Revista

MESAJ
A 70 – ANIVERSARE A
FACULTATII DE CONSTRUCTII DIN TIMISOARA


Cele șapte decenii de existență a unei facultăți constituie o perioadă relativ scurtă. Este o perioadă frumoasă, este tinerețea și trecerea spre maturitate, este perioada în care se înving greutățile începutului si se dezvoltă aspirațiile și direcțiile de dezvoltare ale învățământului superior în domeniul deosebit de important al construcțiilor.

Inființarea în 11 noiembrie 1941 a Facultății de Construcții în cadrul Scolii Politehnice din Timișoara reprezintă succesul unui grup de intelectuali progresiști în frunte cu profesorul emerit VICTOR VLAD care au luptat neobosiți pentru dezvoltarea învățământului în domeniul construcțiilor in zona de vest a României.

In primii ani de activitate Facultatea de Construcții a avut o singura secție de specialitate, iar actualmente are șapte domenii de specialitate.

Pasionați și pătrunși de importanța pregătirii inginerilor în domeniul construcțiilor, cadrele didactice și întregul personal al Facultății de Construcții au militat in decursul celor 70 de ani pentru modernizarea continuă a procesului de învățământ, dezvoltării bazei tehnice materiale, creând specialiști ale căror realizări le întâlnim în toate zonele tarii.

La aniversarea a 70 de ani de existență ai Facultății de Construcții din Timișoara, Academia de Știinte Tehnice din România, prin glasul meu urează conducerii facultății, corpului profesoral, personalului tehnico-administrativ, studenților, masteranzilor și doctoranzilor noi și fructuoase realizări și deosebite îmbunătățiri ale învățământului în domeniul construcțiilor.


La această aniversare socotim că se cuvine cu prisosință
Facultății de Construcții urarea

LA TRECUTUL VREDNIC
VREDNIC VIITOR.


Timisoara
04.11.2011

Președinte,

Prof.dr.ing. Marin Trușculescu