Revista

RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2010

 

 1. Structura organizatorică

În cadrul ASTR Filiala Timișoara activează 32 de membri, care fac parte din secțiile: mecanică tehnică (4), inginerie mecanică (2), electrotehnică și energetică (8), electronică și automatică (3), tehnologia informațiilor și comunicațiilor (4), construcții și urbanism (1), ingineria transporturilor (1), știința și ingineria materialelor (5), inginerie chimică (4).

Deși organigrama filialei a fost aprobată de către Prezidiul ASTR, în acest an nu s-a primit nici un post administrativ și întâmpinăm dificultăți în activitatea administrativă și financiar-contabilă.


 1. Preocupări și realizări ale filialei

Prezentarea se va face conform hotărârilor Prezidiului ASTR din 19.11.2010.

2.1. Premii obținute: interne și externe

– Gold Medal for Romania, acordată de ABI din SUA,

– Diploma de excelență, acordată de Primăria Municipiului Timișoara,

– Doctor Honoris Causa al Universității Aalborg din Danemarca,

– Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Cluj Napoca.


2.2. Proiecte de cercetare-dezvoltare valorificate industrial

În tabelul 1 se prezintă implicarea unor membri ai ASTR Filiala Timișoara în proiecte de cercetare-dezvoltare cu aplicare industrială.

Tabelul 1

Nr. crt.

Membru ASTR

Denumire proiect

Beneficiar

1.

D. Dehelean

Dezvoltarea unor metode și tehnici inovative de îmbinare a materialelor eterogene prin sudare prin frecare cu element activ rotitor

Programul PNCD2 (2008-2011)

ANCS București

2.

V. Crețu

FALX DACIAE: Unelte și procese de dezvoltare SW pentru aplicații multimedia avansate pe arhitecturi multi-core pentru telefoane mobile

Program PNCD2 (2010-2012)


ANCS București

3.

V. Crețu

MERLIN: Platforma IT de modelare, simulare planificare și optimizare a producției automatizate în industria semiconductorilor

Program PNCD2 (2008-2011)

ANCS București

4.

V. Crețu

FILOLET: Sistem novativ de monitorizare a calității energiei electrice pe transformarea wavelet în vederea creșterii eficienței energetice a consumatorilor industriali

Program PNCD2 (2008-2011)

ANCS București

5.

V. Crețu

MELISSEVS: Dezvoltarea și analiza unui model integrat de reprezentare a sistemelor colaborative robotice și de senzori inteligenți în aplicații de explorare-supraveghere mediu, Program PNCD2 (2007-2010).

ANCS București

6.

V. Crețu

SICRAMAS: Sistem inteligent de conducere neliniară robust-adaptivă după fluxul rotoric a acționărilor cu motoare asincrone

Program PNCD2 (2007-2010)

ANCS București

7.

I. Naforniță

The use of wavelet theory for decision making, Grant CNCSIS

CNCSIS București

8.

Gh. Lucaci

Expertiză tehnică pentru străzi din Municipiul Satu Mare

Primăria

Municipiului

Satu Mare

9.

Gh. Lucaci

Verificarea calității execuției lucrărilor la centura de ocolire a Municipiului Lugoj

Primăria

Municipiului Lugoj

10.

Gh. Lucaci

Calitatea infrastructurilor rutiere, Raport Național al României transmis la Asociația Mondială a Drumurilor, AIPCR/PIARC.

Asociația Mondială a Drumurilor, AIPCR/PIARC.

11.

D.R. Pascu

Tehnologii inovative de obținere prin pulverizare termică a microstraturilor compozite de tip CERMET anticorozive și antiuzură (Program PNCD2)

ANCS București

12.

D.R. Pascu

Elaborarea unei viziuni strategice privind dezvoltarea mijloacelor de transport în domeniul naval, feroviar și aeronautic. Orizont 2015

Program Sectorial (2009-2010)

ANCS București

13.

D.R. Pascu

Evaluarea calității materialelor pereților-membrană de la Cazanul nr. 7 de 420 t abur/oră

RAAN ROMAG TERMO, Drobeta Turnu Severin

14.

D.R. Pascu

Evaluarea calității materialelor, a fenomenelor de îmbătrânire pe eșantioane prelevate din ferma acoperiș și ferma luminator de la Oțelăria electrică


TMK, Reșița

15.

