Revista

Editura "Orizonturi Universitare" – 2004

 1. Daniela Susan-Resiga, Adrian Chiriac - Introducere în fizica lichidelor
 2. Ştefan Kilyeni - Metode numerice. Algoritme, programe de calcul, aplicaţii în energetică. Ed. a 3-a
 3. Vitorio Maggi - Timisoara. I luoghi di culto
 4. Ioan Borza, Dorina Chiş - Dicţionar român-francez de termeni pentru instalaţii în construcţii
 5. Dorina Chiş, Ioan Borza - Dicţionar francez-român de termeni pentru instalaţii în construcţii
 6. Mihai Moga, Petru Bîca, Filip Lupea - Sisteme de dezvoltare cu micro-procesorul Z80. Aplicaţii
 7. Ioan Borza, Viorica Băltean - Dicţionar român-italian cu termeni de instalaţii pentru construcţii
 8. Viorica Băltean, Ioan Borza - Dicţionar italian-român cu termeni de instalaţii pentru construcţii
 9. Nistoran Botiş Mihaela - Controlul coroziunii şi al acoperirilor anticorozive
 10. Aurel Lăzureanu - Tehnica lucrărilor de îngrijire în pepiniere şi plantaţii forestiere
 11. Virgil Haida, Marin Marin, Monica Mirea - Mecanica pământurilor
 12. Mihaela Galanton - Dreptul comerţului internaţional
 13. Elena Ana Păuncu - Medicina muncii
 14. Dorian Nedelcu - Modelare parametrică prin Autodesk Inventor
 15. Grigore Silaşi (ed.) - UE sau SUA. O alegere strategică pentru România
 16. Grigore Silaşi - Uniunea Europeană sau noua "Comèdie divină"
 17. Victor Bălăşoiu, Ioan Pădurean - Echipamente şi sisteme hidraulice de acţionare. Compendiu
 18. Voichiţa Coman - Transformatorul electric. Analiză şi modelare aplicată
 19. Ioana Şora - Componente compozabile
 20. Petru Deutsch - Semnificaţia biologică generală a rolului sistemului renină - angiotensină aldosteron în echilibrul hidroelectrolitic
 21. Valerica Belengeanu, Maria Puiu, Dorina Stoicănescu, Cristina Gug, Mirela Mihăiescu, Simona Farcaş, Cristina Popa, Kinga Rozsnyai - Genetică medicală. Aplicaţii practice
 22. Mirella Anghel - Diagnostic oral
 23. Marius Moşoarcă (ed.) - Profile of a civil engineer. Victor Gioncu at seventy
 24. Dan Dubină, Daniel Grecea (ed.) - Recent Advances an New Trends in Structural Design
 25. Flavius Dan Şurianu - Reţele electrice de distribuţie
 26. Ivan Bogdanov - Conducerea cu calculatorul a acţionărilor electrice
 27. Cosmin Sălăşan - Consultanţă şi extensie în agricultură
 28. Cosmin Sălăşan - Consultanţă în agricultură prin grupul de rezolvare a problemelor
 29. Liviu Anton, Daniel Balint, Alexandru Baya, Rodica Bădărău, Victor Bălăşoiu, Adrian Bej, Teodor Miloş, Sebastian Muntean, Romeo Resiga, Adrian Stuparu - Mecanica fluidelor, maşini hidraulice şi acţionări. Aplicaţii de calcul
 30. Radu Răducan - Managementul resurselor umane
 31. Marin Ivan, Adrian Ivan - Analiza statică a structurilor
 32. Constantin Bota, Dan Popescu - Algebră liniară şi geometrie. Culegere de probleme. Vol. 1
 33. Aurel Gontean - Microcontrolerul RISC PIC16F84A
 34. Zeno Garban, Gabriela Garban - Nutriţia umană. Vol. 1. Probleme fundamentale, Ed. a 3-a
 35. Gabriela Mariana Luca - Vraciul, preotul şi medicul. Tipuri de iniţiere
 36. Aurel Răduţă, Mircea Nicoară, Carmen Firu (ed.) - Advanced Materials. Summer School, 09.2004, Timişoara
 37. Mira Mirianici - Labirintul grădiniţei
 38. Ioan Coste, Ilinca Merima Imbrea - Botanică forestieră. Sistematica plantelor
 39. Brigitta Ielics - Introducere în economie
 40. Romeo Susan-Resiga, Sandor Bernad, Sebastian Muntean, Mircea Popoviciu (ed.) - Proceedings of the 6th International Conference on Hydraulic Machinery and Hydrodynamics
 41. Alexandra Păunescu - Recuperarea complexă în sindroamele coronariene acute
 42. Monica Butnariu - Chimie analitică şi instrumentală. Metode de laborator
 43. USAMVB Timişoara, Program SOCRATES 210447-IC-2-2001-1-Ro Erasmus EPS-1, Réunion IP Agriculture durable et ressources hydriques: comparaison européenne, Thessalonique, 4-15 mai 2004
 44. Petru Andea, Ioana Florina Mînzu - Sisteme electorale şi sisteme de partide
