Revista

676. Jean Marc Franssen, Raul Zaharia - Calculul construcţiilor metalice la acţiunea focului

677. Ştefan Preitl, Radu-Emil Precup, Zsuzsa Preitl - Structuri şi algoritmuri pentru conducerea automată a proceselor. Partea I-a

678. Petru Andea - Geneza - un posibil itinerar ştiinţific

679. Flavius Dan Şurianu - Echipamente şi instalaţii electroenergetice. Note de curs pentru managerii energetici. Ed. 2

680. Ioan Laza, Dorin Lelea, Liviu Mihon, Mihai. Nagi, Paul Dan Oprişa-Stănescu, Floriana Stoian - Echipamente şi instalaţii termoenergetice. Note de curs pentru managerii energetici. Ed. 2

681. Gheorghe Vuc - Gestiunea energiei şi managementul proiectelor energetice. Note de curs pentru managerii energetici. Ed. 2

682. Doru Vătău, Mihai Jădăneanţ Ioan Borlea, Ioan Laza - Utilizarea eficientă a energiei. Note de curs pentru managerii energetici. Ed. 2

683. Petru Andea - Raport parlamentar. 2004-2008

684. Eugen Jebelean, Corneliu Bob - Superplastifianţii în betoane

685. Ştefan Preitl, Radu-Emil Precup (ed.) - Tehnici de proiectare a structurilor de reglare automată. Aplicaţii

686. Petru Andea (coord.) - Grupul ecumenic de rugăciune. 2004-2008

687. Mihai Jădăneanţ, Mihai Nagi, Floriana Stoian, Ioana Ionel, Ioan Laza, Dorin Lelea, Paul Dan Oprişa-Stănescu, Liviu Mihon - Bazele termoenergeticii. Note de curs pentru auditorii energetici. Ed. 2

688. Liviu Mihon, Ioana Ionel, Gheorghe Pop, Virgiliu Negrea - Măsurarea mărimilor neelectrice. Note de curs pentru auditorii energetici. Ed. 2

689. Mihai Jădăneanţ, Paul Oprişa, Ioan Laza, Ioana Ionel, Floriana Stoian, Dorin Lelea, Mihai Nagi, Liviu Mihon - Întocmirea şi analiza bilanţu-rilor termoenergetice. Note de curs pentru auditorii energetici. Ed. 2

690. George Bogdan Ţâra - Structuri sintagmatice în latina creştină

691. Mihai Drăgoi - Osteoartrita conduită diagnostică şi terapeutică. Vol. I

692. Ioan Traia, Viorel Jiva - Petroman, adevărat sat bănăţean

693. Aurel Turcuş - Şapte personalităţi bănăţene

694. Mariana Cernicova - Universul mediatic timişorean (1989-2008)

695. Elena-Ana Păuncu - Medicina muncii. Teorie şi practică

696. Alexandru Liviu Stroia - Homer în Roma lui Nero

698. Marius Marcu, Sebastian Fuicu - Reţele de calculatoare

699. Ştefan Preitl, Radu-Emil Precup, Zsuzsa Preitl - Structuri şi algoritmuri pentru conducerea automată a proceselor. Partea a II-a

700. Ştefan Kilyeni - Tehnici numerice de analiză asistată de calculator a regimurilor de funcţionare a sistemelor electroenergetice. Ed. 2

701. Georgeta Simu, Simona Muntean, Ramona Moldovan - Proiectarea şi obţinerea unor coloranţi azoici cu toxicitate redusă

702. Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Facultatea de Hidrotehnică - Dezvoltarea durabilă a resurselor de apă. Prelegeri curs postuniversitar

703. Bucur Luştrea - Bazele energeticii şi conversia energiei

704. Georgeta Simu, Simona Muntean - Proprietăţi şi aplicaţii ale coloranţilor azoici direcţi

705. Corina Muşuroi - Neuropsihologie

706. Rodica Superceanu - Translating pragmatic texts. Ed. a 2-a

707. Ştefan Kilyeni, Constantin Bărbulescu - Tehnici de optimizare în ingineria energetică. Lucrări practice. Ed. a 4-a (+ CD)

708. Eugen Jebelean, Corneliu Bob, Iosif Buchman, Cătălin Badea, Liana Iureş - Controlul calităţii materialelor anorganice şi organice utilizate în construcţii

709. Flaviu Mihai Frigură-Iliasa, Doru Vătău - Elemente moderne de materiale şi tehnologii pentru electro-tehnică. Ed. a 2-a

710. Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Facultatea de Hidro-tehnică - Managementul integrat al apei. Prelegeri curs postuniversitar

711. Annamaria Kilyeni - Idioms. Theory and practice. Harry Potter and the Philosopher’s Stone vs. Harry Potter à l’école des sorcières

712. Bucur Luştrea - Modelarea generatorului sincron şi a reglajelor sale cu aplicaţie în studiile de sistem. Ed. a 2-a

713. Alexandru Stoian - Alungarea din iad. Ed. a 2-a

714. Rodica Mihăescu - Semiologie medicală. Vol. 1

715. Rodica Mihăescu - Semiologie medicală. Vol. 2

716. Arina Negoiţescu, Mihai Jădăneanţ - Termodinamică

717. Alexandru Baya, Liviu Eugen Anton, Adrian Stuparu - Măsurarea şi monitorizarea mărimilor hidraulice în timp real

718. Horia Ciocârlie, Gabriel Erzse - Programming techniques. Textbook

719. Annamaria Kilyeni - La terminologie du football

720. Aurel Turcuş (ed.) - Poezie în grai bănăţean. Vol. 1

721. Aurel Turcuş (ed.) - Poezie în grai bănăţean. Vol. 2

722. Managementul integrat al apei. Workshop, Ed. a 4-a, 28-29.05. 2008, Timişoara, Romania

723. Ioan Jiveţ - Proiectarea sistemelor digitale utilizând descrieri HDL

724. Ladislau Vekas, Sebastian Muntean (ed.) - Acad. Ioan Anton, Prof.univ. dr.ing. Viorica Anton. Remember

725. Andrea Feher - Finanţarea agriculturii şi dezvoltării rurale. Politici comunitare

726. Ovidiu Baniaş - Reţele de Senzori Wireless. Lucrări Practice

727. Mirella Anghel - Noţiuni de ergonomie dentară. Note de curs. Ed. 2

728. Ileana-Pepita Stoica, Liana Dehelean, Simona Claudia Tămăşan, Emil Bolcu, Martin Willems - Intervenţia în criză în serviciile de sănătate mintală

729. L. Bragança, H. Koukkari, R. Blok, H. Gervásio, M. Veljkovic, Z. Plewako, R. Landolfo, V. Ungureanu, L.S. Silva (Eds.) - Proceedings of the Workshop on Sustainability of Constructions – Integrated Approach to Life-time Structural Engineering, October 23-24, 2009, Timişoara, România

730. V. Cândea, P. Andea, V. Popoviciu, Şt. Kilyeni (ed.) - Proceedings of the IVth Congress of the Academy of Romanian Scientists, October 15-17, 2009, Timişoara, România

731. Stefan Preitl, Radu Emil Precup, ZsuzsaPreitl - Structuri şi algoritmuri pentru conducerea automată a proceselor. Vol. 2

732. Proceedings of the 8th International Power Systems Conference, 5-6 noiembrie 2009, Timişora, Romania

733. Lászlo Sikolya, Gábor Páy (ed.) - Proceedings of the 6th International Conference Integrated systems for agri-food production, SIPA'07, 12-14.11.2009, Nyiregyháza, Hungary

734. Marius Crişan - Concepte de inteligenţă artificială şi modelare cognitivă

735. Ivan Bogdanov - Conducerea roboţilor

736. Ioan Haţegan - Turist prin Timişoara

737. Sandu Golcea, Lucian Roncov - Singuri în Univers?

738. Adrian Dogariu - Calculul şi proiectarea elementelor metalice

739. Cristian Dumitrescu - Perspectiva

740. Carmen Tatu - Imobilizarea ca stres

741. Camelia Szuhanek, Florica Glăvan, Rodica Jianu - Biomecanica ortodontică

742. Iosif Gulacsi - Iluminatul arhitectural al monumentelor istorice

743. Carmen Tatu, Gabriela Tănasie, Florina Bojin - Elemente de hematologie fiziologică

744. Corneliu Bob, Eugen Jebelean - Material science

745. Metodologie pentru o procedură standard de operare europeană care reflectă cele mai bune practici europene din domeniul calităţii şi siguranţei sângelui

746. Doina Peteanu (Anişoara Odeanu) - Publicistica la "Viaţa"

747. Marius Biriescu - Transformatoare şi maşini electrice. Teorie, identificări de parametri şi metode de testare.