Revista

Prof.dr.ing. Crișan Strugaru
Membru de onoare al ASTR
(1938-2011)


CStrugaru.jpg S-a stins din viață la data de 5 noiembrie 2011 cel care a fost Prof.dr.ing. Crișan Strugaru, membru marcant al Departamentului Calculatoare din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, ctitor și fondator al Școlii de Calculatoare din Politehnica timișoreană.

Născut la 26 aprilie 1938, la Iași, profesorul Crișan Strugaru absolvă liceul "Traian" din Drobeta Turnu-Severin în anul 1955 și cursurile Facultații de Electrotehnică a Institului Politehnic din Timișoara, specialitatea electromecanică, în anul 1960.

În anul 1961 este angajat prin concurs la Institutul Politehnic din Timișoara și începând cu acest moment, dl. Strugaru și-a dedicat practic întreaga viață slujirii învățământului superior românesc, propășirii și dezvoltării Școlii de Calculatoare din Timisoara, prima școală de acest gen din Romania.

Între anii 1970 și 1971 efectuează o specializare la University of Illinois în Statele Unite, după care se reîntoarce în țară și își susține în 1973 teza de doctorat cu titlul ”Contribuții la organizarea logică a unităților de comandă microprogramate". În anul 1977 devine conferențiar iar în 1990 profesor la Catedra de Calculatoare a Politehnicii timișorene. Între anii 1983 și 1992 este șeful Catedrei de calculatoare, pe care a condus-o cu competența și cu profesionalismul care de altfel și-a pus amprenta asupra tuturor realizărilor domniei sale.

Dl. Profesor Strugaru, s-a făcut remarcat ca și un dascăl înăscut, un cadru didactic ale cărui ore de curs, lucrări de laborator sau proiect, prin nivelul științific, prin caracterul interactiv și prin elocință l-au făcut îndrăgit și respectat în rândul studenților. A creat și predat de-a lungul timpului o serie de discipline fundamentale precum “Echipamente periferice”, “Calculatoare automate și programare”, „Programarea și utilizarea calculatoarelor”, „Rețele de calculatoare” toate circumscrise domeniului tehnicii de calcul, domeniu pe care l-a iubit și pe care l-a cultivat întreaga sa viață.

Practic nu există absolvent al programului de calculatoare de-a lungul celor 45 de ani de existență a aceste specializări care să nu fi urmărit cursurile sau laboratoarele domnului profesor.

Activitatea de dascăl s-a împletit în mod armonios cu cea de cercetător științific, dl. Strugaru fiind un precursor de marcă al activității de cercetare în domeniului calculatoarelor. Cu mintea sa iscoditoare și cu pasiunea pentru nou și inedit, domnia sa a abordat o paletă largă de noi direcții de cercetare dintre care se pot aminti proiectarea și realizarea unui calculator numeric de mare viteză; elaborarea de noi organizări logice pentru unitățile de comandă microprogramate; cercetarea, proiectarea și realizarea de testoare industriale, de calculatoare bazate pe microprocesoare, iar începând din anul 1978, de calculatoare personale; implementarea microcalculatoarelor bazate pe microprocesorul 8080; achiziția de semnale, transmisia și recepția semnalelor modulate pe semnale de radiofrecvență; comanda roboților industriali, și multe, multe, altele.

Pentru activitățile de pionerat desfășurate în domeniul roboticii i s-a decernat în anul 1983 premiul Academiei Române "Traian Vuia".

A scris numeroase cărți de specialitate, a publicat peste 53 de lucrări științifice, a realizat nenumărate contracte de cercetare științifică, a brevetat invenții și inovații. Toate acestea conturează și în același timp definesc anvergura științifică excepțională a celui care a fost profesorul Crișan Strugaru.

Om cu o personalitate proeminentă, profesorul Strugaru s-a făcut remarcat ca și un fin și rafinat observator al vieții cotidiene pasionat în egală măsură de școală și de cercetare dar și de politică, cultură, artă, sport și știință. Minte luminată și sfredelitoare, domnul profesor era un intelocutor strălucit, animat de o curiozitate nestăvilită, mereu deschis spre nou, spre inedit. Discuțiile pe care le-am purtat atâția ani de zile la masa din biroul domniei sale, vor rămâne pentru totdeauna în conștiința mea și a colegilor mei. Domnul profesor, aborda fenomenele în esența și în deplina lor profunzime surprinzând întotdeauna prin viziunea sa inedită.

Nu pot să nu remarc, dragostea pentru sport a domnului profesor, faptul că domnia sa era un sportiv remarcabil, pasionat de înot. De altfel ultima discuție care am purtat-o cu domnia sa, a avul loc în luna septembrie în bazinul de înot de la Baza 2, bazin pe care îl frecventa cu regularitate. Nimic nu prevestea la acel moment ceea ce s-a întâmplat. O boală rapace și nemiloasă l-a răpit dintre noi pe acest om adevărat, această personalitate multilaterală, remarcabil de complexă.

Acum în aceste momente triste când ne despărțim pentru totdeauna de bunul și iubitul nostru profesor Crișan Strugaru, doresc ca în numele colegilor, să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, pentru școala noastră, iar familiei îndoliate să-i transmit cele mai sincere condoleanțe și asigurarea că nu îl vom uita niciodată.

Doresc de asemenea să adresez un ultim bun rămas din partea membrilor Academiei de Științe Tehnice din Romania, cu deosebire a celor din filiala Timișoara, din rândul cărora dl. profesor Strugaru a făcut parte în calitate de membru de onoare. Îi mulțumim din suflet pentru tot ce a realizat în cadrul academiei și îi promitem ca nu îl vom uita niciodată.

Prin trecerea în neființă a profesorului Crișan Strugaru, Universitatea „Politehnica” din Timișoara, Departamentul Calculatoare, Academia de Științe Tehnice din România și întreaga comunitate academică pierde un coleg de o valoare excepțională, un cadru didactic remarcabil, un om de aleasă omenie, unul dintre acei corifei care au ctitorit și fondat Școala de Calculatoare de la Politehnica din Timișoara. Amintirea lui va rămâne veșnic în conștiința noastră, cei care am fost contemporani cu domnia sa, dar și în a generațiilor care ne vor urma.Dumnezeu să-l odihnească în pace!Prof.dr.ing. Vladimir-Ioan Crețu