Revista

Editura "Politehnica" – 2004

 1. Alfa Xenia Lupea - Biochimie. Aplicaţii
 2. Alfa Xenia Lupea - Biochimie
 3. T. Iclănzan - Plasturgie. Tehnologia prelucrării materialelor plastice
 4. A. Ignea - Măsurări electronice. Senzori şi traductoare
 5. Cornelia Păcurariu, I. Lazău - Chimia fizică a stării solide
 6. C. Ivan, Gh. Ilia ş.a. - Elemente de chimie organică. Noţiuni de bază
 7. O. Gligor - Structuri mecatronice
 8. I. Zaharie - Culegere de întrebări şi probleme de fizică
 9. Corina Botoca - Reséaux de neurones. Applications dans le traitement du signal
 10. M. Stratulat - Microelectronica. Principii şi aplicaţii
 11. V. Marinca - Mecanică. Statică şi Cinematică Vol.I
 12. Valentina Bălaş - Senzori inteligenţi cu model intern şi tehnici Fuzzy
 13. N. Vaszilcsin - Noţiuni de electrochimie
 14. Dana Silaghi Perju - Rezistenţa materialelor
 15. V. Stoian, D. Daniel ş.a. - Materiale compozite pentru construcţii
 16. L. Miloş, Mihaela Popescu - Şcoala de sudură la 50 de ani. Ecouri la o întâlnire de suflet
 17. Lia Dolga, M. Revencu - Parametric and feature-based and modelling with applications in Catia and Inventor
 18. Delia Marinca - Performanţe în matematică. Culegere de exerciţii şi probleme date la olimpiadele şcolare
 19. M. Rusu - Probleme şi teste Fox Pro rezolvate şi comentate
 20. Crisanta Mazilescu, Maria Mitroi - Formarea competenţelor pedagogice între teorie şi practică
 21. N. Vaszilcsin, Maria Nemeş, Andreea Kellenberger - Electrochimie. Principii şi experienţe
 22. S. Ionel - Introducere practică în electronica analogică
 23. Ş. Gligor - Elemente de fiziopatologie practică
 24. L.Tutelea - Metode de modulare în lăţime de puls pentru convertoare de tensiune
 25. Z. Milonjic, P. Brebu, Livia L. Bârliba - Sistem de poziţionare geodezic
 26. Dorina Isar - Filtre
 27. S. Mischie - Interfeţe pentru sisteme cu instrumentaţie programabilă. Standarde şi aplicaţii
 28. D. Belega - Testarea convertoarelor analog numerice
 29. L. Rusnac - Analiza şi sinteza proceselor chimice. Principii şi metode
 30. L. Rusnac - Uleiuri vegetale. Proprietăţi, separare şi purificare
 31. D. Popov - Matricea densităţii. Proprietăţi generale şi aplicaţii în fizica sistemelor cu multe particule
 32. I. Mitelea, R. Bogdan - Selecţia şi utilizarea materialelor inginereşti
 33. G. Pădure - Autovehicule rutiere. Calcul şi construcţie Vol. I
 34. Diana Andone - Teleuniversitatea TV la 10 de ani;
 35. S. Ionel - Seniorii. Interviuri necenzurate
 36. Gh. Belea - Reprezentări geometrice
 37. I. Luminosu - Fizică. Teorie, aplicaţii, autoevaluare
 38. Lucia Olariu, Iuliana Chişu - Biochimie generală
 39. D. Toader, Maria Titihazan, V. Titihazan - Elemente fundamentale de electrotehnică. Aplicaţii
 40. V. Dorobanţu - Fizica între teamă şi respect Vol. II
 41. Florica Manea, Dalila Marşavina, I. Ursoiu - Principii, metode şi aplicaţii în analiza apei
 42. Gh. Luca - Generatoare de vibraţii
 43. G.E. Moşoarcă - Aluminiul rezidual în apa potabilă
 44. P. Toadere - Globalizare şi integrare
 45. V.F. Duma - Vignetarea
 46. N. Neamţu - Qualitative theory of functional equations and elementary functions
 47. H.L. Popa - Teoria şi ingineria sistemelor. Concepte, modele, metode, competitivitate
 48. E.C. Lovasz, I. Cărăbaş - Principii de sinteză a mecanismelor cu roţi dinţate şi came
 49. Corina Gruescu, I. Nicoară - Aparate optice. Analiza şi sinteza sistemelor optice
 50. I. Luminosu - Fizică. Aplicaţii practice, teste grilă
 51. O. Lipovan, C. Hedrea - Analiză matematică. Calcul diferenţial
 52. A. Iovi, Corina Iovi - Tehnologii ecologice. Chimia şi tehnologia fosfaţilor
 53. T. L. Dragomir - Elemente de teoria sistemelor - Vol. I
 54. N. Boja - Capitole de matematici speciale
 55. Camelia Bretotean Pinca ş.a. - Oboseala termică a cilindrilor de laminare la cald
 56. Ioana Ionel ş.a. - Energoecologia combustibililor fosili
 57. Ioana Ionel ş.a. - Măsurarea calităţii aerului şi dispersia nexelor
 58. G. N. Bandur - Elemente de ştiinţa elastomerilor
 59. Rodica Militaru, C. Militaru - Calitate şi fiabilitate
 60. D. Daba - Sistemica universală
 61. V.F. Duma - Scanarea
 62. T.L. Oană - Analiza de sistem a întreprinderilor de control
 63. C.I. Tulea ş.a. - Biofizica unor metode de diagnostic şi terapii neinvazive
 64. Corina Gruescu, Renata Bodea - Elemente de analiză şi sinteză a sistemelor optice. Aplicaţii
 65. Corina Gruescu, Renata Bodea, A. Pommersheim - Măsurări optice
 66. O. Lipovan - Analiză matematică. Calcul integral
 67. A. Nichici - Formarea profesională în inginerie - ieri, azi, mâine
 68. V. Marinca, N. Herişanu - Mecanică. Dinamică - Vol.II
 69. V. Bacria - Mecanică. Cinematică
 70. D. Păunescu, B. Căruntu - Analiză matematică. Şiruri şi serii
 71. Gh. Creţa - Turbine cu abur
 72. L. Jurca, M. Ciugudean - Circuite integrate analogice
 73. D. Dejica - Focus on punctuation
 74. I. Zaharie - Fizica. Lucrări de laborator
 75. A. Stanciu, Loredana Ungureanu, Adriana Albu - Utilizarea calculatoarelor
 76. M. Truşculescu, Mihaela Pascu - Energiile concentrate - Suport al prelucrării termice a materialelor. Masă rotundă, Timişoara, 28 mai 2004
 77. M. Stratulat - Circuite integrate digitale
 78. Ioana Ionel, C. Ungureanu - Centrale termoelectrice
 79. Ioana Şora, D. Todincă - Introducere în programarea calculatoarelor
 80. Gh. Drăgănescu - Mecanica