Revista

A 8-a ediţie a Conferinţei Internaţionale

INTEGRITATEA STRUCTURALĂ A CONSTRUCŢIILOR SUDATE


În perioada 04-05 noiembrie, la Casa Adam Müller Guttenbrunn din Timişoara s-a desfăşurat cea de a VIII-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Integritatea Structurală a Construcţiilor Sudate. Conferinţa a fost organizată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale-ISIM Timişoara în colaborare cu Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) – Filiala Timişoara.

Programul ştiinţific structurat pe 3 sesiuni a cuprins 23 de lucrări, în care au fost abordate următoarele probleme:

Conferinţa a fost deschisă cu patru lucrări invitate:

Cele 19 expuneri care au urmat au prezentat realizări obţinute în activitatea de cercetare dezvoltate în cadrul institutelor de cercetare ISIM Timişoara, IFT Iaşi, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca şi Universitatea din Belgrad.

Conex programului conferinţei în data de 5 noiembrie 2010 au avut loc workshop-ul: Noutăţi în controlul nedistructiv.

Participanţi la conferinţă au reprezentat 22 de firme industriale/servicii pentru industrie, 6 institute de cercetare şi 4 universităţi. Ei au avut posibilitatea să cunoască noi realizări legate de tematica acestei conferinţe şi să intre în legătură cu experţii prezenţi la eveniment.

Lucrările conferinţei sunt disponibile în variantă electronică şi tipărită. Informaţii pentru achiziţionarea volumului de lucrări se pot obţine de la Centrul de Transfer Tehnologic în Sudură CENTA-ISIM, organizatorul acestei manifestări (centa@isim.ro).

Dr. ing. Doru Romulus Pascu

Membru corespondent al ASTR