Revista

A 4-a ediţie a Conferinţei Internaţionale

TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU ÎMBINAREA MATERIALELOR AV ANSATE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale ISIM Timişoara, în colaborare cu Universitatea Politehnica din Timişoara şi Academia de Ştiinţe Tehnice din România – Filiala Timişoara, a organizat în perioada 9-11 iunie 2010, cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, A 4-a Conferinţă Internaţională Tehnologii inovative pentru îmbinarea materialelor avansate (TIMA10).

Manifestarea s-a desfăşurat sub patronajul Institutului Internaţional de Sudură (IIW) şi al Federaţiei Europene de Sudură (EWF), reprezentate prin preşedinţii lor: Prof. Dr.-Ing. Ulrich Dilthey (Germania), respectiv Eur. Ing. Tim Jessop (Marea Britanie).

Această conferinţă a oferit o privire de ansamblu asupra progresului înregistrat de tehnologiile de îmbinare, cu accent pe tehnologiile inovative dezvoltate în ultimii ani, aplicate la îmbinarea materialelor clasice şi avansate. Au fost abordate de asemenea probleme legate de modelarea şi simularea proceselor de sudare, de calitatea îmbinărilor şi structurilor sudate, protecţia mediului la aplicarea tehnologiilor de îmbinare, etc.

Programul conferinţei a cuprins 54 lucrări ştiinţifice, dintre care 8 „lucrări cheie” şi 12 lucrări invitate, care au fost susţinute de personalităţi de notorietate internaţională. La eveniment au participat 167 persoane, din 15 ţări (Albania, Austria, Brazilia, Bulgaria, Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Spania, Suedia, Ungaria), participanţii reprezentând atât unităţi de cercetare (21), universităţi (14) cât şi firme industriale (39).

Conex programului conferinţei în data de 9 iunie 2010 au avut loc două workshop-uri:

Conferinţa Internaţională TIMA10 s-a derulat în an jubiliar pentru ISIM Timişoara, evenimentul marcând a 40-a aniversare a institutului. Cu această ocazie au fost trimise mesaje de felicitare din partea celor mai importante instituţii cu care ISIM colaborează şi a partenerilor apropiaţi.

A 5-a ediţie a conferinţei internaţionale Tehnologii inovative pentru îmbinarea materialelor avansate va avea loc la Timişoara, în perioada 16-17 iunie 2011.


Prof. dr. ing. Dorin Dehelean

Membru corespondent al ASTR