Revista

EDITURA "ORIZONTURI UNIVERSITARE" – 2006

 1. M. Bura - Acvacultură specială. Tehnologia creşterii şi valorificării broaştelor şi racilor
 2. M. Bura, R. Muscalu - Acvacultură specială. Lucrări practice
 3. A. Naaji - Tehnici de modelare. Sistem de diagnoză pentru membrul superior uman
 4. J. Avram Jecu, N. Bota, F. Cădariu - Elemente de patologie chirurgicală. Tub digestiv, urgenţe abdominale. Ed. a 2-a
 5. D. Ţucu, V. Rotărescu - Economia întreprinderii
 6. Şt. Stratul - Teoria cercetării ştiinţifice în parodontologie
 7. P. Ursulescu - Contribuţii la istoria Banatului de nord-est în secolele al X-XVI
 8. F. Kovacs - Roads and Ways in Banat. Ed. a 2-a
 9. I. Ruja, Şt. Gârlaşu, Fl. Breabăn - Controlul mişcării
 10. Şt. Stratul, D. Onisei, D. Onisei - Parodontologie. Curs pentru colegiul de asistenţă dentară
 11. M. Anghel - Noţiuni generale de ergonomie dentară. Note de curs
 12. D. Vătău, J.-P. Cambronne, F.M. Frigură-Iliasa, N. Choylev, F.D. Şurianu, I. Iliev, L. Ursa - Matériaux pour le génie électriques
 13. Gabriel Tatu - Hydraulique 1
 14. Z. Gârban, Gabriela Gârban - Biochimie, vol. 3, ed. a 3-a
 15. V. Morcovescu - Modelarea membrului inferior uman în vederea recuperării prin protezare
 16. C.V. Anghel - Metode numerice. Algoritmi şi programe de calcul
 17. F.D. Şurianu - Compatibilitate electromagnetică. Aplicaţii în sistemele electrice de putere
 18. I. Borlea - Diagnoza regimurilor permanente ale sistemelor electroenergetice
 19. R. Zaharia - Analiza experimentală şi numerică a fermelor din profile metalice formate la rece
 20. H. Ciocârlie - Universul limbajelor de programare
 21. V. Văcărescu - Aparatură şi instrumentar stomatologic
 22. Revista învăţământului preşcolar timişean, nr. 1/2006
 23. D. Radu - Fundamente de inginerie electrică. Circuite electrice
 24. F. Cziple - Echilibrul fizico-chimic în sistemul ternar Al-Cu-Si
 25. M. Jădăneanţ, M. Nagi, F. Stoian, I. Ionel, I. Laza, D. Lelea, P. Oprişa, L. Mihon – Bazele termoenergeticii
 26. M. Jădăneanţ, P. Oprişa, I. Laza, I. Ionel, F. Stoian, D. Lelea, M. Nagi, L. Mihon – Întocmirea şi analiza bilanţurilor termoenergetice
 27. L. Mihon, I. Ionel, Gh. Pop, V. Negrea – Măsurarea mărimilor neelectrice
 28. A. Sallo, S. Muntean, C. Crăşmăreanu - Relaţii între structura şi proprietăţile coloranţilor solubili în apă
 29. Proceedings of the 8th Scientific Student Conference on Technical Sciences, Timisoara, 7-9.04.2006
 30. Proceedings of the 2nd Workshop on Vortex Dominated Flows, Bucureşti, 30.06-01.07.2006
 31. Proceedings of the 2nd International Symposium Preventing and fighting hydrological disasters, Timisoara, 29.06 -01.07.2006
 32. A. Răduţă, M. Nicoară, C. Demian, C. Locovei - Ingénierie assistée par ordinateur et nouveaux matériaux. Ecole d´été, 28.08-03.09.2006, Timisoara
 33. R. Vasiu, R. Kamari, D. Andone (ed.) - Proceedings of the 12th NETTIES International Conference, Timişoara, 6-9.09.2006
 34. S. Dan, P. Florescu, D. Bumbăcilă - Ghidul educatoarei. Ed. a 3-a
 35. Revista învăţământului preşcolar timişean, nr. 2/2006
 36. M. Pignataro, J. Rondal, V. Gioncu (ed.) - Proceedings of the 4th International Conference on Coupled instabilities in metal structures, Rome, Italy, 27-29.09.2004
 37. I. Delesega - Aparate şi echipamente electrice
 38. M. Greconici - Fundamente de inginerie electrică. Circuite mono şi trifazate în regim permanent
