Revista

Profesor dr. ing. Virgiliu Dan Negrea

membru titular al ASTR
(1942-2009)

Născut la 16.01.1942 în localitatea Maidan, județul Caraș-Severin, a urmat cursurile Insitutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, Facultatea de Mecanică pe care le-a absolvit ca șef de promoție al specializării Mașini Termice, cu diplomă de merit.

Dedicat cu seriozitate și pasiune studiului a fost numit asistent universitar încă de la terminarea facultății și a parcurs ulterior toate gradele didactice până la cel de profesor universitar obținut în 1991.

Datorită calităților organizatorice deosebite, Profesorul Virgiliu Dan Negrea a deținut diverse funcții de conducere: prodecan si secretar științific al Facultății de Mecanică (1972-1977), șeful Filialei Politehnica Timișoara a Institutului Național de Motoare Termice București (1982-1992), director al Centrului de Cercetări pentru Mașini Termice și Transporturi de la Facultatea de Mecanică (1998-2004), director al Centrului de Cercetări pentru Mașini și Echipamente Termice, Transporturi și Combaterea Poluării.

Rezultatele deosebite obținute în cercetarea științifică l-au recomandat conducător de doctorat în domeniul Termotehnicii și al Mașinilor Termice (1995-2009), sub conducerea sa au susținut teza de doctorat 26 de specialiști atât din țară cât și din străinătate.

Calitățile deosebite de cercetător științific ale profesorului Virgiliu Dan Negrea s-au concretizat prin Premiul „Traian Vuia” al Academiei Române pentru monografia „Procese în motoare cu ardere internă, economicitate, combaterea poluării” în 2005.

Intreaga activitate de cercetare s-a materializat printr-un număr de peste 300 de lucrări științifice publicate în volumele unor manifestări științifice naționale și internaționale, 23 de cărți științifice/monografii publicate în edituri centrale.

Prin activitatea depusă cu deosebită perseverență și pricepere a fost ales Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România (2006), Doctor honoris Causa al Universității din Oradea (2007), Membru al Asociației Generale a Inginerilor din România, Membru al Asociației Balcanice de Protecția Mediului, Președinte al comisiei Combaterea Poluării Aerului a Filialei Timișoara a Academiei Române.

Trecerea fulgerătoare în neființă în data de 06.05.2009, constituie o pierdere ireparabilă pentru comunitatea academică din România și în special pentru colectivul TMT-AR, căruia i-a dăruit fără rezervare întreaga sa pricepere și putere de muncă.

Personalitatea Profesorului Virgiliu Dan Negrea va fi simțită și ne va influența pe toți în propria conduită atât ca dascăli cât și în general, ca Oameni.