becker - Die deutsche sprache in rumanien tagungsband das daad alumini - seminars
 7. S. Ionel - Profesorii
 8. M. Mateaş - Aparatura pentru exploatări funcţionale
 9. Georgeta Burtică - Săruri anorganice
 10. I. Luminosu - Fizica. Elemente fundamentale
 11. Delia Perju, M.Şuta, Carmen Rusnac - Echipamente de automatizare pneumatice de joasă presiune
 12. Lucia Vîlceanu - Termotehnica
 13. I. Mikloş, I.Z. Mikloş - Organe de maşini. Organe ale mişcării de rotaţie şi de susţinere ale acestor
 14. Şt. Maksay - Calcul numeric
 15. L. Mădăras, Veronica Argeşanu - Design. Transmisii mecanice
 16. A. Nichici, E. Cicală, S. Ignat - Applications haute technologie laser et leur implication dans l'industrie européenne
 17. V. Müller - Motorul asincron monofazat cu fază auxiliară
 18. M. Bălaş - Regulatoare Fuzzy interpolare
 19. I. Bordeaşu, I.D. Baciu - Hidraulică. Noţiuni teoretice şi probleme de hidrostatică
 20. L.E. Mirci - Elemente de fizica, chimia şi tehnologia elastomerilor
 21. L.E. Mirci - Elastomeri de specialitate
 22. T. Fleşer, R. Herman - Aplicaţii ale fabricării componentelor utilajelor tehnologice
 23. Didina Oprescu, Marcela Stoia - Noţiuni fundamentale de chimie analitică şi titrimetrie chimică
 24. N. Neguţ - Rezistenţa materialelor. Teorie şi aplicaţii
 25. A. Kovacs, Gh. Ţigan, Dobrinca Mihailov - Analiză matematică. Calcul diferenţial. Culegere de probleme
 26. M. Popa - Sisteme cu microcontrolere orientate pe aplicaţii
 27. I.Nicoară, Corina Gruescu - Educaţie tehnologică. Domenii profesionale
 28. N. Robu,- Programare concurentă. Mecanisme suport orientate timp real
 29. I. Damian, D. Popov - Fizică. Teme experimentale
 30. S. Ionel - Introducere practică în electronica analogică
 31. D.Hădărugă, Nicoleta Hădărugă - Compuşi odoranţi şi aromatizanţi
 32. C.Ungureanu, N. Secreţeanu, Ioana Ionel - Gaze combustibile. Proprietăţi. Distribuţie. Ardere
 33. A. Retezan - Instalaţii pentru construcţii şi confortul ambiental
 34. V.Bacria - Mecanica - Statica
 35. I. Nicoară, Corina Gruescu, Gabriela Străuţi, M.Costache - Bazele metodicii
 36. P.E. Dupţa, Ana-Andreea Mihărtescu - Elemente de mana-gement şi marketing pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 37. M. Stratulat - Circuite integrate CMOS şi ECL
 38. Emilia Petrişor - Probabilităţi şi statistică
 39. Ioana Ionel - Termotehnica
 40. N. Neguţ - Elemente de elasticitate, plasticitate şi rezistenţa materialelor, Vol.1
 41. V. Dorobanţu - Fizica între teamă şi respect
 42. C. Dumitrescu - Cubul magic. Culegere de probleme
 43. P. Suru - Conducerea adaptivă a proceselor de prelucrare prin aşchiere pe maşini-unelte
 44. M. Toader - Proceedins of the VII - th symposium. Acustica şi vibraţiile structurilor mecanice. Biomecanica
 45. P.E. Dupţa, Ana-Andreea Mihărtescu - Elemente de comunicare şi marketing pentru formarea agenţilor de vânzări
 46. Adriana Teodorescu - Elemente de teoria sistemelor
 47. C. Pătrăşcoiu, I. Bordeaşu, Luminiţa Grecu - Matematici aplicate în tehnică
 48. V. Duşa - Centrale termoelectrice cu combustibil solid
 49. D. Stan - Aplicaţii ale ultrasunetelor în procesarea materialelor polimerice
 50. L. Bachner, D. Ionescu - Baschet. Tehnica, tactica şi metodica jocului
 51. C. Dumitrescu, D. Bocan - Studiul formei. Exerciţiu de ecotectură
 52. Adina Sasu, B. Sasu - Sisteme liniare cu control
 53. P. Găvruţă, T. Bînzar - Familii de izometrii şi operatori subnormali pe spaţii Hibert
 54. I. Maniu, V. Dolga - Sisteme de acţionare
 55. L. Miloş, Mihaela Popescu, V.Safta - Şcoala de sudură din politehnica timişoreană la 50 de ani
 56. Club Laser et Procédés - Ecole CNRS - Séminaire européen - European summer school Vol. 1, 2
 57. M. Toader - Mecanica. Vibraţii. Aplicaţii industriale
 58. I. Borza - Instalaţii pentru construcţii. Ghid de documentare, proiectare, execuţie şi exploatare
 59. A. Kovacs, Rodica Anghelescu, Gh. Ţigan - Capitole de matematici speciale. Culegere de probleme
 60. M. Bărglăzan, Eugenia Mărgineanu - Ingineria sistemelor turistice
 61. Cornelia Păcurariu - Cinetică chimică
 62. V. Dolga - Inginerie mecanică în construcţia echipamentelor electrice
 63. C.D. Căleanu - Dispozitive şi circuite electronice
 64. E. Ianoşi - Aparate pentru dializă
 65. L. Miloş - Bazele prelucrării prin sudare
 66. C. Strungă - Politici educaţionale
 67. M. Truşculescu, R. Pascu, R. Traicu - Instalaţii termoenergetice. Fiabilitate - durată de viaţă
 68. M. Truşculescu, M. Demian - Materialotehnica - Metalurgie structurală
 69. N. Faur, I. Dobre - Proceedings of the 6th international Conference on Boundary and Finite Element
 70. A. Ignea, I. Borza, M. Chivu - Măsurări electrice şi electronice. Culegere de probleme
 71. S. Ianca - Clădiri pentru transporturi
 72. N. Boja - Geometrie analitică şi diferenţială cu aplicaţii
 73. A VIII - a ediţie a zilelor academice timişene mai 2003
 74. Arjana Davidescu - Analiza şi procesarea datelor în Matlab
 75. A. Bej - Turbine de vânt
 76. Rodica Pode - Protecţia mediului în tehnologia acidului sulfuric.