Revista

RAPORT DE ACTIVITATE
Anul 2011


1.Structura organizatorică

În cadrul ASTR Filiala Timișoara activează 32 de membri, care fac parte din secțiile: mecanică tehnică (4), inginerie mecanică (2), electrotehnică și energetică (8), electronică și automatică (3), tehnologia informațiilor și comunicațiilor (4), construcții și urbanism (1), ingineria transporturilor (1), știința și ingineria materialelor (5), inginerie chimică (4). Filiala are 8 membri titulari, 13 membri corespondenți și 11 membri de onoare.

În cadrul filialei, sub conducerea biroului funcționează următoarele comisii de lucru:


2. Organizarea și participarea la activități științifice

2.1. Conferințe organizate

Membrii Filialei Timișoara a ASTR au fost organizatori sau co-organizatori la diferite conferințe cu participare internațională.

Se remarcă participarea la simpozioanele organizate în cadrul Zilelor Academice Timișene (mai 2011) și la Conferința Internațională Zilele ASTR – Ediția a VI-a – PRO PROSPERITAS (sept. 2011).

Organizarea Conferinței Internaționale Zilele ASTR – Ediția a VI-a – PRO PROSPERITAS a fost sprijinită moral și material de Biroul Prezidiului ASTR, Ministerul Educației și Cercetării, SC ELBA SA Timișoara, DRDP Timișoara, Universitatea Politehnica din Timișoara, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale, ISIM Timișoara.

La această conferință au fost primite 106 lucrări științifice, din care Comisia de Evaluare a selectat 75 lucrări pentru prezentare.

Conferința Internațională Zilele ASTR s-a desfășurat în cadrul a trei sesiuni:

Conferința Internațională Zilele ASTR – Ediția a VI-a – PRO PROSPERITAS a fost onorată de prezența a 81 specialiști din țară, respectiv 9 specialiști din străinătate (Danemarca, Serbia, Ungaria, Germania).

Această conferință s-a bucurat de aprecierea unor delegați ai Ministerului Economiei și ai Ministerului Mediului, a altor specialiști din cadrul secțiilor academiei noastre.

Apreciem în mod aparte participarea cu mai multe lucrări a secțiilor Electrotehnică-Energetică și Știința și Ingineria Materialelor.

De asemenea, apreciem în mod deosebit preocupările pentru organizarea în bune condiții a acestei manifestări științifice a membrilor filialei Dr.ing. Doru Romulus Pascu, Prof.dr.ing. Ion Boldea, Prof.dr.ing. Gheorghe Lucaci, Prof.dr.ing. Marin Trușculescu, Prof.dr.ing. Vladimir Crețu și a ajutorului acordat de conducerea Universității Politehnica din Timișoara.

Filiala Timișoara a ASTR a fost co-organizator la diferite conferințe alături de ISIM Timișoara, respectiv de Universitatea Politehnica Timișoara, cum ar fi:

La aceste manifestări au participat cu lucrări științifice membrii ai filialei noastre, remarcându-se un interes mai scăzut al membrilor secțiilor de Mecanică Tehnică, Electronică și Automatică, Tehnologia Informației și Comunicațiilor.

De asemenea, în anul 2011, membrii filialei noastre au fost prezenți și la conferințele tehnice organizate în cadrul ciclului „Progres tehnic” (Anexa 1). Remarcăm slaba participare a unor membri ai filialei noastre la aceste dezbateri tehnice și interesul acordat de masteranzii și doctoranzii din Universitatea Politehnica din Timișoara.

Membrii secției Electrotehnică-Energetică din cadrul Filialei Timișoara au organizat întâlniri cu personalități științifice marcante în acest domeniu, cum ar fi Victor R. Stefanovic și Frede Blaabjerg din Danemarca, membri ai IEEE, la sediul Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică a Universității Politehnica din Timișoara, în lunile mai și septembrie 2011.


2.2. Lucrări științifice prezentate la conferințe sau publicate în reviste de specialitate

Membrii Filialei Timișoara a ASTR au participat la diferite conferințe organizate în țară sau în străinătate, respectiv au publicat în reviste de specialitate un număr de 81 lucrări, dintre care 5 lucrări cotate ISI, (Anexa 2).


2.3. Preocupări pentru editarea de lucrări științifice și publicații

Sub îngrijirea colectivului de redacție au apărut numerele 19 și 20 ale revistei INFO ASTR Timișoara, în care s-au prezentat probleme privind activitățile întreprinse de membrii filialei, activități științifice, omagieri și comemorări ale personalităților, recenzii de cărți, oferte de lucrări de cercetare-inovare (Dan Perju, Marin Trușculescu). De asemenea, au fost reactualizate datele din pagina WEB a filialei noastre (Vladimir Crețu).

S-au editat și tipărit următoarele lucrări:

La apariția acestor lucrări apreciem strădania depusă de membrii filialei Prof.dr.ing. Ion Boldea, Dr.ing. D.R.Pascu, Prof.dr.ing. Marin Trușculescu, Prof.dr.ing. Gheorghe Lucaci, respectiv de președintele interimar al ASTR, Prof.dr.ing. Mihai Mihăiță.


2.4. Omagieri și comemorări de personalități științifice

În colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara s-a organizat sărbătorirea unor membri ai Filialei Timișoara, cum ar fi: prof.dr.ing. Aurel Nanu (90 ani), prof.dr.ing. Marin Trușculescu (85 ani), prof.dr.ing. Ioan Carțiș (75 ani).

S-au evocat personalitățile Acad. Dan Mateescu și Prof.emerit Constantin Avram, la 100 de ani de la naștere, respectiv Acad. Ștefan Nădășan la 110 ani de la naștere. De asemenea, s-a omagiat Prof.dr.doc.ing. Gheorghe Silaș la 10 ani de la deces.

În paginile revistei INFO ASTR Timișoara, s-au prezentat In memoriam, personalitățile Acad. Ioan Anton și Prof.dr.ing. Crișan Strugaru, decedați în anul 2011.

2.5. Contribuția membrilor filialei la contractele de cercetare-inovare

Membrii filialei Timișoara a ASTR au fost implicați în proiecte cuprinse în Planul Național de Cercetare-Inovare, respectiv au fost preocupați de rezolvarea unor probleme ale unor firme cu activitate de producție (Anexa 3.1). Majoritatea acestor contracte s-au desfășurat în colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara. ASTR a încasat în anul 2011, din contractele de cercetare suma de 14 000 lei (D.R. Pascu, M. Trușculescu).

De asemenea, unii membri ai filialei noastre colaborează în cadrul unor proiecte, al căror beneficiar este Uniunea Europeană (Anexa 3.2).


2.6. Gospodărirea și atragerea de fonduri

Au fost atrase fonduri din contractele de cercetare (14 000 lei – D.R. Pascu, M. Trușculescu), respectiv din sponsorizări (2 500 lei – ELBA Timișoara; 1 500 lei – Aquatim Timișoara; 4 000 lei – ADP Timișoara; 4 500 lei – Universitatea Politehnica Timișoara), reprezentând contravaloarea închirierii unor spații pentru diferite manifestări științifice, respectiv a spațiului în care își desfășoară activitatea filiala noastră și a tipăririi unor broșuri si alte materiale elaborate de membrii filialei.

Fondurile obținute au fost folosite la organizarea și desfășurarea în bune condiții a Conferinței ASTR și la activitățile curente ale filialei.

Conform bilanțului anual, la 31 dec. 2011 s-a înregistrat un rulaj de 41 342 lei, prin BCR Timișoara și 28 200 lei prin Trezoreria Timișoara.


3. Principalele realizări și neîmpliniri

Apreciem că Filiala noastră a reușit în anul 2011 să obțină următoarele realizări:

Considerăm că nu am reușit să ne implicăm mai mult la realizarea legăturilor cu membri programului EURO-CASE și cu mass-media, respectiv la mobilizarea membrilor filialei pentru participarea la ședințele plenare ale secțiilor Academiei și la transmiterea rapoartelor individuale de activitate.

