Revista

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE MECANICA SOLIDULUI

Manifestarea ştiinţifică tradiţională CNMS-XXXIII – Conferinţa Naţională de Mecanica Solidului a fost organizată în acest an la Universitatea “Politehnica” din Bucureşti, între 10-12 septembrie 2009.

Această manifestare s-a desfăşurat sub egida Academiei de Ştiinte Tehnice din România, secţia de Mecanică Tehnică.

S-au prezentat 35 de lucrări ştiinţifice din domeniile: modelare matematică din mecanica solidului; metode de calcul ale mecanicii solidului; vibraţii şi propagarea undelor în medii elastice.

Manifestarea s-a bucurat de un real success deoarece atât în plen, cât şi pe secţiuni s-au purtat discuţii de conţinut privind activitaţile ştiinţifice ale participanţilor.

Conferinţa reprezintă o contribuţie importantă în domeniului mecanicii solidului, mai ales ca se desfăşoară neîntrerupt de 33 de ani.

Prof. M.TOADER