Revista

Premiul A.S.T.R. Timişoara pe anul 2004
Teza de Doctorat a anului

Teza de doctorat a anului 2004 a fost selectată de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare.

Au fost propuse pentru premiu un număr de 7 teze, de la facultăţile de Automatică şi Calculatoare, Construcţii, Electrotehnică, Inginerie Chimică şi Mecanică. Propunerile au fost analizate de specialişti, calculându-se puncte pentru fiecare teză pe baza regulamentului de acordare a premiului . Conform punctajelor obţinute, s-a acordat premiul pentru teza de doctorat:

Proiectarea şi implementarea sistemelor timp-real pentru aplicaţii critice de achiziţie şi prelucrare numerică de semnal

elaborată de ing. Mihai Micea sub conducerea prof.dr ing. Vladimir Ioan Creţu de la Universitatea "Politehnica" din Timişoara.

Adresăm călduroase felicitări autorului şi conducătorului tezei de doctorat premiate.

Lansăm în continuare provocarea pentru doctoranzi de a concura la premiul anului 2005 acordat de ASTR filiala Timişoara, conform regulamentului publicat.


Prof.dr.ing. Marin Truşculescu
Membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România