În final, Biroul Filialei Timișoara a ASTR mulțumește membrilor filialei care au contribuit la desfășurarea în bune condiții a activității prin îndeplinirea unor obiective importante asumate pentru anul 2011. De asemenea, se aduc mulțumiri autorilor lucrărilor științifice promovate prin conferințe și întâlniri cu specialiști de marcă ai vieții științifice din țară și din străinătate.Președinte Filială ASTR Timișoara,
Prof.univ.dr.ing. Marin Trușculescu
Membru titular al ASTR
Secretar Științific,
Dr.ing. Doru-Romulus Pascu
Membru corespondent al ASTR


Timișoara, 20.01.2012
ANEXA 1. Lucrări prezentate în cadrul ciclului de conferințe „Progres tehnic”


Nr.

crt.

Titlul conferinței

Autori

Data

Nr. participanți

1

Evaluarea calității aerului cu referire la zona Timișoara

Prof.dr.ing.Ioana Ionel,

ș.l. dr.ing. F. Popescu,

drd. ing. I. Vetreș

28 mar. 2011

50

2

Drumurile moderne – o provocare pentru dezvoltare sustenabilă

Prof.dr.ing. Gh. Lucaci

2 mai 2011

80

3

Biocombustibilii

Prof.dr.ing. L.Rusneac

3 oct. 2011

40

4

Producerea și utilizarea biogazului

Prof.dr.ing. I. Mirel

4 dec. 2011

50ANEXA 2. Lucrări științifice prezentate la conferințe sau publicate în reviste de specialitate


Nr. crt.

Titlul lucrării

Autori

Conferința / Publicația

1

Active-Flux-Based Motion-Sensorless Vector Control of Biaxial Excitation Generator/Motor for Automobiles

Coroban-Schramel,V.,

Boldea, I.,

Andreescu,G.D.,

Blaabjerg, F.

IEEE International Symposium on Industrial Application (ISIA),

27-30 June 2011

2

Active-flux-based, V/f-with-stabilizing-loops versus sensorless vector control of IPMSM Drives

Moldovan, A., Blaabjerg, F.,

Boldea, I.

IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE),

27-30 June 2011

3

High frequency injection assisted “active flux” based sensorless vector control of reluctance synchronous motors, with experiments from zero speed

Agarlita, S.C.,

Boldea, I.,

Blaabjerg, F.

IEEE International Symposium on Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE),

27-30 June 2011

4

Hybrid I-f starting and observer based sensorless control of single phase BLDC-PM motor drives

Iepure, L.,

Boldea, I.,

Blaabjerg, F

IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE),

27-30 June 2011

5

Design and control of a single stator dual PM rotors axial synchronous machine for hybrid electric vehicles

Tutelea, L.N.,

Deaconu, S.I.,

Boldea, I.,

Marignetti, F.,

Popa, G.N.

Proceedings of the 14th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE 2011)

6

Hybrid analytical/FEM optimization design of SPMSM for refrigerator compressor loads

Gradinaru, V.,

Tutelea, L.,

Boldea, I.

International Aegean Conference on
Electric Machines and Power Electronics & Electromotion
Joint Conference

7

High Frequency Injection Assisted “Active Flux” Based Sensorless Vector Control of Reluctance Synchronous Motors, with Experiments from zero speed

Agarlita, S.C.,

Boldea, I.,

Blaabjerg,F.

IEEE International Symposium on Energy Conversion Congres and Exposition (ECCE),

27-30 June 2011

8

QuasI-3D FEM Analysis of an Single Stator Dual PM Rotors Axial Synchronous Machine for Hybrid Electric Vehicles

Tutelea, L.,

Deaconu, S.I.,

Boldea, I.,

Marignetti, F.,

Popa, G.N.

Electrimacs, 6-8 June 2011,

Cergy-Pontoise, France

9

Dual rotor single stator brushless PMSM motor/generator system for full HEVs

Boldea, I.,

Tutelea, L.,

Deaconu, S.I.,

Marignetti, F.