D.R. Pascu

Raport tehnic privind evaluarea calității materialului din construcția paletelor rotor de la turbina Kaplan

Hidroelectrica, Slatina

16.

D.R. Pascu

Reabilitarea structurală și mecanică a oțelului nealiat ST37 din construcția balamalelor vagoanelor de călători Bombardier Talent 2

S.C. Clagi S.R.L., Timișoara2.3. Proiecte de cercetare internaționale/europene

În tabelul 2 se prezintă contribuția unor membri ai ASTR Filiala Timișoara la realizarea unor proiecte de cercetare naționale/internaționale.

Tabelul 2

Nr. crt.

Membru ASTR

Denumire proiect

Parteneri

1.

V. Crețu

ICT-eMuCo Embedded Multi-Core Processing for Mobile Communications,

Program FP7 – STREP R&D Grant (2008-2010)

Ruhr Universitaet Bochum,Germany; Univ. Politehnica, Timișoara, Romania; GWT-TUD, GmbH, Germany,

York University, U.K. Technische Univ., Dresda, Germany

2.

I. Naforniță

Advanced radar tracking and classification for enhanced road safety

Program FP 7 – artrac

Univ. Politehnica, Timișoara,TUHH,VW Germany, CTAG, ș.a.

3.

N. Budișan

Improvement of the structures and efficiency of small horizontal wind generators with non-regulated blades

Grant European Economic Area (2009-2011)

-

4.

I. Boldea

EE-VERT, Program FP 7 (2009-2011)

Bosch, Germany, Volvo, Sweden, FIAT, Italy,

MIRA, U.K.,

LEAR, Spain,

Univ. Graz, Austria


2.4. Sesiuni științifice internaționale organizate prin implicarea secțiilor ASTR

În tabelul 3 se prezintă sesiunile științifice internaționale la care Filiala ASTR Timișoara a participat în calitate de co-organizator.

Tabelul 3

Nr. crt.

Denumirea sesiunii științifice

Organizatori

Data și locul desfășurării

1.

Tehnologii inovative de îmbinare a materialelor avansate

ISIM Timișoara

ASTR, Filiala Timișoara

9-11 iunie 2010, Timișoara

2.

Integritatea structurală a construcțiilor sudate

ISIM Timișoara

ASTR, Filiala Timișoara

5-6 nov. 2010, Timișoara

3.

9th International Symposium on Electronics and Tele communications (ISETC)

Universitatea Politehnica, Timișoara,

ASTR, Filiala Timișoara

11-12 nov. 2010, Timișoara

4.

International Joint Conferences on Computational Cybernetics and Technical Informatics

Universitatea Politehnica, Timișoara,

ASTR, Filiala Timișoara

27-29 nov. 2010,

Timișoara


2.5. Întâlniri cu mediul de afaceri

În cadrul acestui punct, se poate menționa organizarea la Reșița a unui workshop intitulat „Contribuțiile specialiștilor de înaltă calificare la redresarea industriei locale”, de către Filiala Timișoara a ASTR, Universitatea Eftimie Murgu, Reșița și Primăria Municipiului Reșița.

La manifestare au participat 14 specialiști din industrie (UCM. Reșița, TMK Reșița, RENK Reșița, Industria locală), 14 cadre didactice universitare, 4 reprezentanți ai autorităților locale și 4 membri ai Filialei Timișoara a ASTR.

Cu această ocazie s-au stabilit relații de colaborare pentru implementarea planurilor de dezvoltare ale Municipiului Reșița, parteneriate între ASTR și unități industriale, în special în probleme de consultanță tehnică, respectiv formarea specialiștilor în domeniul siderurgiei, construcțiilor de mașini, protecția mediului, în cadrul învățământului tehnic superior din Reșița.


2.6. Manifestări științifice sub egida ASTR

Membrii Filialei ASTR Timișoara au fost co-organizatori la diferite manifestări științifice, prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Organizatori

Data și locul desfășurării

1.

Seminarul Național de Mecanisme

Universitatea Politehnica, Timișoara,

Universitatea Petru Maior, Târgu Mureș

apr. 2010,

Sovata

2.

