Revista

Academician Radu Voinea
24 mai 1923 - 11 mai 2010


Academicianul Radu P. Voinea a fost o distinsă personalitate de mare anvergură ştiinţifică şi morală, care i-a adus o amplă recunoaştere naţională şi în străinătate.

Academicianul Radu P. Voinea a fost iniţiatorul, susţinătorul şi mentorul Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, al cărei Preşedinte a fost de la înfiinţare (1997). Aceasta a fost organizată după modelul Academiei Române, din care a făcut parte încă din 1963.

Creator de şcoală în domeniul Mecanicii Teoretice şi Aplicate, academicianul Radu P. Voinea are contribuţii importante şi în alte domenii înrudite Mecanicii. Lucrarea fundamentală “Metode analitice noi în teoria mecanismelor” publicată în 1964, face parte din tezaurul ştiinţific mondial, fiind citată în cele mai importante lucrări ale domeniului din ţară şi străinătate.

Pentru activitatea ştiinţifică de excepţie, Academicianul Radu P. Voinea a fost distins cu înaltul titlu de Doctor Honoris Causa de prestigioase universităţi: Universitatea “Politehnica” din Timişoara (1996), Universitatea din Craiova (1996), Universitatea Tehnică Gh. “Asachi Iaşi” (1998), Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (1998), Universitatea din Ploieşti (2000), Universitatea din Petroşani (2000), Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi (2001), Universitatea “Transilvania” din Braşov (2002), Universitatea “Ovidius” din Constanţa (2002), Academia Tehnică Militară (2004), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (2005).

Cu cunoştinţe enciclopedice, este considerat, pe bună dreptate, VOIEVOD-PATRIARH al domeniului Mecanicii clasice în sensul cel mai larg al cuvintelor. Profesorul Radu P. Voinea a contribuit la înfiinţarea şi predarea unor discipline noi la facultăţi cu profil mecanic cum sunt: Vibraţii mecanice, Elasticitate şi plasticitate, Sisteme dinamice.

În anul 1949 şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul «Contribuţii la studiul stabilităţii elastice a sistemelor static nedeterminate». A obţinut titlul ştiinţific de Doctor inginer cu distincţia Magna cum laude şi în 1963 echivalată cu titlul de Doctor docent şi primit ca membru corespondent în Academia Română.

În perioada 1984-1990 a fost Preşedintele Academiei Române, iar între 1972-1981 a fost Rectorul Institutului Politehnic Bucureşti, actuala Universitate “Politehnica” Bucureşti.

Lucrările ştiinţifice elaborate şi publicate, pe care este înscris numele academicianului Radu P. Voinea sunt: 2 tratate ştiinţifice; 52 lucrări articole ştiinţifice publicate în reviste din ţară şi străinătate; 16 comunicări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 4 manuale didactice şi culegeri de probleme, publicate în edituri didactice în mai multe ediţii; 11 manuale didactice multiplicate pe plan local; 13 lucrări ştiinţifice publicate pe bază de contract; 30 teze de doctorat la care a fost conducător ştiinţific.

Personalitatea Academicianului Radu P.Voinea a fost preţuită oriunde apărea, gata să participe cu sufletul său generos şi mintea ascuţită dând un sfat bun, o idee bună, sa ajute sub cele mai diverse forme oameni, idei, instituţii care luptau pentru progres.

El va rămâne în mintea şi inima celor care l-au cunoscut un exemplu de puritate sufletească, de demnitate şi principialitate, de francheţea cu care şi spunea şi motiva părerile, de logică impecabilă, de claritate de cristal, un exemplu de OM în cel mai înalt sens al acestui cuvânt.

Dacă este adevărat că sufletul este nemuritor, atunci cu siguranţă, sufletul lui este aici, undeva aproape, printre noi.


Prof. dr. Mihai Toader

M.O. al A.S.T.R.