Revista

Etica cercetării ştiinţifice

Rândurile care urmează se vor un răspuns (parţial) la dezbaterea iniţiată de revista INFOSTAR prin ru-brica FORUM – stimulat de "semnele de întrebare" ridicate de dl. prof.dr.ing. Toma Dragomir în legătură cu doctoratul (v. INFO ASTR nr.6/2004).

Mi-am permis să generalizez puţin ideea: nu nu-mai doctoratul este în suferinţă, ci întreaga cercetare ştiinţifică. Am ezitat dacă să folosesc în titlu cuvântul "etică" – demonetizat de comunişti prin folosire abuzivă. Fiind sinonim cu "morala", l-am acceptat.

Voi pleca de la câteva date particulare concrete, preluate din presă, a căror generalizare este impusă de realitate.