Revista

International Conference on Hydraulic Machinery and Equipments – HME 2008

În perioada 16-17 oct.2008, s-a desfăşurat la Universitatea Politehnica din Timişoara, în organizarea Catedrei de Maşini Hidraulice, Conferinţa Internaţională de Maşini şi Echipamente Hidraulice, HME 2008. Conferiţa HME 2008, s-a constituit ca o continuare a Conferinţelor HME organizate în anii 1964, 1985, 1990, 1994, 2000, 2004, respectiv Conferinţa de Sisteme Hidropneumatice de Acţionare şi Automatizare din anul 1995.

Volumul cu lucrările conferinţei a fost publicat integral în limba engleză şi conţine 190 de autori, totalizănd 550 pagini. Volumul conferinţei este publicat ca Special Issue, în Buletinul Ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, Seria Mecanică, ISSN 1224-6077, Tom, 53(67), (acreditat CNCSIS în categoria B, BDI).

Cele 85 lucrări au fost grupate în 9 domenii speciafice: Theoretical and Experimental Hydrodinamics, Hydraulic Turbines and Power Plants, Wind Turbines, Pumps and Pumping Sttions, Hydraulic and Pneumatic Power, Adaptive Hydraulic Systems for Wind Turbines, Cavitation and Cavitation Erosion, Flow Erosion, Environmental Protection.

HME 2008 a reunit specialişti din mediul academic şi industrial în domeniul mecanicii fluidelor şi aplicaţiilor acesteia, maşinilor hidraulice şi al echipamentelor hidromecanice (proiectare, optimizare, retehnologizare de turbine hidraulice, pompe, vane, reţele de conducte, echipamente de control şi automatizare) al amenajărilor hidroenergetice (centrale hidroelectrice, centrale de acumulare, staţii de pompare), pompe şi staţii de pompare, acţionări şi automatizări hidropneumatice, turbine eoliene, energii neconventionale, cavitaţie şi eroziune cavitaţională, din ţară şi din străinătate.

Rezultatele obţinute până în prezent, şi mai ales cooperarea între diverse instituţii din ţară, au fost o dată în plus supuse dezbaterii comunităţii ştiinţifice internaţionale la HME 2008, în vederea evaluării lor şi a definirii de noi probleme de interes practic. Astfel, s-au subliniat necesitatea lărgirii problematicii original axate pe turbine hidraulice şi centrale hidroelectrice, pentru a include şi turbinele hidroelectrice (care exploatează energia vântului, respectiv a curenţilor marini), sistemele de propulsie navală (cu probleme specifice turbopompelor axiale), precum şi sistemele de alimentare cu apă (staţii de pompare şi reţele de conducte), sisteme de acţionare şi automatizare, ventilaţie şi climatizare, etc.

HME 2008 va contribui semnificativ la integrarea cercetării româneşti în domeniul hidraulicamicii, cu aplicaţii la maşini şi sisteme şi echipamente hidraulice, în circuitul internaţional. Pe lângă prezentarea celor mai recente realizări, asemenea manifestări tehnico-ştiinţifice oferă avantajul identificării problemelor care preocupă comunitatea ştiinţifică internaţională şi oferirea de soluţii care să răspundă nevoilor reale ale potenţialilor beneficiari. În plus, dezvoltarea unor parteneriate cu cercetători şi/sau beneficiari din străinătate în cadrul unor programe comune de cercetare, tip PC 7, etc. Va contribui la minimizarea cercetărilor conjunctuale în cadrul unor proiecte de mică anvergură şi/sau durată. Este bine cunoscut ca traseul de la cercetările preliminare până la implementarea pe scară industrială a unor soluţii noi în domeniul hidrodinamicii şi aplicaţiilor se poate uşor extinde pe durata unui deceniu, tocmai datorită implicaţiilor majore şi a investiţiilor importante necesare. Odată în plus, retehnologizarea echipamentelor hidromecanice din România poate şi trebuie să beneficieze din plin de aportul ştiinţific şi tehnic al cercetătorilor români şi străini.

Volumul cu lucrările prezentate în Conferinţa HME 2008, au fost publicate cu ajutorul financiar asigurat de Autoritatea Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică, prin mai multe contracte si granturi.Preşedinte Comitet de organizare
Prof.dr.ing. Victor BĂLĂŞOIU

Şef de catedră
Prof.dr.ing. Ilarie BORDEAŞU