Revista

Institutul Naţional de cercetare-dezvoltare în sudură şi încercări de materiale
ISIM Timişoara
la aniversarea a 35 ani de la înfiinţare

Înfiinţat în anul 1970, ISIM Timişoara este un centru de competenţă ştiinţifică şi tehnică în domeniul sudării şi încercărilor de materiale.

Funcţionând din anul 1999 ca institut Naţional de Cercetare-dezvoltare, ISIM desfăşoară în prezent următoarele activităţi:

Instituţie ştiinţifică cu recunoaştere naţională şi internaţională, reprezentant al României la Institutul Internaţional de Sudură (IIW), ISIM a implementat un sistem al calităţii conform ISO 9001/2000 pentru toate domeniile de activitate, sistem certificat de TÜV CERT.

ISIM este membru al Asociaţiei de Sudură din România (ASR) şi al Asociaţiei de Cercetare Multi-disciplinară din Zona de Vest a României (ACM-V).

ISIM participă activ la Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare Inovare prin proiecte derulate în programele RELANASIN, AMTRANS, CALIST, AEROSPATIAL, INFRAS, MATNANTECH şi altele. Amintim doar câteva teme abordate:

În institut funcţionează un centru de excelenţă recunoscut în domeniul sudării cu ultrasunete, centru care îşi desfăşoară activitatea prin colaborare cu specialişti de la Universitatea Politehnica Timişoara, Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi Catedra Utilizări şi Maşini Electrice.

În cadrul activităţii de cercetare-dezvoltare ISIM derulează un Program Nucleu care vizează următoarele obiective:

  1. Procedee avansate de sudare şi tăiere a materialelor;
  2. Încercarea şi evaluarea caracteristicilor materialelor în condiţii de solicitare severă;
  3. Materiale noi obţinute prin procedeul pulverizării termice.

Dintre tematicile abordate în cadrul Programului Nucleu se amintesc:

În decursul ultimilor ani ISIM a participat la numeroase proiecte europene din cadrul programelor TEMPUS, COPERNICUS, GROWTH, CRAFT, institutul întreţinând relaţii strânse de colaborare cu institute de cercetare şi de învăţământ superior din Germania, Franţa, Portugalia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi alte ţări.

Activitatea de cercetare este completată de o serie de activităţi suport. Astfel, ISIM este un centru de formare/calificare a personalului în sudura la nivel internaţional şi european. Peste 300 specialişti au obţinut pană în prezent diploma de inginer sudor european în urma cursurilor efectuate de ISIM la Timişoara sau Bucureşti, respectiv Belgrad sau Chişinău. În institut funcţionează un organism de certificare a personalului sudor, respectiv a operatorilor pentru examinări nedistructive acreditat RENAR. În acelaşi timp, organismul de certificare ISIM Cert 729 asigură certificarea sistemelor calităţii producătorilor de structuri sudate, respectiv a sistemelor de management al mediului la sudare, fiind recunoscut de Federaţia Europeana de Sudare. Peste 100 întreprinderi din România, Republica Moldova şi Serbia au fost certificate până în prezent.

Laboratorul de încercări examinări şi analize LIEA este, de asemenea, acreditat RENAR şi efectuează o serie de lucrări de importanţa cum ar fi estimarea duratei remanente de viaţă a componentelor industriale pentru beneficiari din industrie.

Centrul de transfer tehnologic în sudură CENTA, autorizat de Ministerul Educaţiei Cercetării, oferă servicii industriei, acţionând ca un element de legătură între oferta şi cererea de inovare.

ISIM editează regulat o revistă cu apariţie trimestriala BID-ISIM, revistă aflată in al 15-lea an de apariţie, respectiv un buletin informativ ISIM – News cu 6 numere pe an, ambele în tiraj de 500 exemplare.

ISIM colaborează anual cu peste 300 clienţi, repartizaţi practic în întreg teritoriul tarii.

Perspectivele institutului sunt legate de integrarea în Aria Europeană a Cercetării, extinderea ofertei de servicii atât in ţară, cât şi în străinătate, întărirea cooperării internaţionale, dezvoltarea de parteneriate cu institute de cercetare şi universităţi din ţară.