ECAI & EWHEV, 4th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence, ECAI 2011,

June 30– July 2, 2011

10

V/f Control with Active Flux Active Flux and Power Stabilizing Corrections for IPMSM Drives

Moldovan A.,

Boldea I.,

Andreescu Gh.

The 6th International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment,

22-23 Sept. 2011, Timișoara, Romania

11

Experimental Characterization of Surface Permanent Magnet Synchronous Motor Drive

Munteanu (Ungurean), Ana Maria,

Agarlita, S.C.,

Boldea, I.

The 6th International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment,

22-23 Sept. 2011, Timișoara, Romania

12

Interior Permanent Magnet Claw Pole Alternator: Optimization Design with 3D FEM Validation

Tutelea, L.,

Boldea, I.,

Ursu, D.

The 6th International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment,

22-23 Sept. 2011, Timișoara, Romania

13

Design of experiment for the optimization of the properties for biocompatible coatings obtained by thermal spraying

Carțiș, I.Gh.,

Bran, Ibolyka,

Opriș, Carmen

The 6th International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment,

22-23 Sept. 2011, Timișoara, Romania

14

Fast Algorithm for the Extraction of a Space-Time Window in Finite Volume Meshes

Anton A.A.,

Crețu, V.

Proceedings of the 6th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics,

May 19-21, 2011, Timisoara Romania

15

Towards a Software Quality Assessment Model Based on Open-Source Statical Code Analyzers

Chirilă, C.B.,

Juratoni Dana,

Tudor, D.,

Crețu, V.

Proceedings of the 6th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, May 19-21, 2011, Timisoara Romania

16

A Suite of Java Specific Metrics for Software Quality Assessment Based on Statical CodeAnalyzers

Chirilă, C.B.,

Crețu, V.

Proceedings of the 6th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics, May 19-21, 2011, Timisoara Romania


17

Limited Blocking Resource Sharing for Global Multiprocessor Scheduling

Macariu Georgiana,

Crețu, V.

Proceedings of the 23rd Euromicro Conference on Real-Time Systems (ECRTS'11), July 2011, Porto, Portugal

18

Enabling Parallelism and Resource Sharing in Multi-core Component-based Systems

Macariu Georgiana,

Crețu, V.

Proceedings of the 14th IEEE International Symposium on Object /Component/Service-oriented Real- time Distributed Computing  (ISORC'11), (pp. 269-277), March2011

19

Foodball: Emergent resource gathering in collective robotic environments

Cioargă, R.D.,

Micea, M.V.,

Crețu, V.,

Banc, A., Groza V.

Proceedings of IEEE International Workshop on Robotic and Sensors Environments, ROSE 2010, to be published in 2011

20

Diagnosis and prognosis on Parkinson’s desease using an automatic image-based approach

Teodorescu Oana,

Crețu, V.,

Racoceanu, D.

Biomedical Engineering, Trends in Electronics, Communications and Software”, edited by A.N. Laskovsky, INTECH 2011,

ISBN 978-953-307-475-7.

21

Dezvoltarea aplicațiilor timp-real. Concepte avansate

Crețu, V.I.

Editura Universității din Oradea, 2011, ISBN 978-606-10-0475-1

22

Priorities and trends of research and technological development in welding in Romania in the frame of partnerships between research institutes and industry

Dehelean, D.

1st South American – European School of Welding, 18-20 May 2011, Ouro Preto, Brazilia

23

Friction stir processing of cast AlSi12 alloy

Cojocaru, R.,

Dehelean, D.,

Radu, B.,

Boțilă L.,Ciucă C.

IIW International Conference,

27-28 July 2011, Chennai, India

24

Successes in welding cooperation in Europe – Keynote lecture

Dehelean, D.

IIW International Congress,

19-20 Sept. 2011, Cairns, Australia

25

Federația Europeană de Sudură – platformă de cooperare la nivel european în domeniul sudării

Dehelean, D.

