Revista

Prof.Dr.Ing. Marin Trușculescu
membru titular al ASTR,
presedintele Filialei Timisoara
la a 85-a aniversare


marin_trusculescu.jpg S-au împlinit recent 85 ani de viață și 57 ani de activitate în învățământul superior ai distinsului profesor universitar Marin Trușculescu, președintele A.S.T.R., filiala Timișoara.

Născut pe plaiuri mehedințene la 4 septembrie 1926 în comuna Tâmna unde și-a făcut școala elementară, apoi a absolvit renumitul liceu “Traian” din Turnu-Severin și apoi a urmat cursurile facultății de Mecanică din Timișoara, specializarea Transporturi terestre pe care a absolvit-o în anul 1951.

Încă din perioada studenției, între anii 1948-1952 predă la Școala Metalurgică din Timișoara disciplinele de Rezistența Materialelor și de Știința și Tehnologia Materialelor.

În învățamântul superior activează din anul 1954 la Facultatea de Mecanică a instituției noastre parcurgând toate gradele didactice de la asistent la professor universitar până in anul 1995 când devine professor consultant.

Pe perioada anilor 1952-1960 desfășoară în paralel activitate de producție la Atelierele Centrale de reparații auto București ale Ministerului de interne (1952-1954) respectiv director al intreprinderii regionale de transporturi comerciale Banat cu sediul in Timisoara.

Începând cu anul universitar 1959-1960 a trecut cu funcția de bază în învățământul superior și a predat disciplinele:

Din anul 1962 preia disciplina de Studiul Materialelor, în anul 1965 efectueazǎ un stagiu de specializare la Universitatea din Liege, Belgia, iar în anul 1967 susține teza de doctorat în domeniul oțelurilor criogenice, obținând titlul de Doctor Inginer.

A publicat 28 cǎrți de specialitate ( Sudiul Metalelor – E.D.P. București 1971, 1977), (Oțeluri inoxidabile și refractare Editura Facla 1983, Metale amorfe Editura tehnicǎ 1988), (Materialotehnica vol I 2003, vol II 2005).

Activitatea de excepție pe tǎrâm profesional, a contribuit la selecția domniei sale pentru funcția de șef al catedrei Tehnologia Construcțiilor de Mașini ( 1977 – 1984) și al catedrei Știința materialelor și tratamente termice (1990 – 1995).

Pe plan științific are rezultate remarcabile concretizate în peste 320 de lucrǎri (articole) publicate în reviste din țarǎ și strǎinǎtate, 85 protocoale de colaborare cu industria și 5 brevete de invenție.

Domnia sa a depus eforturi susținute pentru crearea și dezvoltarea laboratoarelor didactice și de cercetare, în care sǎ se poatǎ perfecționa generații de studenți, dar și cadrele didactice și cercetǎtorii din domeniul pe cât de dificil pe atât de pasional al științei materialelor inginerești. Menționez aici laboratoarele de Microscopie Optică, Microscopie electronică și cu raze X.

A reușit sǎ organizeze și sǎ conducǎ filiala Prelucrǎri Metalurgice a ICEM Bucuresti, fiind membru al Consiliului științific al acestui institut (1977 – 1996), deținând funcția de Director al Departamentului VII, Timișoara.

În cadrul Academiei Române, filiala Timișoara, și mai nou A.S.T.R., organizeazǎ și conduce cercetǎri în domeniul materialelor noi și a tehnicilor de procesare, o parte din rezultatele obținute au fost prezentate la manifestarea științificǎ de tradiție “Zilele Academice Timișene”.

Pentru noi toți, și nu numai pentru noi, Domnul profesor Marin Trușculescu definește și reprezintǎ în modul cel mai onorant, în calitatea de cadru didactic și de om de științǎ:

Pentru o bunǎ parte a celor de fațǎ, foști studenți, sau actuali discipoli ai domniei sale, dar în mare mǎsurǎ pentru toți cei care îl cunosc și îi știu activitatea, personalitatea Domnului profesor Marin Trușculescu se constituie într-un incitant exemplu și stimul al reușitei în viața profesionalǎ și privatǎ.

Care sunt resursele, resorturile intime și, de ce nu, prețul plǎtit acestei reușite?

Care este “secretul” modului de a fi, care îl definește pe Domnul profesor Marin Trușculescu?

Iatǎ câteva întrebǎri pe care mi le-am pus și poate nu numai eu, de-a lungul anilor de colaborare cu dânsul.

Încerc sǎ gǎsesc, de pe poziții evident diferite, un rǎspuns acestor întrebǎri, mǎ simt obligat, înainte de toate, sǎ-i solicit înțelegerea și îngǎduința de a face publicǎ, în mǎsura în care am descifrat-o, cheia reușitelor sale profesionale.

În sintezǎ, am gândit urmǎtoarele opt linii directoare ce caracterizeazǎ personalitatea, munca și comportamentul dânsului:

  1. O receptivitate aparte fațǎ de nou, nu una pasivǎ, inhibantǎ, ci dimpotrivǎ, o receptivitate activǎ, stimulatorie și, implicit generatoare de nou;
  2. Un spirit analitic de mare acuitate, capabil sǎ evidențieze esențialul și primordialul în tot și în toate;
  3. Un mod de gândire acțional, vizând întotdeauna o suitǎ de obiective, care urmeazǎ sǎ fie realizate pe termen scurt și, respectiv lung;
  4. Un simț excepțional al anticipației, previziunii, derivat din cele anterioare, dar, inimaginabil fǎrǎ intuiția remarcabilǎ, ce-l caracterizeazǎ pe Domnul profesor;
  5. O perseverențǎ ieșitǎ din comun, împinsǎ pânǎ la extrem, în realizarea obiectivelor abordate, bazatǎ pe de o parte pe o capacitate de efort extraordinara, iar pe de altǎ parte pe depǎșirea sistematicǎ a barierelor de spațiu, timp și relații interumane;
  6. Capacitatea de a lucra cu oamenii cei mai diferiți și adeseori cu interese divergente, pe principiul de largǎ uzanțǎ diplomaticǎ al evidențierii unor puncte de vedere comune, in jurul cǎrora se armonizeazǎ interese generale și particulare;
  7. Deschiderea largǎ fațǎ de colaboratori, cu înțelegere, încurajare, grijǎ și ajutor, dupǎ cum o cer împrejurǎrile, ceea ce nu exclude mai ales la cei apropiați, dojana și chiar ocara, atunci când aceștia nu s-au ridicat la înǎlțimea așteptǎrilor;
  8. O determinatǎ cumpǎtare în rezolvarea problemelor conflictuale, și în modul de viațǎ în general.

Încǎ o datǎ “La mulți ani!” Domnule profesor, sǎ aveți parte de bucuria vieții și înțelepciunea vârstei.Prof.dr.ing Ion Mitelea