Revista

SEMINARUL TEMATIC „Modelarea matematică şi simularea numerică a proceselor fizico-chimice ce însoţesc fenomenele de poluare şi depoluare în mediul urban şi rural”

Seminarul este organizat de secţia de Inginerie chimică a Filialei Timişoara a ASTR şi de Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului a UPT.

În cadrul seminarului sunt prevăzute conferinţe după următorul program:

Participanţii interesaţi de seminar: studenţii anilor 3 şi 4 ai specializării de Protecţia mediului din Facultăţile de Chimie Industrială şi de Hidrotehnică, studenţii masteranzi, doctoranzii, cadrele didactice din facultăţile menţionate interesate în problematică şi nu în ultimul rând specialiştii care activează în domeniul Protecţiei mediului din agenţiile de specialitate din Timişoara şi oraşele învecinate (Arad, Reşiţa, Caransebeş etc.) respectiv Agenţia de Protecţia Mediului, Garda de Mediu, Protecţia Consumatorului, etc.

Prof. dr. ing. Delia Perju