 39. V. Belengeanu, M. Puiu, D. Stoicănescu, C. Gug, M. Mihăescu, S. Farcaş, C. Popa, M. Stoian - Elemente de genetică medicală
 40. D. Tomoni (ed.) - Traian Vuia – gânditor şi militant social-politic
 41. D. Ţucu, M. Păunescu (ed.) – Proceedings of the 1st International Conference Systems for health and work security. Young workers – Start safe, vol. 1, 23-25.10. 2006, Timisoara
 42. D. Ţucu, M. Păunescu (ed.) – Proceedings of the 1st International Conference Systems for health and work security. Young workers – Start safe, vol. 2, 23-25.10. 2006, Timisoara
 43. D. Ţucu, M. Păunescu (ed.) – Proceedings of the 1st International Conference Systems for health and work security. Young workers – Start safe, vol. 3, 23-25.10. 2006, Timisoara
 44. Gh. Constantinescu, R. Palicica - Anatomie comparativă şi noţiuni de fiziologie animală
 45. V. Dudaş, I. Haţegan, S. Berghian, C. Gomboş, M. Cernicova - Din cronologia judeţului Timiş. Ed. a 2-a
 46. T. Berar, D. Tudor, I. Maliţa - Construcţii şi elemente de drumuri forestiere
 47. Ş. Kilyeni, C. Bărbulescu, M. Groza, G. Linbean - Tehnici de optimizare în ingineria energetică. Lucrări practice. Ed. a 3-a
 48. F. Tatu - Focarul fracturar. Fiziopatologie, evoluţie, monitorizare
 49. M. Marcu - Studiul fenomenelor termice la sistemele de calcul
 50. O. Proştean, I. Filip, C. Vasar, I. Szeidert - Modelare şi simulare
 51. Şt. Preitl, R.E. Precup (ed.) - Regulatoare pentru servosisteme. Metode de proiectare
 52. D.V. Ungureanu - Construcţii metalice uşoare din profile de oţel formate la rece
 53. F. Dinu - Metode de calcul neliniar al structurilor în cadre metalice solicitate la acţiunea seismică
 54. E. Petzek, R. Băncilă - Alcătuirea şi calculul podurilor cu grinzi metalice înglobate în beton
 55. L. Mihon (ed.) - Proceedings of the 1st International Conference on Motor Vehicle and Transportation , 15-17.11.2006, Timişoara
 56. C. Bota, D. Popescu - Algebră liniară. Culegere de probleme
 57. G. Luca - Intermezzo european, ed. trilingvă (română, franceză, italiană)
 58. R. Avram, L. Brânzan, M. Tudoran, V. Ivan, V.D. Moga, M. Balint, F. Pârv, C. Popa, C. Cacherda - Elemente de clinică medicală. Aparat cardiovascular
 59. F. Tatu, V. Ivăşchescu - Monitorizarea vindecării osoase cu ajutorul vibraţiilor
 60. I. Traia, C. Bercea - Macedonia. Un sat cu nume şi oameni cu renume
 61. A. Vâlceanu, C. Vârlan, E. Schiller - Fiziologia şi patologia cromaticii dentare
 62. E. Şişu - Proteoglicani II. Glicozaminoglicani
 63. D. Muntean, A. Cristescu - Physiologie et physiopathologie
 64. I. Frigură Iliasa, M. Frigură Iliasa - Sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă şi canalizare din municipiul Reşiţa. Evoluţie şi soluţii tehnice
 65. C. Gomboş - 50 de ani de istorie. Din istoria judeţului Timiş, 1939-1989
 66. I.P. Otiman, A. Turcuş, H. Ciocârlie, S. Muntean (ed.) - 140 de ani de viaţă academică în Banat
 67. A. Aron - Probleme de stabilitate în mecanica geometrică
 68. E. Şişu, V. Rusu - Biochimie metabolică. Metabolismul aminoacizilor şi al hemului
 69. D. Muntean, A. Cristescu - Pathophysiologie. A practical approach
 70. D. Ţucu, V. Rotărescu - Economia şi managementul întreprinderii
 71. E. Petzek - Elaborarea de instrucţiuni pentru aplicarea principiilor mecanicii ruperii la stabilirea siguranţei în exploatare şi a duratei de viaţă a podurilor metalice.