Revista

CONFERINŢA PROTECTION OF HISTORICAL BUILDINGS
PROHITECH 2009
ROMA, 21-24 IUNIE 2009

Conferinţa internaţională PROHITECH 2009 a fost prima ediţie a unui eveniment ştiinţific deosebit de important dedicat protecţiei clădirilor ce aparţin moştenirii culturale universale.

Conferinţa a avut loc la Roma, care este universal recunoscută ca şi capitală a construcţiilor monumente istorice a omenirii (“Roma caput mundi”). Scopul principal al conferinţei a fost de a prezenta metodologii sustenabile pentru folosirea unor tehnologii mixte reversibile pentru protecţia construcţiilor existente, în mod particular a monumentelor istorice, supuse la acţiuni extreme ca explozii, foc, cutremure, impact, erupţii vulcanice, tsunami, etc.

În acest context o activitate importantă s-a desfăşurat în cadrul proiectului European “PROHITECH- Earthquake Protection of Historical Buildings by Reversible Mixed Technologies”, care s- a desfăşurat pe parcursul a patru ani (2004-2008), şi la care au participat 12 ţări Euro-Mediteraniene: Italia, ca ţară coordonatoare a proiectului prin profesorul Federico Mazzolani, Algeria, Belgia, Egipt, Macedonia, Grecia, Israel, Maroc, Portugalia, România - prin Universitatea “Politehnica “ Timişoara - , Slovenia, Turcia. Prin reversibilitate în protecţia monumentelor istorice se întelege alegerea unor tehnologii care nu mofifică esenţial structura monumentului şi care pot fi uşor schimbate, dacă în viitor sunt dezvoltate alte metodologii de intervenţie.

Conferinţa de la Roma a avut drept scop disiminarea experienţei acumulate în cadrul activităţii PROHITECH Project, precum şi a rezultatelor activităţii unei comunităţi ştiinţifice de experşi din întreaga lume. Acest scop al conferinţei a fost atins, numărul paricipanţilor fiind impresionant (peste 500.specialişti în restaurarea monumentelor istorice). Lucrările au fost publicate în două volume extinse pe 1800 pagini cuprinzând 274 articole, din 44 ţări. România a avut o contribuţie importantă la această conferinţă, cu 14 lucrări (10 aparţinând unor colective din Timişoara), fiind după Italia, ţara organizatoare, a doua ţară ca număr de lucrări prezentate.

De asemenea, România a participat şi la organizarea conferinţei prin profesorii D. Dubina, V. Gioncu şi V. Stoian, membrii comitetului ştiinţific internaţional de organizare a conferinţei. Pe lângă lucrările prezentate în cadrul a 10 secţii, au fost organizate şi 8 secţii speciale (clădiri religioase, protecţia monumentelor istorice din China, Kores, Japonia, reabilitarea podurilor antice, etc). De asemenea au fost prezentate şi conferinţe invitate, cea mai interesantă fiind cea referitoare la avariile produse de recentul cutremur din Mai 2009 din zona oraşului L’Aquila, situat în apropierea Romei., care a produs colapsul unor monumente istorice de mare valoare culturală ce au aparţinut moştenirii culturii universale.

Prof. dr.ing. Victor Gioncu