Revista

INFO ASTR TIMIŞOARA nr. 7-8

Etica cercetării ştiinţifice

Rândurile care urmează se vor un răspuns (parţial) la dezbaterea iniţiată de revista INFOSTAR prin ru-brica FORUM – stimulat de "semnele de întrebare" ridicate de dl. prof.dr.ing. Toma Dragomir în legătură cu doctoratul (v. INFO ASTR nr.6/2004). [Detalii]

Institutul Naţional de cercetare-dezvoltare în sudură şi încercări de materiale ISIM Timişoara la aniversarea a 35 ani de la înfiinţare

Înfiinţat în anul 1970, ISIM Timişoara este un centru de competenţă ştiinţifică şi tehnică în domeniul sudării şi încercărilor de materiale. [Detalii]

Valorificarea potenţialului hidroenergetic al României

În 19 mai 2005 s-a organizat la Timişoara de către Filiala din Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România în colaborare cu Filiala din Timişoara a Academiei Române şi cu Universitatea "Politehnica" din Timişoara, consfătuirea pe ţară cu tema: [Detalii]

Invitaţie

[Detalii]

AQUATIM Timişoara - prezent şi perspective

Operator al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza oraşului Timişoara, AQUATIM asigură odată cu serviciile specializate din domeniul utilităţilor publice şi gestionarea eficientă a resurselor de apă ale oraşului, având în vedere protejarea mediului şi a calităţii vieţii. [Detalii]

Prof.dr.ing. Zeno GROPŞIAN - Omagiu la aniversarea a 85 de ani -

[Detalii]

Timişoara în Topul Premiilor Academiei Române pe 2003

Academia Română a desemnat, în şedinţa sa din 23 decembrie 2005, premiile celui mai înalt forum cultural şi ştiinţific al ţării pentru anul 2003. [Detalii]

Ionel Dobre (1936 - 2005) profesor doctor inginer, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

[Detalii]

Premiul A.S.T.R. Timişoara pe anul 2004
Teza de Doctorat a anului

Teza de doctorat a anului 2004 a fost selectată de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare. [Detalii]

Manifestări ştiinţifice din 2006 la care participă şi sunt organizatori membrii ASTR - Filiala Timişoara

[Detalii]

Recenzie
asupra lucrării "Phenomenological and Mathematical Model of Structural Instabilities"

editată sub coordonarea Prof. Marcello Pignataro - Universitatea "La Sapienza" din Roma şi Prof. Victor Gioncu - Universitatea "Politehnica" din Timişoara, de către Centrul Internaţional pentru Ştiinţe ale Mecanicii - CISM, Udine, Italia, la editura Springer Wien New York, 2005 (CISM Courses and Lectures No. 470) [Detalii]

Editura "Politehnica" – 2004

[Detalii]

Editura "Orizonturi Universitare" – 2004

[Detalii]