Revista

Profesorul Ioan Gheorghe Carțiș,
membru titular al ASTR,
la 75 ani de viață

 

IonCartis.jpgNăscut la 8 noiembrie 1936, la Oradea, fiu al unei familii care a reușit să facă față unor greutăți în creșterea și educarea copiilor

Este absolvent al Școlii Medii Electrotehnice din Timișoara (1954) și al Facultății de Mecanică a Institutului Politehnic din Timișoara (1959), Secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

Obține în anul 1973 titlul de Doctor inginer în Științe tehnice, cu teza referitoare la transformările structurale și proprietățile suprafețelor prelucrate prin eroziune electrică.

În anul 1961 este încadrat ca asistent și parcurge toate treptele universitare, fiind atestat în 1990 profesor titular la disciplina Tratamente termice și termo-chimice.

Din anul 1991 este conducător de doctorat în specializarea Știința Materialelor.

Este șeful catedrei de Tehnologia Construcțiilor de Mașini (1985-1990), prorector al Universității Politehnica din Timișoara (1990-1996), respectiv rector al aceleiași universități (1996-2004).

A fost distins cu titlul Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad (2003) și a fost decorat cu „Meritul Credincios în Grad de Cavaler” (2002).

În activitatea tehnico-inginerească a avut rezultate deosebite în proiectarea și realizarea unei instalații de injectare materiale plastice, a unor tipuri de cuptoare de tratamente termice, a unor instalații specifice de tratare a suprafețelor, a unui robot industrial pentru călire prin curenți de inducție, etc.

În activitatea de instruire și educare a studenților a reușit să transmită cunoștințe fundamentale și aplicative privind procedeele de tratament termic. A redactat numeroase îndrumătoare de laborator în domeniul tratamentelor termice, manuale universitare, cărți.

Din anul 1999 devine membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România și activează în cadrul Secției „Inginerie Mecanică”. A fost preocupat și a reușit să realizeze cercetări aplicative în domeniul tratamentelor termice și termo-chimice.

A publicat peste 150 de lucrări științifice și 42 de protocoale, cuprinzând rezultatele obținute în cadrul contractelor de cercetare aplicativă în industria construcțiilor de mașini.

Și-a îndeplinit cu prisosință sarcinile de conducere la Universitatea Politehnica din Timișoara prin asigurarea unui climat armonios, prin obiectivele de cercetare abordate, prin dezvoltarea bazei materiale, respectiv a învățământului tehnic universitar. S-au modernizat spații de învățământ, laboratoare, respectiv spații de cazare pentru studenți și cadrele didactice tinere.

Merită a fi evidențiată strădania depusă pentru noi investiții: sediul Bibliotecii, Baza Sportivă Nr.2 și Sala Senatului universității.

A reușit să facă cunoscută și apreciată Universitatea „Politehnica” din Timișoara prin numeroase colaborări internaționale cu universități europene de prim rang.

A îndrăgit sportul și s-a străduit, prin funcțiile pe care le-a avut în asociațiile sportive, să educe tinerii sportivi spre performanțe ridicate.

Apreciem în mod deosebit activitatea D-lui Prof. Dr. ing. Ioan Gheorghe Carțiș și îi dorim să aibă puterea de a duce la îndeplinire dorințele de sănătate și de ridicare pe trepte superioare a învățământului universitar politehnic.

Folosim acest prilej de aniversare a unei frumoase vârste și-i urăm noi succese în viață și tradiționalul


LA MULȚI ANI CU SĂNĂTATE!

Biroul Filialei Timișoara a
Academiei de Științe Tehnice din România