Revista

A 34a Conferinţă Naţională de Mecanica Solidelor
16-18 sept. 2010, Reşiţa


Secţia de Mecanică Tehnică a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România a organizat cea de-a 34a Conferinţă Naţională de Mecanica Solidelor la Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa.

Au fost prezentate 29 lucrări ştiinţifice din domeniile: Mecanicii analitice, Nanotehnologiilor, Vibraţiilor, Simulării sistemelor dinamice, Materialelor auxetice compozite.

Autorii lucrărilor ştiinţifice prezentate sunt cadre didactice din învăţământul superior tehnic din ţară, cercetători ai Academiei Române-Institutul de Mecanica Solidelor.

Lucrările prezentate au fost publicate în Analele Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, fascicola de inginerie.

Manifestarea ştiinţifică a fost condusă de preşedintele Conferinţei Naţionale de Mecanica Solidului, prof. P.P. Teodorescu-preşedinte al secţiei de Mecanică Tehnică din ASTR.


A 9a Conferință Internațională:
Acustică. Vibrații


Societatea Română de Acustică împreună cu Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii ICECON SA, şi Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa, au organizat cea de-a 9a Conferinţă internaţională: Acustică şi Vibraţii la Reşiţa în perioada 16-18 septembrie 2010.

În cadrul celor două secţiuni: 1-Reducerea nivelului de zgomot; 2-Izolarea şi amortizarea vibraţiilor şi şocurilor seismice, au fost prezentate 45 lucrări ştiinţifice.

Lucrările prezentate aici se vor publica după efectuarea unui proces de recenzie în revista Societăţii Române de Acustică – Romanian Journal of Acoustics and Vibrations.COMAT – 2010 BRAŞOV


Sub egida Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, secţia Mecanică Aplicată, a avut loc la Universitatea Transilvania din Braşov cea de-a treia Conferinţă internaţională “Advanced Composite Materials Engineering“ COMAT 2010, 27-29 octombrie.

Această manifestare ştiinţifică de prestigiu are loc sub directa patronare a forului internaţional FISITA. Aici au fost prezentate lucrări ştiinţifice din următoarele domenii: Aplicaţii ale materialelor compozite în ingineria autovehiculelor, Materiale compozite în ingineria construcţiilor civile, Proprietăţi mecanice ale compozitelor, Compozite naturale-biomateriale, ingineria biomaterialelor, testarea biomatrialelor la acţiunile altor materiale şi altele.

Cele 114 lucrări ştiinţifice au autori din India, Japonia, Germania, Franţa, Ungaria, USA, Moldova, Italia, Turcia şi România.Prof. Dr. Mihai Toader

M.O. al ASTR