Revista

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
„Zilele Academiei de Științe Tehnice”
Ediția a VI-a

PRO PROSPERITAS
industrie – energie – mediu

Timișoara 2011


A VI-a ediție „Zilele Academiei de Științe Tehnice” s-a desfășurat la Timișoara, în zilele de 22 și 23 septembrie 2011, sub genericul „PRO PROSPERITAS”.

Conferința a fost organizată de Academia de Științe Tehnice din România, Filiala Timișoara în colaborare cu Universitatea Politehnica din Timișoara.

Conferința a avut ca obiectiv implicarea cercetării științifice în rezolvarea unor probleme vitale pentru dezvoltarea industriei, energiei și protecției mediului. A fost gândită ca cercetători din cadrul ASTR, din institutele de cercetare și din învățământul superior să prezinte soluții tehnice pentru revigorarea domeniilor industriei, a energiilor neconvenționale și a măsurilor de protecția mediului în dialog cu reprezentanți ai Guvernului și ai comisiilor de specialitate din Parlamentul României. Acest deziderat a fost parțial realizat.

Am fost onorați doar de prezența reprezentanților Ministerului Transporturilor, cu care s-au dezbătut probleme privitoare la dezvoltarea infrastructurii rutiere în zona de vest a țării.

În programul conferinței au fost selectate de către Comitetul Științific un număr de 74 lucrări științifice.

La deschiderea lucrărilor conferinței s-au prezentat mesaje din partea organizatorilor, a președintelui ASTR din România și a rectorului Universității Politehnica din Timișoara.

astr-09-2011- 015 astr-09-2011- 001 astr-09-2011- 005
Prof. Dr. Ing. Mihai Mihăiță
Vicepreședinte ASTR
Prof. Dr. Ing. Marin Trușculescu
Președinte ASTR – Filiala Timișoara
Prof. Dr. Ing. Nicolae Robu Rector al Universității POLITEHNICA din Timișoara
astr-09-2011- 004
Aspect din timpul desfășurării conferinței


În sesiunea plenară, s-au prezentat 8 lucrări, care au abordat probleme energetice și industriale, precum și contribuții românești la tezaurul lexiconului tehnic.

Au avut loc ample dezbateri privind dezvoltarea energiei eoliene, a sistemelor de siguranță și confort al autoturismelor, siderurgia românească, dezvoltarea infrastructurii de transport rutier în România, decalajele economice și paradoxurile istoriei, provocările actuale ale inginerilor de la Transelectrica Timișoara și evocarea academicianului Remus Răduleț și lexicografia.

În cadrul sesiunii de postere, organizată pe panouri speciale iluminate, au fost prezentate și discutate 50 de lucrări științifice privind industria, energia și protecția mediului.

IMG_0361 IMG_0355
Discuții la prezentarea lucrărilor în sesiunea poster


Dezbaterile lucrărilor poster au constituit o noutate și un îndemn de a folosi acest mod de a discuta rezultatele cercetărilor științifice.

Remarcăm în mod deosebit interesul față de acest mod de prezentare a lucrărilor științifice de către specialiști din electrotehnică, energetică, ingineria materialelor, construcții, urbanism și arhitectură.

Comitetul științific al conferinței a selectat 16 lucrări, într-un cadru nou ca formă de prezentare și discutare a rezultatelor cercetării. Aceste lucrări invitate la sesiunea dialog-seminar au permis un fructuos schimb de idei, au avut un nivel științific ridicat și au constituit un model de confruntare a ideilor și soluțiilor, tinzând spre optimizarea procedeelor și a materialelor de cercetare-inovare.

astr-09-2011- 026
Aspect de la sesiunea Dialog-seminar


Moderatorii celor șase secții de lucrări dialog-seminar au reușit să orienteze discuțiile și să armonizeze părerile cercetătorilor spre probleme vitale de dezvoltare economică și de ridicare a nivelului științific al cercetării.

Conferința a avut ca obiectiv și prezentarea unor realizări din economia țării și a organizat o vizită de lucru pe traseul autostrăzii Arad-Timișoara și By-pass Arad.

Participanții au fost informați de consultantul lucrărilor și de antreprenorii autostrăzii Arad-Timișoara asupra proiectului și a stadiului de lucru privind infrastructura rutieră a acestor căi de comunicație care fac legătura cu Ungaria prin vama Nădlac.

IMG_0381 astr-09-2011- 032
Aspecte din timpul deplasării la autostrada Arad-Timișoara


Deosebit de interesante au fost discuțiile tehnice la podul peste Mureș, care are o deschidere de 150 m și 6 benzi de circulație.

IMG_0396 astr-09-2011- 039
Discuții tehnice la podul peste Mureș


La sediul CNADNR –DROP Arad s-au prezentat lucrările: Aspecte privind execuția autostrăzii Arad-Timișoara, Podul peste Mureș de pe traseul By-pass Arad.

astr-09-2011- 040 IMG_0411
Aspecte din timpul prezentării lucrărilor la sediul CNADNR – DROP Arad


Conferința internațională „Zilele Academiei de Științe Tehnice” – 2011, sub genericul „PRO PROSPERITAS” organizată la Timișoara a reunit specialiști din țară și din străinătate, care prin forma nouă de organizare, prin grija organizatorilor de a crea un cadru deosebit de dezbateri tehnice și științifice, constituie un îndemn ca cercetarea să contribuie la prosperitate și să dea noi speranțe de pornire a motoarelor economiei.

Sperăm că această manifestare științifică nu va fi dată uitării și că cercetarea-inovarea își va aduce contribuția la dezvoltarea economică și socială a societății românești.Președintele Comitetului de Organizare

Prof.dr.ing. Marin Trușculescu

Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România