Revista

Prof.univ.dr.ing. Zeno GROPȘIAN

Profesorul universitar Zeno Gropșian s-a născut la 13 noiembrie 1920, în localitatea Sasca Montană, din județul Caraș-Severin, tatăl său-Ilie, era un cunoscut jurist și patriot ce continua tradiția familiei, iar mama-Elena, originară din Mercina, același județ, provenea dintr-o respectabilă familie de țărani care a înțeles să-și sprijine odraslele pentru continuarea studiilor, fiind soră cu Mihai Lazăr, apreciatul profesor universitar de economie agrară al facultății de profil din Timișoara, precum și cu Pavel Lazăr, avocatul și profesorul de istorie (1919-1928) de la Liceul “General I. Drăgălina” din Oravița. Nu este de mirare că familia Ilie și Elena Gropșian s-a preocupat ca cei trei copii să-și desăvârșească studiile și să devină personalități ale culturii și științei românești: Eugen-regizor la Operele din Timișoara și București, Lucian-dirijor la Filarmonica, respectiv, Opera din Timișoara și Filarmonica din Brașov, iar Zeno-profesor universitar la Politehnica din Timișoara.

Tânărul Zeno Gropșian a început școala la Sasca Montană, a continuat la Liceul “General I. Drăgălina” din Oravița, iar apoi la Liceul “C. D. Loga” din Timișoara, pe care l-a absolvit în anul 1939, după care au urmat studiile universitare la Facultatea de Chimie Industrială din București, devenind inginer chimist în anul 1944. Revine la Timișoara în anul 1945, ca asistent, apoi șef de lucrări la Școala Politehnică din Timișoara, disciplinele de Chimie generală, Metale și aliaje, Metalurgie fizică.

La înființarea, în anul 1948, a Facultății de Chimie Industrială din Timișoara, realizată prin demersurile acad. Ilie Murgulescu, în calitate de rector al Politehnicii timișorene și ale acad. Coriolan Drăgulescu, devenit primul decan al facultății, Zeno Gropșian este numit conferențiar suplinitor la disciplinele din domeniul Ingineriei chimice, iar din anul 1963 ocupă prin concurs postul de profesor la disciplina “Procese și aparate în tehnologia chimică”, pe care îl onorează pînă în anul 1990, când se pensionează și este numit profesor consultant. A fost timp de 35 ani șef de catedră, iar în anul 1954 este numit prodecan, pentru ca în perioadele 1956-1957, respectiv, 1963-1967 să fie decan al Facultății de Chimie Industrială din Timișoara.

Încă din anul 1968 prof. Z. Gropșian a inițiat, în colectivul didactic și științific al catedrei, folosirea învățământului programat și a organizat cursuri de programarea calculatoarelor pentru studenți și doctoranzi, a insistat pentru utilizarea programării la realizarea proiectelor de an și de diplomă.

Activitatea de cercetare științifică a prof. Zeno Gropșian a cuprins diferite domenii ale ingineriei chimice, începând cu teza de doctorat realizată sub îndrumarea acad. Emilian Bratu la Politehnica din București, ce se referă la echilibrele lichid-vapori pentru sisteme ce conțin dioxan, la presiune obișnuită sau sub vid. Este primul doctorat obținut în Inginerie chimică la noi în țară.

Din anul 1967 prof. dr. ing. Zeno Gropșian este conducător de doctorat în domeniul Ingineriei chimice, contribuind la finalizarea a 14 teze. Tematica cercetărilor științifice efectuate se referă la: