Revista

Recenzie
asupra lucrării "Phenomenological and Mathematical Model of Structural Instabilities"

editată sub coordonarea Prof. Marcello Pignataro - Universitatea "La Sapienza" din Roma şi Prof. Victor Gioncu - Universitatea "Politehnica" din Timişoara, de către Centrul Internaţional pentru Ştiinţe ale Mecanicii - CISM, Udine, Italia, la editura Springer Wien New York, 2005 (CISM Courses and Lectures No. 470)

Centrul Internaţional pentru Ştiinţe ale Mecanicii, CISM, a fost fondat în anul 1969, la Udine în Italia. La CISM, în cadrul sesiunilor de primăvara şi toamna, reprezentanţi de seama ai ştiinţelor mecanicii teoretice şi aplicate, precum şi ai disciplinelor asociate sunt invitaţi să susţină cursuri avansate, pe diverse tematici din domeniile respective.

În acest context, Domnii profesori Marcello Pignataro şi Victor Gioncu au iniţiat şi coordonat în perioada 20-24 Octombrie, 2003, cursul cu titlul de mai sus. Alături de domniile lor, în cadrul cursului, au conferenţiat şi urmatorii:

Volumul, care constituie obiectul acestei recenzii , conţine textul conferinţelor susţinute de către această echipă prestigioasă de profesori şi specialişti, recunoscuţi pentru contribuţiile aduse la clarificarea, formularea, rezolvarea şi interpretarea unora dintre problemele fundamentale şi aplicaţiilor teoriei instabilitaţii structurilor.

În fapt, intenţia declarată a coordonatorilor cursului a fost ca, împreună cu colegii dumnealor, să realizeze o prezentare integrată, explicită şi coerentă a fundamentelor teoretice şi dezvoltărilor aplicative ale unora dintre temele actuale ale instabilităţii structurilor.

Volumul rezultat în urma cursului este structurat în cinci capitole, după cum urmează:

Capitolul 1: Modelarea matematica a fenomenului de instabilitate (M. Pignataro. G.C. Ruta);

Capitolul 2: Modelarea fizică ale problemelor de instabilitate (V. Gioncu);

Capitolul 3: Modelarea instabilităţilor cuplate, cu aplicaţii în domeniul structurilor din bare cu pereţi subţiri (E. de Miranda Batista);

Capitolul 4: Analiza asimptotică a structurilor elastice zvelte în domeniul postcritic (R Casciaro);

Capitolul 5: Modele mecanice pentru subclasele unor catastrofe cu aplicaţii în domeniul instabilităţii structurilor elastice (Z. Gaspar).

În tratarea tematicii de mai sus, autorii folosesc deopotrivă, literatura fundamentală şi rezultatele cercetărilor recente din domeniu, într-o selecţie exhaustivă, la nivel mondial, în care integrează, ponderat şi cu rigoare, propriile lor contribuţii.

Prin conţinutul ei, prin nivelul tratării problematicii abordate, această carte este, fără îndoială, de referinţă, chiar şi pentru o instituţie de nivelul CISM-ului, unde pe parcursul anilor, de la înfiinţare, atâtea nume mari se regăsesc în lunga listă de conferenţiari şi autori.

Am onoarea şi plăcerea de a-i cunoaşte pe autorii acestei cărţi şi, de acea, îmi permit, să-i felicit pentru această realizare.

În mod deosebit, însă, ţin să-l felicit pe Domnul Prof.Dr. Ing. Victor Gioncu, pentru onoarea pe care o face Şcolii Politehnice din Timişoara, prin înscrierea numelui D-sale, ca profesor al acestei şcoli, în pleiada coordonatorilor de cursuri la CISM Udine.


Prof.dr.ing. Dan Dubina