Revista

EDITURA POLITEHNICA - 2009

 1. Olga Bancea – Sisteme de ventilare industrială;
 2. I. Mitelea – Materiale inginereşti;
 3. I. Julean, Şt. Holban – Incertitudini la prelucrarea datelor experimentale şi în exprimarea rezultatelor;
 4. A. Kovács, Dobrinca Mihailov, Gh. Ţigan – Analiză matematică, calcul integral, ecuaţii diferenţiale şi ecuaţii derivate parţiale;
 5. E. Preluschek, C. Gîrbaciu – Aparate de măsură şi control în construcţii hidrotehnice;
 6. M. Udrescu Milosav – Quantum circuits engineering. Efficient simulation and reconfigurable quantum hardware;
 7. R. Herman – Tehnologia materialelor. Vol. 1;
 8. Sava Nuţ – Psihologia sportului;
 9. R. Herman, M. Olariu, N. Crainic, A. Reviczky-Levay, M. D. Vasilescu, G. Mălaimare, S. Voicu, Liliana Tulcan, Adelina Han – Aplicaţii specifice în tehnologia materialelor;
 10. Gh. Luca, Cosmina Vigaru – Maşini de ţesut;
 11. Nicolina Pop – Sisteme cuantice solvabile. Modele de oscilatori relativişti;
 12. Erika Beata Maria Beilicci, R. F. Beilicci – Scurgerea solidă în bazinele hidrografice;
 13. S. Ionel – Seniorii. Interviuri necenzurate;
 14. I. Mitelea – Ştiinţa materialelor. Vol.1;
 15. Carmen Grecea, Mihaela Sturza, C. Muşat – Complemente de măsurători terestre. Vol. 1;
 16. Viorica David, S. Herban, Gh. Novac, Alina Corina Bălă, Mihaela Sturza - Complemente de măsurători terestre. Vol. 2;
 17. M. Liţă – Tehnici pentru investigaţia materialelor. Aplicaţii;
 18. T. Miloş – Pompe şi ventilatoare centrifuge;
 19. L. Prodan – Self - repairing memory arrays inspired by biological processes;
 20. T. Hepuţ – Incluziuni nemetalice;
 21. Daniela Miloştean, T. Hepuţ, Ana Socalici, Erika Ardelean – Baza energetică şi de materii prime;
 22. Mariana Chirilă – Paşaport pentru performanţa sportivă;
 23. Crisanta Alina Mazilescu – De la pedagogia generală la didactica ştiinţelor şi tehnologiei;
 24. Crisanta Alina Mazilescu – Sisteme informaţionale în managementul resurselor umane;
 25. Ş. Gligor – Dinamica intoxicaţiilor acute internate în spitale din judeţul Arad în perioada 2000 – 2004. Consideraţii terapeutice;
 26. Ed. Rodica Superceanu – Professional Communication and Translation Studies;
 27. I. Kaposta – Ecologie şi protecţia mediului;
 28. Floriana Stoian – Procese şi instalaţii termice pentru centrale termoelectrice;
 29. E. Ignaton – Ingineria organizării şantierelor de construcţii;
 30. N. Vaszilcsin, Maria Nemeş – Introduction in Electrochemistry by Problems;
 31. Ed. A. Retezan – Instalaţii pentru construcţii şi confort ambiental. Conferinţă 2009;
 32. L. Miloş – Bazele proceselor de asamblare;
 33. M. Truşculescu, Gh. Huţiu – Materialotehnica Vol. IV;
 34. Rodica Pode – Protecţia mediului în tehnologia acidului sulfuric;
 35. I. Maniu, Şt. Varga, C. Rădulescu, V. Dolga, I. Bogdanov, V. Ciupe – Robotică. Aplicaţii robotizate Vol 4;
 36. R. I. Negrea, B. Căruntu, C. Hedrea – Advanced calculus in engineering;
 37. I. Smicală – Mecanică. Teorie şi aplicaţii;
 38. M. Vodă, C. Codrean – Comportamentul la oboseală al materialelor metalice;
 39. V. I. Maranescu – Senzori inteligenţi. Aplicaţii;
 40. Csilla Grădinaru – Baschet. Optimizarea metodologiei antrenamentului;
 41. Csilla Grădinaru – Probleme de instruire în jocul de baschet;
 42. Gh. Pop, V. Stoica – Echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule;
 43. S. Ionel – Comuna Vaţa la aniversare;
 44. Ed. R. Radoslav – Student Trends;
 45. D. Daba – The Philosophy of Nature and the Drama of Modern Physics;
 46. L. R. Cucuruz – Turnarea;
 47. M. D. Vasilescu – Utilaje, instalaţii, echipamente. Noţiuni teoretice;
 48. M. D. Vasilescu, Liliana Tulcan, D. Gubencu – Utilaje, instalaţii, echipamente. Aplicaţii practice şi probleme;
 49. Mihaela Liana Faur – Ritmul şi activităţile motrice;
 50. I. Buchman – Materiale de construcţii. Vol. 1;
 51. R. Marinescu – Software Metrics for Quality Assessment;
 52. D. Ilana, I. Voia – Convorbirile de la Slatina-Nera;
 53. M. Ciugudean – Zâmbete la Electro;
 54. I. Goleţ – Matematici speciale pentru management;
 55. Ed. N. Herişanu – Preoceedings of the X-th Symposium;
 56. B. Crstici, N. Boja, O. Lipovan, D. Păunescu – Monografia Departamentului de Matematică al U.P.T.;
 57. Iosefina Mihuţ, A. Eckstein – Elemente der Mathematischen Analysis;
 58. Iosefina Mihuţ, Ioana Dragomirescu – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială;