Conferința Internațională a ASR,

24-25 oct. 2011, Chișinău,

Republica Moldova

26

Specific problems of dynamic processes in high power synchronous motors

Dordea T.,

Munteanu, R.,

Câmpeanu, A.

The 6h International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment, 22-23 Sept. 2011, Timișoara, Romania

27

Ductility Aspects of Steel Beams

Gioncu, V.

Acta Technica Napocensis: Civil Engineering&Architecture, 2011

28

Characteristics of DUCTROT-M Computer Program for Determining the Available Rotation Capacity of Steel Wide-Flange Beams

Gioncu, V.

Pollack Periodica, International Journal for Engineering Science, 2011, Vol. 6, nr. 1, p. 17-36

29

New Aspects concerning the Ductility of Steels Structures

Anastasiadis, A.,

Mosoarcă, M.,

Gioncu, V.

The 6th European Conference on Steel and Composite Structures, 31 Aug.-

2 Sept. 2011, Budapest, Hungary

30

Lateral Buckling of Beams regarded as anlastically Supported Beam Problem

Balut, N.,

Gioncu, V.

The 6th European Conference on Steel and Composite Structures, 31 Aug.-

2 Sept. 2011, Budapest, Hungary

31

A Grid-Shell for Covering an Atrium

Mosoarcă, M.,

Gioncu, V.

The 6th European Conference on Thin Walled Structures, 5-7 Sept. 2011, Timișoara, Romania

32

Structural Safety of Historical Building made of Reinforced Concrete from Banat Region of Romania

Mosoarcă, M.,

Gioncu, V.

The 5th International Congress on Science and Technology for Safeguard of Cultural Heritage in the Mediteranean Basin,22-25 Nov. 2011, Istambul, Turkey

33

Failure Mechanisms at Historical Religious Building in Romania

Mosoarcă, M.,

Gioncu, V.

The 5th International Congress on Science and Technology for Safeguard of Cultural Heritage in the Mediteranean Basin, 22-25 Nov. 2011, Istambul, Turkey

34

Historical Wooden Churches for Banat Region of Romania

Mosoarcă, M.,

Gioncu, V.

The 5th International Congress on Science and Technology for Safeguard of Cultural Heritage in the Mediteranean Basin, 22-25 Nov. 2011, Istambul, Turkey

35

Ironload-bearing Structure and Formal Characteristics in the Nineteenth Century Historicist Architecture

Harta M.,

Gioncu, V.

Acta Technica Napocensis: Civil Engineering&Architecture, vol. 56, 2011

36

Technology for obtaining steel pieces through die forging in semisolid state

Ilca, I.,

Miloștean, Daniela

The 6th International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment,

22-23 Sept. 2011, Timișoara, Romania

37

Drumuri moderne – o provocare pentru dezvoltare sustenabilă

Lucaci, G.

Simpozion "Infrastructuri eficiente pentru transporturi terestre", Zilele Academice Timișene, 26-27 mai 2011,

Timișoara, România

38

Qualité des Infrastructures Routières. Rapport Thème Stratégique D

Lucaci, G.

Le XXIV-ème Congres Mondial de la Route, 26-30 Sept. 2011, Mexico City,

Mexico

39

Gestion du patrimoine routier dans le contexte du développement durable et dadaptation aux changements climatiques.

Belc, F.,

Lucaci, G.

Rapport national de la Roumanie,

Le XXIV-ème Congres Mondial de la Route, 26-30 Sept. 2011, Mexico City,

Mexico

40

Rehabilitaton of plant units at pumping station

Mănescu T. Șt.,

Bălan G.,

Stroia M.D.

Analele Universității "EftimieMurgu", Reșița, anul XVII, nr 1, 2010,

ISSN 1453-7394

41

Nonlinear Finite Element Analysis Used at Tank Wagons

Mănescu T. Șt., Zaharia,N.L.,

Avram D.S.,

Țigănașu N.M.,

Wseas, Paris Franța, 2011,

pag. 110 113 ,

ISBN 978-960-474-298-1(ISI)

42

Stresses and Diplacement FEM Analysis on Biplane Disks of the Buterfly valves

Mănescu T. Șt., Praisach Z.I., Pomoja F.,Afronie E. M., Stroia M.D.

