Revista

INFO ASTR TIMIŞOARA nr. 14

Problematica calificărilor în învăţământul superior din România

Volumul foarte mare de informaţie acumulată în fiecare domeniu, adeseori mult prea bogată în raport cu ceea ce se cere în practică, a condus la situaţii în care instruirea universitară depăşeşte cu mult necesităţile practicii. Depăşirea se poate manifesta prin excesul de informaţie generală sau prin excesul de informaţie de specialitate. [Detalii]

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului a UPT. Şase decenii de existenţă

Facultatea de Chimie Industrială a luat naştere pe un teren fertil pregătit prin mai multe activităţi de profil de chimie în această zonă a ţării. În primul rând trebuie să amintim înfiinţarea în anul 1929 a primei Societăţi de Chimie din România cu sediul la Timişoara. La Şcoala Politehnică, cel dintâi laborator de chimie fusese amenajat încă sub conducerea rectorului Traian Lalescu, iar din 1921 va lucra la această Şcoală, profesorul Constantin Cândea; apoi vor fi angajaţi viitorii academicieni Eugen Macovschi în anul 1933, Ilie Murgulescu în 1934, Coriolan Drăgulescu în 1945 şi Giorgio Ostrogovich în 1949, ca să-i amintim numai pe cei mai reprezentativi din perioada de început. [Detalii]

Hidrotehnica timişoreană la 60 de ani

Hidrotehnica Timişoreană şi-a început activitatea în anul 1948 în cadrul Politehnicii din Timişoara ca secţie de specializare distinctă a Facultăţii de Construcţii. Prin aceasta s-au înfăptuit de fapt năzuinţele şi eforturile depuse de către reprezen­tanţi de seama ai ştiintei şi tehnicii din Banat, care au realizat lucrări hidrotehnice deosebite, începând încă din secolul al XVIII-lea, multe dintre aceste lucrări fiind unicate şi premire naţionale sau mondiale la vremea respectivă. Se evidenţiază aici dubla conexiune Timiş – Bega (Nodul Hidrotehnic Coştei – Topolovăţ), lucrare ingenioasă tehnic care asigura la acea vreme nivelul de apă pe Bega necesar navigaţiei, şi care în prezent acoperă cerinţe complexe cum ar fi asigurarea descărcarii apelor mari la viitură din Bega în Timiş (ferind astfel de inundaţii municipiul Timişoara şi restul localităţilor aval de Topolovăţ), utilizarea energiei hidraulice, irigarea terenurilor agricole aferente sau desecarea terenurilor riverane în zonele joase. [Detalii]

Construcţiile olimpice. Beijing 2008

In octombrie 2006, la invitatia Academiei Chineze si a Institutului de Cercetari in Constructii din Beijing, am vizitat santierele ce pregateau constructiile pentru Olimpiada de vara Beijing 2008. Dintre constructiile vizitate, trei sunt cu totul remarcabile si merita sa fie prezentate in cadrul acestei note informative. [Detalii]

Prof.dr.ing. Mircea Raţiu la 85 de ani

[Detalii]

Manifestări ştiinţifice

[Detalii]

Despre Societatea Inginerilor de Automobile din România - SIAR

Societatea are sediul în Bucureşti la Universitatea Politehnica, Facultatea de Transporturi, Splaiul Independenţei 313, Sect. 6. şi este afiliată la FISITA (Internationl Federation of Automotive Engineering Societies), fondată în 1948 la Paris la care au aderat societăţile naţionale ale inginerilor de automobile din 38 de state. [Detalii]

Legea nr. 230/2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea ASTR

[Detalii]