Revista

Acad. Traian Sălăgean
80 ani de la nastere

Academicianul Traian Sălăgean s-a născut în oraşul Turnu Severin la 5 martie 1929.

În anul 1952 a absolvit cu rezultate excepţionale Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic din Timişoara, fiind reţinut ca asistent universitar.

În anul 1954, când la Baza de Cercetări Ştiinţifice din Timişoara a Academiei Române s-a înfiinţat Secţia de Sudură, Academicianul Corneliu Miklosi l-a selecţionat între tinerii cercetători care urmau să alcătuiască prima echipă organizată de cercetare ştiinţifică şi tehnică în domeniul sudării.

În anul 1963, după stingerea din viaţă a Academicianului Miklosi, a fost numit de Academia Română şeful acestei secţii.

În anul 1970, cu ocazia reorganizării activităţii de cercetare din România, a fost numit primul director al Centrului de Sudură şi Încercări la Oboseală (CSIO Timişoara), centru format din unirea Secţiei de Sudură cu Secţia de Încercări de Materiale din cadrul Bazei din Timişoara a Academiei Române.

În anul 1974, la numai 4 ani de la înfiinţare, CSIO Timişoara s-a transformat în ISIM Timişoara, fiind dată în funcţie noua clădire a ISIM, turnul cu 10 etaje. Numărul de angajaţi ai ISIM a crescut în perioada 1970 – 1982, când a fost directorul acestui institut, de la 64 la peste 800.

Academicianul Traian Sălăgean după ce a ocupat timp de 12 ani funcţia de director al ISIM, a continuat sa activeze la Institutul Politehnic din Timişoara, dedicându-se in mod special activităţii didactice pentru care avea o vocatie exceptionala.

Activitatea profesională i-a fost marcată prin obţinerea în anul 1964 a titlului de doctor inginer, promovarea ca profesor universitar în anul 1973, alegerea ca membru corespondent al Academiei Române în anul 1975, alegerea ca membru titular al Academiei Române în anul 1990 şi alegerea pentru trei ani ca vicepreşedinte al Institutului Internaţional de Sudură.

A scris 17 cărţi de specialitate, a publicat peste 90 de lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate.

Învins de o boală nemilosă, a încetat din viaţă la 13 noiembrie 1993.