Revista

Studii universitare de doctorat
Opinii - Reglementări

În anul 2005 a intrat în vigoare Ordinul MEdC nr. 4491/06.07.2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006. Ideea centrală a documentului o reprezintă instituţia şcolii doctorale în contextul Bologna. Structurarea doctoratului pe şcoli doctorale şi etapa procesului de pregătire prin programul de pregătire universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică, respectiv întregul concept asociat ordinului dat, fără a face abuz de reglementări, o orientare clară doctoratului şi permit o largă autonomie universitară.

Cu toate că ordinul MedC reprezintă, efectiv, un real progres în reglementarea doctoratului, opinăm că el este susceptibil de îmbunătăţiri. Iată una dintre acestea. După cum se ştie, în diferite domenii ştiinţifice căile şi mijloacele de finalizare ale unor cercetări sunt diferite. Prin faptul că ignoră această realitate ordinul este vulnerabil. El poate determina pe plan naţional, pentru multe şcoli doctorale, o referinţă apriori neadecvată realităţii practice.. Bunăoară, ordinul consideră în mod implicit că o cercetare, respectiv o teză de doctorat, în domeniul ingineriei se poate încheia în medie în acelaşi interval de timp ca şi în domeniul sociologiei. Matematica, fizica, chimia, ingineria, psihologia, istoria ş.a.m.d. reprezintă, în litera ordinului domenii în care o cercetare doctorală se poate finaliza în 3 ani, eventual cu un an de extensie. Trebuie să subliniem că un astfel de obiectiv temerar nu a fost asumat în numeroase alte ţări. Următorii 2-3 ani vor furniza o imagine despre realismul obiectivului.

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, instituţie de învăţământ superior de stat cu o apreciabilă tradiţie în cercetare şi perfecţionare doctorală, s-a conformat prevederilor ordinului 4491/06.07.2005, adoptând şi dezvoltând la nivel instituţional, în condiţii de exigenţă şi responsabilitate , reglementările şi procedurile necesare. Ansamblul acestora se găseşte pe site-ul universităţii la adresa http://www.upt.ro/doctorat. Fiecare dintre documentele elaborate conţine elemente care individualizează universitatea. Ne referim numai la două.

Astfel, pe de o parte, pentru a responsabiliza şi, totodată, pentru a stimula implicarea spre excelenţă a doctoranzilor, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de nivel doctorat în Universitatea „Politehnica” din Timişoara (http://www.upt.ro/pdf/doctorat/RODSUND.pdf) impune, prin unul din articolele sale, obiecte de vizibilitate sprijinite de universitate:

„Pe parcursul programului de cercetare ştiinţifică, doctorandul are următoarele obligaţii, fără a căror achitare nu poate obţine aprobarea de susţinere a tezei:

Pe de altă parte, este de remarcat clauza specială înscrisă în contractul doctoral încheiat între universitate, doctorand şi conducătorul de doctorat cu privire la proprietatea intelectuală asupra rezultatelor obţinute în cadrul şcolii doctorale.Plecând de la faptul că o creaţie ştiinţifică reprezintă proprietatea intelectuală a creatorilor, persoane fizice, clauza consemnează următoarele:

În clauza de mai sus se cuvine remarcată, alături de reglementările clare referitoare la proprietatea intelectuală, iniţiativa remarcabilă de iniţiere a celor 11 serii de Teze de doctorat ale UPT. Toate seriile beneficiază de indexare ISBN şi ISSN. Ele corespund celor 11 domenii ale Şcolii doctorale – Chimie, Automatică, Energetică, Inginerie chimică, Inginerie civilă, Inginerie electrică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Inginerie Industrială, Inginerie Mecanică, Ştiinţa calculatoarelor, Ştiinţa şi ingineria materialelor – în care activează 128 conducători de doctorat. Lucrările pot fi obţinute de cei interesaţi de la Editura Politehnica.

Tezele de doctorat susţinute în UPT în anii 2005 şi 2006, precum şi numeroase alte informaţii despre activităţile de cercetare şi doctorale din UPT se găsesc pe site-ul menţionat.

Prof.dr.ing. Toma-Leonida Dragomir