Revista

Prof. Dr. Ing. DUMITRU BECHERESCU

membru de onoare al ASTR, la a 80-a aniversare

Profesorul Dumitru Becherescu face parte din prima generaţie de studenţi care a absolvit Facultatea de Chimie Industrială din Timişoara, înfiinţată în anul 1948.

În anul 1951 a fost reţinut preparator la disciplina de Chimie Anorganică iar din anul 1957 şi până în prezent şi-a desfăşurat activitatea didactică şi de cercetare în cadrul specializării Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale ( SIMON) a facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului din Timişoara.

Calităţile didactice remarcabile dublate de o ţinută ştiinţifică elevată fac din profesorul Dumitru Becherescu una dintre personalităţile de referinţă pentru învăţământul românesc în general şi pentru industria materialelor oxidice în special. Deosebit de exigent, cu o viziune modernă asupra activităţii academice, profesorul Dumitru Becherescu s-a înconjurat de cadre didactice valoroase, formând un grup de cercetare puternic ceea ce a condus la creşterea continuă a prestigiului specializării SIMON din Timişoara, atât în mediul academic cât şi în cel al industriei de profil din ţara noastră.

Înţelegând importanţa ancorării activităţii de cercetare ştiinţifică de problemele legate de producţia industrială de profil, profesorul Dumitru Becherescu a dezvoltat şi întreţinut relaţii strânse de colaborare cu specialiştii din învăţământ şi producţie din ţara noastră devenind astfel o personalitate recunoscută în rândul acestora. În decursul celor aproape 60 de ani de activitate desfăşurată în cadrul facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului din Timişoara, domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a elaborat peste 160 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, un număr de 18 brevete de invenţie precum şi un număr de 10 tratate, manuale şi cursuri universitare tipărite în edituri de prestigiu, care însumează peste 4500 pagini.

Demn de remarcat în planul activităţii didactice şi al cercetării ştiinţifice este spiritul deschis şi novator al domnului prof. dr. ing. Dumitru Becherescu, reflectat în colaborarea strânsă cu colegii de la specializarea SIMO a Facultăţii de Chimie Industrială Bucureşti. Rodul acestei colaborări a fost editarea împreună cu titularul aceleiaşi discipline de la Bucureşti a unui curs de „Cuptoare şi Utilaje în Industria Silicaţilor” vol I şi II, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Ulterior, într-un colectiv lărgit, a fost realizat un tratat revăzut şi îmbogăţit: „Instalaţii Termotehnologice: Lianţi, Sticlă, Ceramică” Editura Tehnică Bucureşti.

Începând cu anul 1971, domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu conduce activitatea de doctorat în domeniul „Ştiinţa şi Ingineria Materialelor” coordonând cu multă competenţă şi exigenţă pregătirea unui număr de peste 30 de doctoranzi atât din învăţământ cât şi din industria de profil din ţară.

Pe lângă excelentele calităţi de cadru didactic şi cercetător, cu o putere de muncă deosebită, profesorul Dumitru Becherescu s-a remarcat ca un foarte bun organizator, ocupând în perioada 1963-1974 funcţia de şef al catedrei SIMO, în perioada 1976-1984 decan al facultăţii cde Chimie Industrială iar în perioada 1984-1989 fiind prorector al Universităţii POLITEHNICA din Timişoara.

Personalitate puternică, cu multă demnitate, domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu este respectat de foştii studenţi, de colegi şi de colaboratori. Pentru activitatea desfăşurată în domeniul învăţământului şi cercetării, în anul 2000, domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a fost inclus în „Dicţionarul Specialiştilor în Ştiinţa şi Tehnica Românească” iar în anul 2002 a fost inclus în Ediţia PRINCEPS a „Who’s who în România”. Deasemenea domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a fost nominalizat în publicaţii pentru diverse personalităţi: Who’s Who, ABI şi IBC.

Ca o recunoaştere a competenţelor şi profesionalismului său, în anul 2006 domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a fost ales Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.

La aniversarea celor 80 de ani, colectivul specializării SIMON împreună cu colegii şi colaboratorii din facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului alături de inginerii silicatişti care i-au fost discipoli, îi urează domnului prof. dr. ing. Dumitru Becherescu multă sănătate, putere de muncă şi fericire alături de cei dragi.