Seminar științific: PEMC

ASTR, Filiala Timișoara

Universitatea Politehnica, Timișoara

19.05.2010,

Timișoara

3.

A 3-a Conferință Europeană de Știința Mecanismelor

Universitatea Tehnică, Cluj Napoca, ASTR

sept. 2010,

Cluj Napoca

4.

Conferința Națională a ASTR, Ediția a V-a

ASTR,

Universitatea Craiova

28-29 sept. 2010,

Craiova

5.

2nd International Conference on Chemistry and Chemical Engineering

Universitatea Politehnica, Timișoara, Fac. De Chimie Industrială și Ingineria Mediului

27-29 mai 2010,

Timișoara

6.

Seminar de Inginerie chimică

- Identificarea și tratarea solurilor poluate cu produse petroliere

- Contribuții la modelarea și simularea fenomenului de disponibilitate la migrarea în mediu a elementelor radioactive din deșeurile industriei uranifere

- Contribuții la studiul funcționării în regim dinamic a unor instalații tehnologice de incinerare a deșeurilor.

ASTR, Filiala Timișoara

Prof.dr.ing. Delia PerjuProf.dr.ing. Delia Perju


Prof.dr.ing. Delia Perju


29.01.2010,

Timișoara


26.03.2010,

Timișoara

21.05.2010,

Timișoara

7.

Simpozion IFAC,

Telematics Applications

Universitatea Politehnica, Timișoara,

ASTR, Filiala Timișoara

5-8 oct. 2010,

Timișoara

8.

Conferința Națională de Drumuri Urbane

Universitatea Politehnica, Timișoara,

ASTR, Filiala Timișoara,

Prof.dr.ing. Gheorghe Lucaci

28.10.2010,

Timișoara

9.

9th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC)

Universitatea Politehnica, Timișoara,

ASTR, Filiala Timișoara,

Prof.dr.ing. I. Naforniță

11-12 nov. 2010

Universitatea Politehnica,

Timișoara

10.

Conferințe din ciclul “Progres Tehnic”


- Radar sensors for automotive applications

- Utilizarea energiei solare. Preocupări în Centrul Universitar Timișoara


- Actul de creație în inginerie

- Sisteme de propulsie electrice la HEV


- Problemele proceselor de asimilare a cuceririlor științei și tehnicii

- Proiectarea optimală a mașinilor electrice cu MP
Prof. Hermann Rohling


Prof.dr.ing. Coleta de Sabata, Conf. dr.ing. Marius Paulescu, Prof. dr.ing. Aldo de Sabata

Dr.ing. Dan Teodorescu

Prof.dr.ing. Ioan BoldeaProf.dr.ing. Ioan IlcaConf.dr.ing. Lucian Tutelea

Universitatea Politehnica, Timișoara

24.02.2010,


18.03.2010
13.05.2010

19.05.201010.06.201014.10.2010


2.7. Cărți/reviste publicate sub egida ASTR

În tabelul 5 se prezintă titlurile de cărți și reviste la care membrii ASTR Filiala Timișoara au fost autori sau coautori.

Tabelul 5

Nr.crt.

Denumire

Editură

Autori

1.

Revista INFO ASTR Timișoara

- nr. 17 / iunie 2010

- nr. 18 / dec.2010

ISBN 1584-5540

Politehnica, Timișoara, 2010


Biroul ASTR,

Comisia de redacție, condusă de Prof.dr.ing.

Dan Perju

2.

Redactarea și actualizarea site-ului Filialei Timișoara a ASTR

http://aspc.cs.upt.ro/

astrt-2010

Biroul ASTR,

Comisia de redacție și completare pagină WEB, condusă de

Prof.dr.ing.

Vladimir Crețu

3.

Educație de calitate pentru piața muncii

ISBN 978-973-749-758-1

Universitatea București, 2010

M. Korka,

M. Voicu,

S. Nedevski,

V. Crețu, ș.a.


4.

Diagnosis and Prognosis on Parkinson’ desease using an automatic „image-based approach”

ISBN 978-953-7619-X-X

INTECH Editure,

2010

Roxana Oana Teodorescu,

V. I. Crețu,

D. Racoceanu

5.

