Revista

Prof.dr.ing. Mircea D. RAŢIU la 85 de ani

membru de onoare al ASTR filiala Timişoara

S-a născut în 11 octombrie 1923 la Turda şi şi-a efectuat studiile la Politehnica din Timişoara devenind inginer electromecanic în 1948 şi obţinând tot aici, în 1967, titlul de doctor inginer în rezistenţa şi încercarea materialelor.

Şi-a început cariera în 1948 ca sistent la Catedra de Rezistenţa materialelor a Politehnicii din Timişoara, dar din motivele politice ale vremii, în 1951 a fost scos din învăţământul superior, reproşându-i-se că nu s-a înscris în PCR şi că fratele său mai mare Ion Raţiu (stabilit la Londra şi după 1990 deputat în Parlamentul României) desfăşoară în occident o activitate anticomunistă.

În perioada 1950-1968 D-nul Mircea D. Raţiu lucrează intens în proiectare şi cercetare, mai întâi la Institutul de Proiectări de maşini (IPROM) Timişoara, apoi la Institutul Naţional de Metrologie Bucureşti, secţia Timişoara, interval în care capacitatea technică a dominei sale învinge barierele politice ale vremii, astfel că între 1954 şi 1957 este reâncadrat în mediul academic fiind numit Prof. asociat la Politehnica din Timişoara, instituţie în care devine şi conducător de doctorat într anii 1968-1978, în specialitatea Rezistenţa şi încercarea materialelor.

În paralel domnia se este activ şi în cadrul Centrului de Cercetări Tehnice din Timişoara al Academiei Române, în intervalul 1967-1970, iar din 1970 este promovat director ştiinţific al Institutului de Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara, funcţie deţinută până în 1975 când rămâne la ISIM ca şef secţie cercetare după care în 1978 emigrează în SUA. Ajuns la vârsta de 55 de ani în "lumea nouă", domnia sa reuşeşte totuşi să se afirme profesional în domenii de vârf, activând ca senior specialist în validarea siguranţei centralelor nucleare la companiile EDS Nuclear San Francisco, în perioada 1978-1983 şi la IMPELL Corporation Walnut Creek, CA, între 1983-1993.

După pensionarea din 1994 îşi continuă activitatea competentă ca inginer consultant la importnte companii din California şi anume DUKE Engineering Services San Ramon, CALCET Consulting San Leandro, TRANSNUCLEAR West Fremont şi VECTRA Technologies San Jose, aducând contribuţii remarcabile în domeniul calificării seismice a centralelor nucleare, implementarea programelor de mecanica ruperii pentru protecţia împotriva ruperilor fragile a vaselor şi conductelor sub presiune în cursul răcirii accidentale, evaluarea tensiunilor elasto-plastice la calificarea integrităţii operaţionale cu prelungirea duratei de viaţă a echipamentelor, controlul ruperilor unor componente aflate sub presiune în centralele nucleare, etc. Toata aceste contribuţii se regăsesc în cominicări prezentate la prestigioase congrese şi în importante publicaţii precum: Jurnal of Pressure Vessel Technologie, ASME Pressure Vessel and Piping, PVP Conferences, Transaction American Nuclear Society şi Power Engineering. Contribuţiile personale ale D-lui Mircea D. Raţiu sunt concretizate ăn peste 150 de comunicări şi articole publicate în ţară şi străinătate, precum şi în cărţile: Tehnica măsurării forţei (1961), Încercări şi analize de metale (1996-coautor), Elemente de sclerometrie (1998), Cercetări de rezistenţă şi fiabilitate la solicitări oscilante (2003), Metrologia încercărilor de materiale (2004) şi Măsurarea rezistenţei materialelor (2007).

Dovedindu-şi ataşamentul faţă de ţara natală şi faţă de şcoala care l-a format ca inginer, Domnia sa a trimis la Politehnica din Timişoara biblioteca sa tehnică acumulată în America şi constituită apoi ca Fondul de carte Mircea Raţiu de pe lângă Catedra de rezistenţa materialelor.

Împreună cu soţia sa D-nul Mircea Raţiu se repatriează în martie 2007 şi se stabileşte în oraşul său natal Turda unde îşi sărbătoreşte acum cei 85 de ani trăţi cu trudă şi demnitate în ţară şi în SUA.

Prof.dr.ing.Tiberiu Babeu
Membru titular al ASTR

Ing. Dipl. N. Fântânaru
Filiala AGIR Timiş