Wseas Paris Franța, 2011, pag 88-91,

ISBN 978-960-474-298-1(ISI)


43

Modificarea structurii portante a vagonului cisternă în vederea creșterii sarcinii pe osie și micșorarea tarei vehiculului

Zaharia N.L., Mănescu T. Șt.

A XI-a Conferință Națională cu

participare internațională ”Profesorul Dorin Pavel"- fondatorul hidroenergeticii românești", Sebeș, 2011, Știință și Inginerie, Vol 19, pag. 667-674, ISSN 2067-7138.

44

Finite Element Method of Collision Phenomenon that Occurs during the Manufacturing Process of Axial Bearing Rollers

Mănescu T. Șt., Mănescu T. Jr., Cojocaru V.

Analele Universității „ Eftimie Murgu”, Nr1/2011,Proceedings of the multi-conference on systems & structures (SysStruc’11), Dynamics and vibroengineering, pag 173-178,

ISSN 1453-7397

45

Polyethylene Shock Absorber

Mănescu T. Șt., Zaharia N.L.,

Bejan M., Mănescu T. Jr

Revista de Materiale Plastice, Nr.3/2011, pag 218-221,

ISSN 0025 – 5289 (ISI)


46

Collision Modeling of Small Dimension Bearing Rolls

Mănescu T. Jr., Mănescu T. Șt., Iacob-Mare C.,

Avram S.D.

Recent Advances in Signal Processing,

Computational Geometry and Systems Theory, Florența, Italia, 23-25 august, 2011, pag. 262-265,

ISBN 978-1-61804-027-5 (ISI)

47

Dynamic analysis of defects that occur in manufacturing process of cylindrical roller, made of chromium alloy steel, which fit 16 mm diameter radial bearings

Mănescu T. Jr., Mănescu T. Șt., Iavornic C.

The 28th Danubia-Adria-Symposium

Society for Mechanical Engineering, pag 186-186, Siofok, Hungary


48

Technological variants for deposition of hard layers on the active surfaces of the coal hammers mills

Săceanu, C.,

Roșu, R.A,

Pascu, D.R.

Revista Metalurgia International,

vol. XVI, no. 12, pp. 63-70, 2011, Romania

ISSN 1582-2214

49

Research on the welding behaviour of the electrodes mark EVB50 used to remediation of heavy water synthesis columns

Pascu, D.R.,

Crișan, M.,

Roșu, R.A,

Drăgoi, S.

The 6th International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment,

22-23 Sept. 2011, Timișoara, Romania

50

Evaluation of aging phenomena of unalloyed weldable steel from electric steelwork TMK – Reșița

Pascu, D.R.,

Roșu, R.A,

Oprișa, G.,

Băluță, G.

The 6th International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment,

22-23 Sept. 2011, Timișoara, Romania

51

Original contributions in the field of brazing materials execution

Binchiciu, A.,

Pascu, D.R., Binchiciu, E.

The 6th International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment,

22-23 Sept. 2011, Timișoara, Romania


52

Quantitative evaluations of the heterogeneous polymer-metal joints by digital imaging

Crâsteți, S.,

Pascu, D.R.

The 6th International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment, 22-23 Sept. 2011, Timișoara, Romania

53

Welding behaviour of W 1.4301 alloyed steel from the construction of the flat weldable table cutting meat from the food industry

Pascu, D.R.,

Roșu, R.A,

Drăgoi, S.

The 5th International Conference “Innovative technologies for joining advanced materials”,

16-17 June 2011, Timișoara, Romania

54

Research on the accomplishment of lanthanide micro-alloys for loading by welding

Binchiciu, H.,

Pascu, D.R., Binchiciu, E.

The 5th International Conference “Innovative technologies for joining advanced materials”,

16-17 June 2011, Timișoara, Romania

55

Characterization of biocompatible titanium microlayers obtained by plasma jet thermal spraying

Pascu, D.R.,

Roșu, R.A,

Serban, V.A.,

Drăgoi S.