Affective Computing and Interaction: Psychological, Cognitive and Neuroscientific Perspectives

ISBN 978-1-61692-892-6

IGI GLOBAL,

Turkey, 2010

I.Buciu,

I.Naforniță, C.Gordan ș.a.

6.

Earthquake engineering for structural design

Taylor and Francis,

London, U.K., 2010

V. Gioncu,

F. M. Mazzolani

7.

Roboti mobili autonomi. Conducerea cu rețele neuronale artificiale.

ISBN 978-606-554-167-2

Politehnica, Timișoara, 2010


V. Tiponuț,

I. Gavriluț,

A. Gacsadi


8.

Dispozitive și circuite electronice. Experimente și simulare

ISBN 978-606-554-160-3

Politehnica, Timișoara, 2010


C. D. Căleanu,

A. Filip,

V. Tiponuț

9.

Drumuri. Elemente de proiectare

Politehnica, Timișoara, 2010

Gh. Lucaci,

F. Belc, C. Bancea,

C. Costescu


Membrii filialei noastre au prezentat 95 lucrări științifice la diferite manifestări, respectiv au coordonat susținerea a 19 teze de doctorat. De asemenea, membrii filialei Timișoara au publicat un număr de 29 lucrări științifice în reviste de specialitate.

Lista lucrărilor publicate în reviste de specialitate este prezentată în Anexa 1.

În tabelul 6 sunt sintetizate lucrările științifice prezentate la manifestări științifice și tezele de doctorat coordonate de membrii filialei Timișoara a ASTR și susținute în anul 2010.

Tabelul 6

Autori

Nr. lucrări prezentate la manifestări științifice

Nr. lucrări publicate în reviste de specialitate

Nr. teze de doctorat coordonate de membrii filialei

în țară

în străinătate

în țară

în străinătate

T.D. Babeu

1

4

T. Mănescu

M. Toader

I. Carțiș

2

Dan Perju

2

1

1

1

I. Boldea

16

4

2*

3

D. Dehelean

3

1

1

2

I. Șora

2*

2*

3

2*

1

N. Budișan

3

T.L. Dragomir

4

3

1*

V. Tiponuț

1

4

1*

V. Crețu

10

4

1

2 + 3*

2

I. Jurca

I. Naforniță

2

1

V. Gioncu

7

2

Gh. Lucaci

2 + 1*

1

I. Ilca

4

1

1

D.R. Pascu

6

3

1

V. Safta

2

2

1 + 2*

M. Trușculescu

4

1

C. Davidescu

Delia Perju

1

3 + 1*

1

TOTAL

71

24

16

13

19

Notă: Lucrările marcate cu * sunt cotate ISI


2.8. Sărbătorirea unor personalități științifice românești

 1. Omagieri personalități

  • Acad. Toma Dordea, la împlinirea a 90 de ani de viață,

  • Prof.dr.ing. Zeno Gropșian, la împlinirea a 90 de ani de viață,

  • Prof.dr.ing. Dan Perju, la împlinirea a 75 de ani de viață.

 2. Comemorări


2.9. Sarcini specifice Planului de activități pentru 2010

În cadrul acestui punct, se vor analiza unele probleme prevăzute în planul de activități al Filialei Timișoara a ASTR.

Deși Biroul filialei a depus toate diligențele pentru a se realiza structura organizatorică a filialei, până în prezent nu s-a reușit depășirea unor greutăți și nici acum nu dispunem de un post primit conform organigramei aprobate de Prezidiul ASTR în data de 6 oct. 2009.

Întâmpinăm mari dificultăți legate de compartimentele administrativ și economico-financiar.

Cu toate că s-au făcut unele demersuri, nu s-a reușit stabilirea unor relații de colaborare cu academii și organisme din structura EURO-CASE. Biroul solicită colectivului însărcinat cu această problemă să se mobilizeze și să facă primele demersuri, în special cu academiile țărilor limitrofe României.

În condițiile dificile ale anului 2010, Biroul filialei nu a reușit atragerea unor membri tineri, merituoși în vederea primirii acestora în cadrul secției de construcții-urbanism, respectiv ingineria transporturilor, deoarece la aceste secții activează în prezent câte un singur membru.

S-au făcut prezentări de către colectivul desemnat cu mediatizarea realizărilor filialei noastre în mass-media locală și centrală. Biroul filialei solicită implicarea activă a acestui colectiv.

