Revista

COMEC 2009, 29-30 Octombrie, Braşov

Cea de-a treia Conferinţă Internaţională “Computational Mechanics and Virtual Engineering” s-a desfăşurat la Braşov sub patronajul FISITA a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi a Societăţii inginerilor de Automobile din România – SIAR

În cadrul sesiunii plenare au fost susţinute cinci comunicări ştiinţifice din domeniile de interes ale participanţilor.

În cadrul celor cinci secţiuni au fost prezentate 166 lucrări ştiinţifice după cum urmează:
Secţiunea I – Metode de calcul: 34 lucrări;
Secţiunea II – Metode de calcul din Mecanica Solidului şi Materiale compozite: 32 lucrări;
Secţiunea III – Aplicaţii ale Metodelor de calcul în ingineria autovehiculelor: 37 lucrări;
Secţiunea IV – Biomecanica: 28 lucrări;
Secţiunea V – Aplicaţii industriale şi aplicaţii ale maşinilor mecanicii agricole: 35 lucrări.

Manifestarea s-a bucurat de un succes deosebit mai ales prin prezenţa unui număr însemnat de cercetători din străinătate.

Lucrările conferinţei sunt publicate pe CD cu inscripţionare ISBN.

Prof. M. TOADER