Revista

PROGRAM DE ACTIVITATE
2011


 1. 1. Activitate organizatorică şi de relaţii

  1. Preocupări şi diligenţe pentru ocuparea unor posturi din organigrama administrativă a filialei

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

  1. Activarea comisiilor de lucru ale filialei şi aprobarea planurilor de lucru ale acestora

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

  1. Stabilirea unor relaţii de colaborare permanente cu academii şi organisme din structura EURO-CASE

Răspund: Prof.dr.ing. C. Davidescu

Prof.dr.ing. D. Dehelean

Prof.dr.ing. Gh. Lucaci

Termen: permanent

  1. Preocuparea pentru primirea de membri în ASTR, din industrie

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

  1. Mediatizarea realizărilor şi acţiunilor filialei prin mass-media locală şi centrală

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

  1. Organizarea şedinţelor periodice ale biroului, ale colectivelor de lucru şi a plenarelor filialei

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

 1. 2. Activitate tehnico-ştiinţifică

2.1. Participare la licitaţii pe teme din planul naţional şi internaţional de cercetare, dezvoltare, inovare

Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.5

Termen: permanent

2.2. Încheierea de contracte cu unităţi industriale şi economice pentru cercetare-

dezvoltare-inovare şi consultanţă tehnică

Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.5

Termen: permanent

2.3. Încheierea de contractare a spaţiului filialei şi a necesarului de birotică,

respectiv a acţiunilor de sponsorizare

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent


 1. Manifestări ştiinţifice

  1. Organizarea Conferinţei Naţionale a ASTR, Ediţia VI

Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.1

Termen: sept. 2011

  1. Organizarea ciclului de conferinţe „Progres tehnic”

Răspunde: Comisia de lucru nr.6

Termen: trimestrial

  1. Organizarea a trei seminarii tematice pe probleme de industrie, energie,

mediu

Răspunde: Comisia de lucru nr.1

Termen: permanent

  1. Participarea în calitate de co-organizator la sesiunile ştiinţifice organizate de academii, institute de cercetare, universităţi tehnice, unităţi industriale

Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.1

Termen: permanent

  1. Elaborarea de studii pentru ridicarea calităţii învăţământului tehnic mediu şi superior

Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.4

Termen: permanent

  1. Organizarea de „lecturi deschise” la Universităţile tehnice din Timişoara, Reşiţa şi Drobeta Turnu Severin

Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.1

Termen: permanent


4. Activitate editorială şi publicistică

 1. 4.1. Editarea semestrială a revistei INFO ASTR Timişoara şi difuzarea ei şi la schimb cu alte publicaţii

Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.2

Termen: permanent

 1. 4.2. Editarea materialelor „Conferinţa Naţională a ASTR”, Ediţia VI, 2011, la Timişoara

Răspunde: Biroul filialei

Termen: sept. 2011 1. 4.3. Actualizarea periodică a site-ului Filialei ASTR Timişoara şi organizarea prezentării noului site şi a modalităţilor de acces direct al membrilor filialei

Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.3

Termen: permanent

 1. 4.4. Publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de prestigiu din ţară şi din străinătate, în special reviste cotate ISI, respectiv publicarea de cărţi în edituri consacrate

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

 1. 5. SĂRBĂTORIREA UNOR PERSONALITĂŢI ŞTIINŢIFICE ROMÂNEŞTI

  1. 5.1. Organizarea unor manifestări aniversare pentru membrii filialei la împlinirea vârstei de 75 ani sau mai mult

  Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.1

  1. Termen: permanent

  2. 5.2. Comemorarea unor ilustre personalităţi la 100 de ani sau mai mulţi de la naştere

  Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.1

  1. Termen: permanent


  6. Activitate economică şi de patrimoniu

  1. 6.1. Intensificarea preocupărilor pentru crearea de venituri proprii (contracte, sponsorizări, donaţii)

  Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ

  Termen: permanent

  6.2. Gospodărirea fondurilor provenite din subvenţii de la stat, servicii, venituri proprii în conformitate cu prevederile legale în vigoare

  Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ

  Termen: permanent

  6.3. Folosirea şi întreţinerea dotărilor existente şi preocupări pentru completarea acestora cu echipamente şi aparatură necesară activităţii filialei

  Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ

  Termen: permanent

  1. 6.4. Gospodărirea şi întreţinerea spaţiului în care funcţionează filiala şi respectarea clauzelor contractuale

  Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ

  Termen: permanent  Notă: Componenţa Comisiilor de lucru ale filialei este prezentată în Anexa 1.  Președinte Filială ASTR Timișoara,
  Prof.univ.dr.ing. Marin Trușculescu
  Membru titular al ASTR
  Secretar Științific,
  Dr.ing. Doru-Romulus Pascu
  Membru corespondent al ASTR
  Anexa 1
  Componenţa Comisiilor de lucru pe probleme tematice


  1. Comisia de organizare a manifestărilor ştiinţifice şi de omagiere a personalităţilor

  Prof.dr.ing. Ion Boldea, responsabil

  Prof. dr.ing. Delia Perju

  Prof. dr.ing. Gheorghe Lucaci

  Dr.ing. Doru Romulus Pascu

  1. Comisia de redacţie a Revistei INFO ASTR Timişoara

  Prof. dr.ing. Dan Perju, responsabil

  Prof.dr.ing. Victor Gioncu

  Prof. dr.ing. Mihai Toader

  Dr.ing. Dan Teodorescu

  1. Comisia de redacţie şi completare “ Pagina WEB

  Prof. dr.ing. Vladimir Creţu, responsabil

  Prof. dr.ing. Ioan Naforniţă

  Prof.dr.ing. Ioan Jurcă

  1. Comisia de dezvoltare învăţământ cercetare

  Prof. dr.ing. Toma Leonida Dragomir, responsabil

  Prof. dr.ing. Corneliu Davidescu,

  Prof. dr.ing. Ioan Carţiş

  Prof. dr.ing. Voicu Safta

  1. Comisia de colaborare cu unităţi economice

  Prof. dr.ing. Gheorghe Lucaci, responsabil

  Prof. dr.ing. Toma Leonida Dragomir

  Prof. dr.ing. Tiberiu Mănescu

  6. Comisia de organizare a ciclului de conferinţe Progres tehnic”

  Prof. dr.ing. Ioan Şora, responsabil

  Prof. dr.ing. Nicolae Budişan

  Prof. dr.ing. Ioan Ilca

  Anexa 2
  Ciclul de Conferinte „Progres Tehnic” 2011

  Nr.

  crt.

  Titlul conferinţei

  Numele conferenţiarului

  Trimestrul

  1

  Evaluarea calităţii aerului cu referire la zona Timişoara

  Prof.dr.ing. Ioana Ionel

  Şef lucr.dr.ing. F. Popescu

  Drd.ing. I. Vetreş

  1 - 28 Martie 2011

  2

  Drumurile moderne o provocare pentru dezvoltare sustenabilă

  Prof.dr.ing. Gh. Lucaci

  2 - Mai 2011

  3

  Biocombustibili

  Prof.dr.ing. L. Rusnac

  3 - Octombrie 2011

  4

  Producerea şi utilizarea biogazului

  Prof.dr.ing. I. Mirel

  4 - Decembrie 2011


  Preşedinte Filială ASTR Timişoara,

  Prof.dr.ing. Marin Truşculescu

  Membru titular al ASTR