Revista

Valorificarea potenţialului hidroenergetic al României

În 19 mai 2005 s-a organizat la Timişoara de către Filiala din Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România în colaborare cu Filiala din Timişoara a Academiei Române şi cu Universitatea "Politehnica" din Timişoara, consfătuirea pe ţară cu tema:

Valorificarea bogăţiilor naturale ale României - potenţialul hidroenergetic

Alocuţiunile prezentate de către prof.dr.ing. Marin Truşculescu, preşedintele filialei din Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi acad. Ion Păun Otiman, preşedintele filialei din Timişoara a Academiei Române, precum şi mesajul Guvernului României transmis de vicepremierul Gheorghe Seculici au scos în evidenţă importanţa temei abordate şi posibilităţile ei de valorificarea potenţialului hidroenergetic al României.

În cadrul consfătuirii au prezentat referate tematice:

Problemele prezentate de către referenţi şi discuţiile ample ale celor 34 de specialişti din domeniul hidroenergetic şi gospodărirea apelor au constituit baza propunerilor făcute Guvernului României.

În moţiunea transmisă guvernului s-au evidenţiat următoarele:

Participanţii la consfătuire propun Guvernului României:

Realizarea acestor propuneri va diminua pericolul inundaţiilor, dezvoltarea agriculturii, pisciculturii, turismului şi va asigura producerea unei energii electrice la un preţ modic.

Specialiştii din domeniul complex hidroenergetic şi gospodărirea apelor dispun de o capacitate tehnică reală pe care o vor folosi în programele iniţiate de Guvern pentru valorificarea potenţialului hidro-energetic al României.

Prof.dr.ing. Marin Truşculescu