 45. Ioan Coste, Diana Antal - Botanică farmaceutică. Sistematica plantelor
 46. Gheorghe Madescu - Motorul asincron. Ghid de calcul al parametrilor
 47. Octavian Proştean - Sisteme de conducere autoacordabile
 48. Iacob Ruşmir - Metal cutting. Programming on automatic lathes
 49. Rodica Superceanu , Florentina Bărbulescu, Francisc Kovacs - Dicţionar de robotică englez-român
 50. Florentina Bărbulescu, Eugen Bărbulescu, Rodica Superceanu - Dicţionar de robotică român-englez
 51. Mirela Pop, Marie-Christine Segers - Pratique du français
 52. Mirela Pop - Pratique du français. Cahier de séminaire
 53. Heteş-Gavra Iosif, Alexandru Buglea, Heteş-Gavra Roxana - Management bancar
 54. Ioan Coste, Alma Lioara Grigoriu - Botanică. Morfologia şi anatomia plantelor
 55. Viorel Ungureanu, Dan Dubină (ed.) - Preocupări actuale în construcţii metalice şi sudură, Zilele Academice Timişene, Ed. a 8-a, mai 2003
 56. Iuliu Dimoiu - Earthquake engineering
 57. Silvica Oncia - îmbunătăţiri funciare
 58. Mihail Eugen Tănase, Ioan Lie, Bogdan Marinca - Sisteme electronice ultrasonore
 59. Rodica Superceanu, Daniel Dejica (ed.) - Lucrările Conferinţei Internaţionale de Comunicare Profesională şi Traductologie, Timişoara, 25-26.09.2003
 60. Horia Ciocârlie, Rodica Ciocârlie - Utilizarea şi programarea calculatoarelor
 61. Zeno Garban - Biochimie. Tratat comprehensiv. Vol. 1, Ed. a 3-a
 62. Teodor Vintilă, Laura Dorina Dinu - Tehnologia produselor de biosinteză
 63. Doru Vătău, Flaviu Frigură, Flavius-Dan Şurianu, Jean Pascal Cambronne, Nicholas Choylev - Matériaux électriques
 64. Ştefan Preitl, Radu Emil Precup - Complemente de tehnica reglării automate
 65. Eugen Jebelean, Corneliu Bob - Superplastifianţii în betoane
 66. Constantin Bota, Dan Popescu - Algebră liniară şi geometrie. Culegere de probleme. Vol. 2
 67. Ştefan Ioan Stratul - Istoria parodontologiei
 68. Bucur Luştrea - Modelarea generatorului sincron şi a reglajelor sale. Aplicaţii în studiile de sistem
 69. Ştefan Kilyeni - Tehnici numerice utilizate la analiza regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice
 70. Ştefan Ioan Stratul - Metodologia cercetării ştiinţifice în medicina dentară. Elemente fundamentale
 71. Ştefan Ioan Stratul - Cercetarea ştiinţifice în parodontologie. Elemente de analiză statistică
 72. Floricica Barvinschi - Fizică generală
 73. Petru Gheju, Vasile Duşa - Scurtcircuite în instalaţiile electrice
 74. Rodica Avram, Livia Brânzan, Marius Ţurcanu, Mariana Tudoran, Viviana Ivan, Victor Moga, Mihai Balint, Carmen Luca, Florina Pârv - Elemente de clinică medicală. Aparat respirator
 75. Elena Volloncs - Pârghiile economico-financiare în agricultură
 76. Mugur Păunescu - Cercetarea accidentelor de muncă. Ghid practic. Ed. a 2-a
 77. Adrian Buta - Bazele electroenergeticii. Electromagnetism şi circuite electrice
 78. Adrian Pană - Bazele electroenergeticii. Regimurile de funcţionare ale instalaţiilor electroenergetice
 79. Mihai Moga ş.a. - Măsurarea mărimilor electrice
 80. Petru Gheju, Vasile Duşa - întocmirea şi analiza bilanţurilor electroenergetice
 81. Flavius Dan Şurianu - Echipamente şi instalaţii electroenergetice
 82. Ioan Laza, Dorin Lelea, Liviu Mihon Mihai Nagi, Paul Dan Oprişa Stănescu, Floriana Stoian - Echipamente şi instalaţii termoenergetice
 83. Gheorghe Vuc - Gestiunea energiei şi managementul proiectelor energetice
 84. Doru Vătău, Mihai Jădăneanţ, Ioan Borlea, Ioan Laza - Utilizarea eficientă a energiei
 85. Ştefan Kilyeni, Marius Groza, Gabriel Limbean - Metode numerice. Algoritme, programe de calcul, aplicaţii în energetică. Lucrări practice Ed. a 3-a
 86. Laura Cismaş - Economie. Elemente de micro şi macroeconomie
 87. Rodica Superceanu - Translating pragmatic texts
 88. Ioan Cadar, Tudor Clipii, Agneta Tudor - Beton armat. Ediţia a 2-a
 89. Daniel Curiac, Florin Drăgan - Sisteme informatice pentru comerţ electronic
 90. Liliana Elena Danciu - învăţare prin colaborare. Aspecte metodologice