În cadrul activității tehnico-științifice, pe lângă realizările cuprinse în prezentul raport, Biroul filialei consideră că:

Biroul filialei solicită ca membrii nominalizați pentru aceste acțiuni să se autosesizeze și să acționeze în vederea obținerii rezultatelor dorite.

În cadrul activității editoriale și publicistice, s-au obținut rezultate remarcabile, specificate în raportul de față.

Adresăm deosebite mulțumiri conducerii Universității Politehnica, Timișoara, care ne-a sprijinit întotdeauna în mod exemplar la editarea revistei INFO ASTR, la actualizarea paginii WEB și a accesului la e-mail și internet.

Va trebui să îmbunătățim contorizarea accesului la site-ul filialei și ar fi bine ca toți membrii filialei noastre să folosească acest mijloc de informare-comunicare.

Activitatea economică a filialei în anul 2010 a fost sub așteptări din varii motive, în special datorită modului de trecere a ASTR la statutul de instituție publică.

La 1 iulie 2009, când a început funcționarea ASTR ca instituție publică, Filiala Timișoara avea de încasat sume de la două contracte încheiate și finalizate în 2008 și anume:

Pentru ultima sumă, s-au făcut toate demersurile necesare și la masa credală am recuperat în trei tranșe suma de 108.000 lei, în anul 2010.

Din aceste sume s-au făcut plăți către firmele cu care s-a colaborat și pentru remunerarea personalului care a participat la realizarea acestor contracte.

Astfel, în iulie 2010 s-au încheiat toate problemele moștenite de la ASTR, unitate de interes public și s-au făcut demersurile necesare pentru aplicarea prevederilor normelor financiare pentru unitate bugetară.

Deși s-au depus eforturi, nu am reușit să câștigăm nici un contract în anul 2010 prin participarea la licitațiile de la SNL Oltenia. O cauză obiectivă o reprezintă și trecerea ASTR la statutul de instituție bugetară.

În ceea ce privește spațiul în care filiala își desfășoară activitatea, s-a obținut prelungirea contractului de comodat cu Universitatea Politehnica Timișoara. De asemenea, s-au făcut demersurile necesare în vederea obținerii unor noi spații în clădirea nouă a U.P.T.

La inițiativa prof.dr.ing. Ioan Naforniță, s-au întocmit toate documentele necesare pentru constituirea laboratorului de cercetări în domeniul prelucrării semnalelor, ca parteneriat între ASTR și Universitatea Politehnica Timișoara. Sperăm ca această bază de cercetare să poată fi folosită și în sprijinul dezvoltării Filialei Timișoara a ASTR.


 1. Probleme de rezolvat

3.1. Depunerea de eforturi pentru punerea în practică a organigramei administrative a filialei, pentru care adresăm rugămintea Biroului Prezidiului ASTR de a ne sprijini în realizarea acestui obiectiv.

3.2. Intensificarea formării de parteneriate cu unități economice din țară și sprijinirea dezvoltării acestora.

3.3. Acționarea în vederea atragerii specialiștilor din industrie în activitățile ASTR.

3.4. Realizarea de parteneriate cu universitățile tehnice din Regiunea de Vest a țării în vederea îmbunătățirii calității învățământului tehnic mediu și superior.

3.5. Folosirea bazei materiale a laboratoarelor de cercetare aflate sub egida ASTR și crearea de venituri proprii pentru dezvoltarea acestora.

3.6. Continuarea colaborării cu filialele academice din România și din programul EURO-CASE, cu unități din învățământul mediu și superior, cu autoritățile și agențiile locale.

3.7. Promovarea activităților desfășurate atât de ASTR, cât și de membrii Filialei Timișoara.

3.8. Rezolvarea obiectivelor din planul filialei pe anul 2010, la care rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor și a capacității membrilor filialei.

Președinte Filială ASTR Timișoara,
Prof.univ.dr.ing. Marin Trușculescu
Membru titular al ASTR
Secretar Științific,
Dr.ing. Doru-Romulus Pascu
Membru corespondent al ASTR


Timișoara
30.12.2010


Anexa 1

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de membrii Filialei Timişoara a ASTR
în reviste de specialitate


Nr. crt.

