Revista

INFO ASTR TIMIŞOARA nr. 11

Studii universitare de doctorat: Opinii - Reglementări

În anul 2005 a intrat în vigoare Ordinul MEdC nr. 4491/06.07.2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006. Ideea centrală a documentului o reprezintă instituţia şcolii doctorale în contextul Bologna.[Detalii]

PREMIUL Teza de Doctorat a anului2005

S-a acordat premiul de 250 RON şi diploma de excelenţă concurenţilor: [Detalii]

Profesorul IOAN GHEORGHE CARŢIŞ
a fost omagiat cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani

În cursul lunii ianuarie pe data de 12, în organizarea catedrei de Ştiinţa Materialelor a Facultăţii de Mecanică şi a Rectoratului Politehnicii a avut loc sărbătorirea a 70 de ani de viaţă şi de aproape jumătate de secol de activitate în cadrul Politehnicii a profesorului Ioan Gh. Carţiş. [Detalii]

INSTABILITĂŢI ŞI CATASTROFE ÎN INGINERIA STRUCTURALĂ

Prof. dr. ing. Victor GIONCU, Membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România [Detalii]

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE PE ANUL 2007

[Detalii]

Prof.dr.ing. IOAN DE SABATA (1928 - 2006)

S-a născut la 15 noiembrie 1928 la Beiuş, în Bihor. Datorită foarte bunei pregătiri dobândite ca elev al Liceului “Samuil Vulcan” din Beiuş, îndeosebi în domeniul matematicii, după absolvirea acestuia (în 1948) devine unul dintre studenţii eminenţi ai Politehnicii din Timişoara, reuşit întâiul. [Detalii]

EDITURA POLITEHNICA – 2006

[Detalii]

EDITURA "ORIZONTURI UNIVERSITARE" – 2006

[Detalii]