Revista

Timişoara în Topul Premiilor Academiei Române pe 2003

Academia Română a desemnat, în şedinţa sa din 23 decembrie 2005, premiile celui mai înalt forum cultural şi ştiinţific al ţării pentru anul 2003.

Spre deosebita satisfacţie a întregului corp didactic al Universităţii "Politehnica" Timişoara, trei dintre aceste premii au fost acordate unor profesori ai universităţii noastre, după cum urmează:

Prezentăm mai jos, pe scurt, fiecare dintre lucrările premiate.

Volumul al doilea al lucrării "Procese în motoare cu ardere internă" aduce informaţii la zi în legătură cu toate fenomenele complementare celor de umplere şi golire, inclusiv pentru proiectarea de proces. Cu aplicaţia sa cea mai frecventă ca unitate de tracţiune rutieră, astăzi fiind în trafic în lume peste 700 mil. autovehicule, cca. 90% autoturisme cu o rată de creştere de 20-30 mil. pe an, motorul cu ardere internă va fi încă multă vreme de interes chiar şi pentru tracţiunea hibridă şi respectiv pentru utilizarea unor combustibili neconvenţionali impusă atât de epuizabilitatea rezervelor de hidrocarburi cât şi de condiţiile tot mai restrictive impuse de poluarea mediului. Câteva dintre problemele tratate în capitolele volumului sunt: arderea în motoarele cu aprindere prin scânteie, arderea în motorul cu aprindere prin comprimare, procesul de destindere analizat inclusiv în legătură cu influenţele existente şi procedee de calcul a parametrilor de stare la sfârşitul destinderii, indicii de perfecţiune ai ciclului termodinamic, caracteristicile, tararea şi rodajul motoarelor cu ardere internă, funcţionarea în comun a motorului diesel cu grupul de turbosupraalimentare.

Lucrarea "Problems of induction generator systems" a profesorului Nicolae Budişan sintetizează, chiar după spusele autorului, "o activitate de o jumătate de veac". După cum arată dânsul, pentru folosirea maşinii electrice asincrone în electroenergetică trebuie depăşite două dezavantaje majore: absorbţia de energie reactivă mare din sistemul la care este cuplată şi faptul că nu poate funcţiona în regim autonom la alimentarea consumatorilor izolaţi. Cercetările profesorului Budişan au fost îndreptate spre găsirea de soluţii care să compenseze aceste dezavantaje şi s-au materializat prin realizarea, printre primele in lume, a unor agregate aeroelectrice experimentale cu generatoare asincrone "cu dublă ieşire", cu funcţionare la turaţie variabilă, aşa cum cer turbinele de vânt: agregate experimentale cu puteri cuprinse între 30 şi 300 kW, la UPT, Hidrotim şi pe platforma montană Semenic.

Cercetările domnilor Prof.dr.ing. Radu-Emil Precup şi Prof.dr.ing. Stefan Preitl în domeniul conducerii automate a proceselor bazate pe logica fuzzy (Fuzzy Control) datează din anul 1993. Pe parcursul celor 10 ani (1993-2003) autorii s-au închegat ca un colectiv de cercetare puternic, recunoscut atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional. Autorii au abordat aspecte de cercetare teoretică şi aplicativă, atât în domeniul conducerii fuzzy a proceselor cât şi în domeniul conducerii automate convenţionale. Cercetările în domeniul conducerii fuzzy a proceselor au fost finalizate până la nivelul anului 2003 prin peste 70 lucrări publicate şi trei cărţi cu caracter monografic, una în limba engleză.

Contribuţiile originale ale autorilor vizează următoarele aspecte:

  1. Dezvoltarea unor structuri de regulatoare fuzzy cu dinamică cu structură neomogenă în raport cu cele două canale de intrare, concretizate prin 14 structuri de astfel de regulatoare. Dezvoltarea unor analize de sensibilitate la modificări ale parametrilor procesului condus .
  2. Dezvoltarea unor structuri de regulatoare fuzzy cu dinamică cu predicţie de ordinul 1 şi 2 şi a structurilor de sisteme de reglare aferente.
  3. Prezentarea metodologiei unitare de dezvoltare a regulatoarelor fuzzy cu dinamică PI şi PID din clasa regulatoarelor încadrate în clasa de sisteme fuzzy de tip II şi III (după Koczy si Sugeno) şi a structurilor de reglare fuzzy fără sau cu adaptarea parametrilor.
  4. Dezvoltarea unor metode de proiectare optimală a regulatoarelor fuzzy cu dinamică bazate pe criterii de polioptimizare de tip multiobiectiv.

  5. Prof.dr.ing. Ioan Jurca
    Membru corespondent ASTR