Titlul lucrării

Autori

Publicaţia

1.

Basic circle radius of the cam mechanism with flat osscilating follower

Perju Dan

si colab.

Buletinul Institutului Politehnic, Iaşi,

Tom LVI, Fasc. 4, 2010, Secţiunea Construcţii de Maşini, România

2.

Size minimization of the cam mechanisms with translating roll follower

Perju Dan

si colab.

New Trends in Mechanism Science. Analysis and Design,

Springer, 2010,

p. 245-251, Germany

3.

Sensorless V/f control of high-speed surface permanent magnet synchronous motor drives with two novel stabilizing loops for fast dynamics and robustness

Boldea, I.,

Andreescu, G.D.

IET, Electric Power Applications,

2010, p. 149-157,

U.K. (cotaţie ISI)

4.

BEGA Starter /Alternator – Vector Control Implementation and Performance for Wide Speed Range at Unity Power Factor Operation

Boldea, I.,

Coroban-Schramel, V.,

Andreescu, G.D.,

Blaabjerg, F.

IEEE Transactions, Industry Applications, 2010, p. 150-158, U.S.A. (cotaţie ISI)

5.

Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajelor de aluminiu

Dehelean, D.

Buletinul Universităţii de Petrol şi Gaze, Ploieşti, Seria Tehnică, nr.2, 2010, România

6.

Current Issue Regarding the Use of Li-ion Batteries for Automotive Power Applications

Trăistaru, A.,

Şora, I.

Acta Electronica, Vol.51, no.2, 2010,

p. 132-137,

Cluj Napoca, România

7.

Studies Concerning Li-ion Batteries Thermal Behaviour in Low Temperature Environment

Trăistaru, A.,

Şora, I.

Journal of Electric Engineering, 2010

www.iee.ro/info.php.

8.

Real Time Estimation of Li-ion Batteries Resistance used in the Automotive Applications

Trăistaru, A.,

Şora, I.

Journal of Electric Engineering, 2010

www.iee.ro/info.php.

9.

Harmonic Filters Influences Regarding the Power Quality on High Frequency Electrothermal Installation with Electromagnetic Induction

Rob, R.,

Şora, I.,

Pănoiu, C.,

Pănoiu, M.

WSEAS Transactions on Systems, Vol. 9, Issue 1, ian.2010,

p.72-81

(cotaţie ISI)

10

The influence of Static Contactor on the THD Generated by Currents on a High Frequency Electrothermal Installation with Electromagnetic Induction

Rob, R.,

Şora, I.,

Pănoiu, C.,

Pănoiu, M.

WSEAS Transactions on Systems, 2010

(cotaţie ISI)

11.

Solar Cell Parameter Identification Using Genetic Algorithms

Petcuţ, F.,

Dragomir, T.L.

Control Engineering and Applied Informatics, 2010, vol.12, nr.1, p. 30-37 (cotaţie ISI)

12.

Work Directions and New Results in Electronic Travel Aids for Blind and Visually Impaired People

Tiponuţ, V.,

Ianchis, D., Haraszy,Z., Bash, M., Bogdanov, I.

WSEAS Transactions on Systems, Vol. 9, Issue 10, oct. 2010,

p. 1086-1097

(cotaţie ISI)

13.

A Predictable Data Communication System for Smart Sensors and Hard Real-Time Applications

Micea, M.V.,

Cârstoiu, G.,

Ungurean, L., Chiciudean, D.,

Creţu, I.V., Groza, V.

IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 59, nr.11, nov. 2010, U.S.A. (cotaţie ISI)

14.

A New Cerebral Anatomical-Based Automated Active Segmentation Method

Sabău, A.,

Teodorescu, R.A.,

Creţu, I.V.

Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara,

Transactions on Automatic Control and Computer Science, 2010, Romania

15.

Knowledge Modelling of Brest Cancer Grading Using OWL-DL Formalism

Tutac, E.A., Racoceanu, D., Lomenie, N., Leow Kheng, W., Roux, L.,

Creţu, I.V., Putti, T.

Virchows Archiv the European Journal of Pathology, Springer Verlag, Berlin,

Vol. 455, no.1, 2010, Germany

16.