 59. Ioana Ionel, W. Russ – Thermodynamik;
 60. Erika Beata Maria Beilicci – Ecohidrologie. Aplicaţii;
 61. A. R. Trica – Sisteme cu sustentaţie electromagnetică;
 62. O. Olaru, M. Bâzgă – Structuri de reglare în centralele termoelectrice;
 63. Diana Stoica, Diana Bistrian, Şt. Maksay – Matematici asistate de calculator;
 64. A. Kovács – Metode numerice moderne în teoria reţelelor de profile;
 65. M. Micea – Prelucrarea numerică a semnalelor în domeniul timp;
 66. N. Neguţ, Ioana - Alida Neguţ – Maşini şi instalaţii de transport continuu. Vol. II;
 67. Ed. R. Radoslav – In Between;
 68. A. Câmpeanu, J. Gal – Metode adaptive de prelucrare a semnalelor;
 69. I. Boldea – Transformatoare şi maşini electrice;
 70. Mihaela Popescu, C.tin Marta, M. Cocard, Angela Câneparu – Sudarea materialelor plastice. Aplicaţii;
 71. B. Sasu – Sisteme variaţionale;
 72. Gh. Pop, S. Holotescu – Sisteme de comandă şi control pentru autovehicule;
 73. Simona Ionescu – Sportul olimpic şi reprezentarea religioasă;
 74. E. C. Lovasz – Mecanisme de tip centroidal;
 75. Violeta - Genoveva Ruican – Probleme rezolvate cu liste şi grafuri utilizând alocarea dinamică a memoriei;
 76. V. Stoian, T. Nagy-György, D. Daniel, I. Gergely, C. Dăescu – Materiale compozite pentru construcţii;
 77. Ioana Ionel, A. Irimescu, N. S. Lonţiş, F. Popescu, G. Trif - Tordai, A. E. Cioablă, I. Vetreş, D. Cebrucean, Diana Silaghi – Resurse de energie nepoluantă;
 78. Gh. Babescu, Adina Juratoni, Olivia Bundău – Ecuaţii funcţionale operaţionale din familia cosinus şi sinus;
 79. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii – Doctor Etc 2009;
 80. V. Doandeş, Daniela Popescu – Ghid practic pentru laborator şi practică topografică;
 81. R. Vasiu, Diana Andone, C. I. Toma – Amintiri despre Multimedia;
 82. I. Goleţ, D. Popescu – Cercetări operaţionale;
 83. I. Bogdanov, I. Maniu, V. Dolga, C. Rădulescu, Şt. Varga, V. Ciupe – Robotică. Sistemul de conducere. Vol 3;
 84. A. Irimescu – Motoare cu ardere internă. Procese termodinamice. Vol. 1;
 85. A. But – Maşini şi sisteme avansate de prelucrare;
 86. Daniela Fuiorea – Bulucea – Tehnici de aliniere a imaginilor utilizând estimare neparametrică;
 87. Ed. G. Drăghici – Proceedings of the TRIZFuture Conference 2009;
 88. Cornelia Muntean, Adina Negrea, Lavinia Lupa, Mihaela Ciopec – Analiză chimică şi fizico-chimică cu aplicaţii în protecţia mediului;
 89. Diana Stoica, L. Lemle, Şt. Maksay – Analiză matematică. Calcul diferenţial. Culegere de probleme;
 90. L. Buda – Cântece de înmormântare şi pricesne;
 91. I. Maniu, Şt. Varga, C. Rădulescu, V. Dolga, I. Bogdanov, V. Ciupe – Robotică. Sistemul de acţionare. Vol 2;
 92. U.P.T. - Simpozion „Tinerii şi cercetarea multidisciplinară”;
 93. R. Herman, V. I. Safta – Grundlagen der Werkstoffverfahren. Band I;
 94. R. Herman – Utilaje pentru prelucrarea produselor vegetale;
 95. M. Babescu – Vehicule electrice hibride;
 96. N. Vaszilcsin – Introducere în electrochimie;
 97. Maria Nemeş, Andrea Kellenberger, N. Vaszilcsin – Electrochimie. Principii şi experienţe;
 98. Laura Constantinescu, Adia Grozav – Ştiinţa solului. Lucrări practice;
 99. Mihaela Popescu – Protecţie ambientală şi ergonomie în sudură;
 100. Mihaela Popescu – Materialele plastice şi îmbinarea lor;
 101. Mihaela Popescu, C.tin Marta – Acoperiri termice şi recondiţionări;
 102. C.tin Dăescu – Tehnologia chimică textilă. Vol. I, II;
 103. I. Şumălan – Hidraulica. Teme experimentale. Vol. II;
 104. Simona Ionescu – Noţiuni de sociologie a sportului;
 105. D. Ciosici – Metodologia cercetării ştiinţifice;
 106. Mihaela Faur – Didactica educaţiei fizice şcolare;
 107. Corina Pantea – Entosele genunchiului. Anatomie, analiza biomecanică a mişcărilor şi tehnici de recuperare funcţională;
 108. N. Robu, T. L. Dragomir – Laboratoare didactice şi de cercetare;
 109. E. Schrödinger – Viaţa mea, viziunea mea despre lume;
 110. Corina Naforniţă – Signals and Systems. Vol. 1;
 111. M. Bota, M. Simion, Simona Szucs, Sanda Munteanu – Strategia de dezvoltare a comunei Coştei;
 112. Corina Maria Diniş, Angela Iagăr, Corina Daniela Cunţan – Fundamente de inginerie electrică şi electronică. Teme experimentale;
 113. R. I. Lazău, I. Lazău – Managementul integrat al deşeurilor în industria materialelor de construcţii;
 114. M. Liţă – Metode moderne de investigaţie.