Revista

ZILELE ACADEMICE ALE ACADEMIEI DE ŞTIINŢE TEHNICE
DIN ROMÂNIA, Filiala IAŞI


Academia de Ştiinte Tehnice din România – filiala Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică a organizat, în perioada 19-20 noiembrie 2009, Zilele Academice ale Academiei de Ştiinţe Tehnice din România - Ingineria românească, factor al dezvoltării durabile.

Manifestarea, ajunsă la cea de a IV-a editie, a avut loc în sala de conferinţe Dragomir Hurmuzescu din cadrul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi.

Lucrările conferinţei si comunicările prezentate de autori s-au încadrat în următoarele tematici principale:

  1. Istoria tehnicii. Restituiri.
  2. Noi "deschideri" ce se prefigurează în domeniul ştiinţelor inginereşti.
  3. Tendinţe şi concepte noi în domeniul ingineriei mecanice şi mecatronicii.
  4. Tehnologii dedicate creşterii eficienţei energetice.
  5. Electronica de putere în acţionări electrice şi automatizări de procese.
  6. Realizări romaneşti în domeniul TIC.
  7. Provocări tehnice în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, al proiectării în condiţii de risc.
  8. Prezent şi perspective în domeniul ingineriei transporturilor.
  9. Realizări în domeniul ingineriei materialelor.
  10. Realizări în domeniul ingineriei petrolului, minelor şi geonomiei.

O masă rotundă cu titlul ”Tendinţe actuale în dezvoltarea construcţiilor şi urbanism” a fost organizată în seara primei zile a Conferinţei.

Sursa: Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iaşi şi Filiala Iaşi a ASTR.