Efficient Generation of Near Optimal Initial Populations to Enhance Genetics Algorithms for Job-Shop Scheduling

Kuczapski, A.M., Micea, M.V.,

Maniu, L.A.,

Creţu, I.V.

Information Technology and Control, Technologija, Vol. 39, no.1, p.32-37, 2010, Lithuania

17.

IMM-UKF Versus Frequency Analysis

Tudoroiu, N., Zaheeruddin, M., Creţu, I.V.,

Tudoroiu, E.R.

IEEE, Industrial Electronic Magazine, Vol. 4, Issue 3,

p. 7-18, sept. 2010, U.S.A. (cotaţie ISI)

18.

Generating Logic Representation for Programs in a Language Independent Fashion

Chirilă, C.B.,

Jebelean, C.,

Slavici, T., Creţu, I.V.

WSEAS Transactions on Computers, Vol. 9, Issue 10, 2010

(cotaţie ISI)

19.

Structural and mechanical characterization of the heterogeneous jointa metal – non-metal performed by plasma thermal spraying of oxide ceramics

Pascu, D.R.,

Pascu, M.,

Roşu, R.

Acta Metallurgica Slovaca, no.1,

p. 260-266, 2010, Košice, Slovakia

20.

Evaluarea competitivităţii sectorului aeronautic din România privind fabricaţia industrială

Pascu, D.R.,

Stan, A.,

Fleşer, T.

Buletinul Universităţii Politehnica Timişoara,

Seria Mecanică, 2010, România

21.

Evaluarea competitivităţii generale a sectorului de fabricaţie componente şi mijloace de transport feroviar din România

Pascu, D.R.,

Barbu, A., Pascu, M.,

Roşu, R., Elisei, F.

Buletinul AFER Bucureşti, nr.1,

p.11-15, 2010, România

22.

Evaluarea calităţii îmbinărilor sudate a panourilor pereţi-membrană din sistemul vaporizator al Cazanului nr. 7 de 420 t abur/oră de la CET Halânga

Pascu, D.R.,

Fleşer, T., Roşu, R.,

Moldovan, H., Socolescu, O.

Revista SUDURA,

nr. 2, p. 14-23, 2010,

Timişoara, România

23.

The simultaneous influence of ferritic grain size and of the stress concentration on the mechanical characteristics of a S235N steel

Safta, V.,

Safta, V.I.

Metalurgical International Review, Vol. XV, no. 10,

p. 26-29, 2010, Bucuresti, Romania

(cotaţie ISI)

24.

Application of infrared thermography in the nondestructive examination of friction stir welds

Safta, V.

Revista BID-ISIM,

nr. 1, p. 14-25, 2010,

Timişoara, România

25.

Rheological behaviour of PE 80 high temperature pressurized polyethylene pipes

Murariu, A.,

Safta, V.,

Mateiu, H.

Revista “ Materiale plastice”, nr. 2, 2010,

Bucuresti, România

(cotaţie ISI)

26.

Waste Water Treatment which contains Melphalan Using an Electrochemical Reactor with Asymmetric Current Densities

Ordodi, V.,

Dumitrel, G.A.,

Gruia, A., Iacob, M., Mic, A.F., Oprişoni,A., Gib-Balint, L., Gai, E., Perju, Delia

Chemical Bulletin of Politehnica University, Timişoara, Vol. 59,

nr. 69, 2010,

Timişoara, România

27.

Quality Control of Pastry Products Using the HACCP Method

Panfiloiu, M.,

Firczak, M.,

Perju, Delia,

Dumitrel, G.A.


Chemical Bulletin of Politehnica University, Timişoara, Vol. 59,

nr. 69, 2010,

Timişoara, România

28.

Experimental Modelling of Heavy Metals Concentration Distribution in Rivers

Criveanu Faier, M.,

Dumitrel, G.A.,

Perju, Delia


Chemical Bulletin of Politehnica University, Timişoara, Vol. 59,

nr. 69, 2010,

Timişoara, România

29.

Microinstallation for Cytostatic Wastes Epuration

Ordodi, V.,

Dumitrel, G.A.,

Gruia, A., Iacob, M.,

Jinescu, G.,

Perju, Delia

Revista de Chimie, Vol. 61, nr. 9,

p. 857-861, 2010,

Bucuresti, Romania

(cotaţie ISI)