Revista

EDITURA POLITEHNICA – 2006

 1. C.Toma, R.Vasiu ş.a. - Principiile televiziunii analogice şi digitale. Vol.I;
 2. Anca Drăghici - Ergonomie;
 3. I.Bordeaşu - Eroziunea cavitaţională a solului;
 4. G.E. Moşoarcă, Adina Negrea - Chimia solului. Aplicaţii;
 5. Rodica Superceanu ş.a. - Genuri profesionale în administraţia publică;
 6. M.Bărglăzan, C.Velescu - Cuplaje transformatoare şi frâne hidrodinamice;
 7. Viorica David - Geodezie. Lucrări practice;
 8. G.Miro Muntean, Cristina Muntean - Adaptive Solutions for Information Delivery over I.P.Net;
 9. B.Sasu, Luminiţa Sasu - Sisteme dinamice discrete;
 10. A.Kovacs ş.a. - Matematici speciale în inginerie;
 11. R.Gligor, Virginia Gligor - Farmacologia sistemului nervos;
 12. Gh. Atanasiu - Cadenţe universitare;
 13. Gh. Liuba - Introducere în teoria maşinilor şi acţionărilor electrice;
 14. Şt.Maksay - Matematici asistate de calculator;
 15. Alfa Xenia Lupea - Biochimie generală;
 16. Virginia Gligor, R.Gligor - Farmacologie specială;
 17. I.Mitelea - Ştiinţa materialelor Vol. I;
 18. Lăcrămioara Stoicu Tivadar - Integrating Biomedical Information (Simpozion internaţional);
 19. A.Retezan - Instalaţii pentru construcţii şi confort ambiental (Conferinţă);
 20. Cristina Marinescu, P.F.Mihancea - Programarea orientată pe obiecte în limbajul JAVA;
 21. O.Lipovan - Analiză matematică. Calcul integral;
 22. I.Michael - Metoda elementelor finite Vol. I;
 23. C.Muşat - Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice;
 24. Gh. Luca - Dinamică. Vibraţii;
 25. G.V.Ursu-Neamţ ş.a. - Locomotive şi trenuri electrice;
 26. S.Ionel - Emblemele Politehnicii. Începuturile Ştiinţei şi Ingineriei Calculatoarelor la Politehnica Timişoreană. Vol. I;
 27. A.Argeşanu, Monica Popa - Algoritmi genetici. Teorie şi aplicaţii;
 28. S.Ionel - Polifonie;
 29. S.Ionel - Estimare spectrală cu experimente în MATLAB;
 30. N.Faur - Elementary finite element;
 31. O.Proştean ş.a. - Proceedings of the 7th international conference on technical informatics - conti'2006 (simpozion internaţional) ;
 32. V.A.Şerban, A.Răduţă - Ştiinţa şi ingineria materialelor;
 33. L.Udrescu - Materiale metalice şi tratamente termice volumice;
 34. Ramona Tudose ş.a. - Combinaţii complexe homo- şi heteropolinucleare ale unor elemente 3 d;
 35. Liga studenţilor din Facultatea de Mecanică - Zilele tehnice studenţeşti (Simpozion);
 36. Ioana Ionel - Renewable energy resource (Simpozion internaţional);
 37. I.Luminosu - Fizică. Teme experimentale;
 38. Andreea Kellenberger - Electrozi scheletaţi. Obţinere, caracterizare şi aplicaţii;
 39. Josefina Mihuţ, Maria Jivulescu - Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Culegere de probleme;
 40. Virginia Gligor, R.Gligor - Farmacologie specială;
 41. D.Todinca - Alocarea resurselor în reţele GPRS/EGPRS;
 42. N.Neguţ - Caroserii şi structuri portante pentru autovehicule rutiere;
 43. N.Boja - Algebră lineară;
 44. I.Damian ş.a. - Fizica. Elemente fundamentale;
 45. R.Herman ş.a.- Investigaţii experimentale în tehnologia materialelor;
 46. D.Dejica - Focus on punctuation;
 47. Mihaela Vartolomei - Bazele contabilităţii;
 48. Camelia Arieşanu - Algebră liniară;
 49. M.Babescu, C-tin Bota - Modelarea maşinii sincrone reactive;
 50. O.Lipovan, C.Hedrea - Analiză matematică. Îndrumător de seminar;
 51. Simona Pretorian ş.a. - Fizică. Elemente fundamentale. Aplicaţii;
 52. L.Bereteu ş.a. - Mecanică şi vibraţii. Probleme;
 53. A.Kovacs ş.a.- Matematici superioare asistate de calculator;
 54. I.Naforniţă - Microunde. Fundamente Vol. I;
 55. Anca Drăghici - Ergonomie. Aspecte novatoare ale cercetării ergonomice. Vol. II;
 56. Carmen Grecea ş.a. - Complemente de măsurători terestre. Vol. I.;
 57. Gh. Atanasiu ş.a. - Modelarea dinamică prin SIMULINK. Maşini electrice, Acţionări electrice, convertoare statice;
 58. V.Doandeş - Topografie specială;
 59. D.Popovici, S.Muşuroi - Acţionări electrice cu servomotoare;
 60. I.S.Herban - Topografie inginerească. Îndrumător de aplicaţii şi lucrări practice;
 61. E.Ghita, Gh. Turos - Dinamica vehiculelor rutiere;
 62. M.Truşculescu, M.Demian - Material handbook Vol. I - Structural metallurgy;
 63. D.Popov ş.a. - Fizica. Elemente fundamentale;
 64. Emilia Petrişor - Simulare Monte Carlo;
 65. A.Kovács, Gh.Ţigan, Dobrinca Mihailov - Analiză matematică. Calcul diferenţial şi integral. Culegere de probleme;
 66. I.Goleţ - Matematici generale;
 67. Andra Tămaş, R.Minea - Uscarea. Aspecte teoretice şi aplicative;
 68. A.Tulcan, Liliana Tulcan, T.Iclănzan - Sisteme de control;
 69. L.D.Lemle - Algebră şi geometrie;
 70. R.Negrea - Modelare statistică şi stochastică. Aplicaţii în inginerie şi economie;
 71. Gabriela Negru Străuţi - Planificarea afacerilor şi înfiinţarea societăţilor comerciale. Îndrumător de proiectare;
 72. Veronica Argeşanu - Fundamente de inginerie mecanică;