The 5th International Conference “Innovative technologies for joining advanced materials”,

16-17 June 2011, Timișoara, Romania

56

Chemical, structural, mechanical and resistance to corrosion characteri-zation of pipes for natural gases production

Pascu, R.,

Roșu, R.,

Deac, V.

The 9th International Conference “Structural Integrity of welded structures“,

3-4 Nov. 2011, Timișoara, Romania

57

Failures of metallic structures


Pascu, D. R.

Workshop – The 9th International Conference “Structural Integrity of welded structures“,

3-4 Nov. 2011, Timișoara, Romania

58

Mathematical models that describe the emission and the distribution of heavy metals in surface water

Criveanu Faier Marilena,

Perju Delia,

Dumitrel Alina

The XIIth Edition of Timisoara’s Academic Days, 26-27 May 2011,

Timișoara, Romania

59

Posibilități de îmbunătățire a calității apelor potabile și de fântână prin tehnici moderne de modelare matematică

Calisevici Mirela, Perju Delia,

LysandrouMihaela, Dumitrel Alina, Glevitzky Mirel

Journal of Food, Agriculture&Environment, Vol.9(1),

p. 65-68, 2011 (ISI)

60

On the size of cam mechanisms with oscillating follower

Perju Dan,

Lovasz E.,

Modler K.H.

Proceedings of the 13th World Congress on Mechanisms Science,

19-23 June 2011, Guanajuato, Mexic

61

Simulation models for compliant mechanisms with integrated actuators

Modler, K.H.,

Perju Dan,

Lovasz, E.,

Margineanu, D.

Proceedings of the 13th World Congress on Mechanisms Science,

19-23 June 2011, Guanajuato, Mexic

62

Multilingual illustrated micro-thesaurus of mechanisms indexing terms

Perju Dan,

Lovasz E.,

Modler K.H.ș.a

Proceedings of the 13th World Congress on Mechanisms Science,

19-23 June 2011, Guanajuato, Mexic


63

Avarii celebre – motor al dezvoltării conceptelor moderne de proiectare

Safta, V.

Conferința Internațională Zilele ASTR – Ediția a VI-a, PRO PROSPERITAS,

Industrie-Energie-Mediu,

22-23 sept. 2011, Timișoara, România


64

Numerical analysis of the stress peaks of the main fillet welded joints

Safta, V.

Fogarassy, P.

Safta, V.I.

Revista SUDURA,

Vol. 21, nr.3, 2011, Timișoara, România

65

Numerical simulation of the electrothermal processes with phase transitions in materials with nonlinear thermal characteristics

Abrudean, C.,

Șora, I.,

Pănoiu, Manuela

The 6th International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment,

22-23 Sept. 2011, Timișoara, Romania

66

Reactive power compensation in systems with adjustable speed drivers

Deliu, M.,

Hedeș, A.,

Șora, I.

The 6th International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment,

22-23 Sept. 2011, Timișoara, Romania

67

Shunt active filter command design in labview

Rob Raluca,

Șora, I.,

Pănoiu, C.,

Pănoiu, Manuela

The 6th International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment,

22-23 Sept. 2011, Timișoara, Romania

68

A New Electronic Equivalent Circuit for Electrochemical Cells,

Cristea, D.G.,

Basch, M. E.,

Haraszy, Z.,

Fishelson, N.,

Tiponuț, V.

The 2nd International Conference on Modelling and Simulations, Virtual Forum (ICOMOS2011 - VF),

July 11-25, 2011, ISSN:2038-3975


69

A New QCM Based E-NOSE Model Using Decay Method

Micut S.,

Haraszy Z.,

Tiponuț V.,

Ianchis D.

The 15th WSEAS International Conference on Circuits, July 14-16, 2011, Corfu Island, Greece.


70

Improved Collision Detection System Inspired from the Neural Network of the Locust

Ianchis, D.,

Tiponuț, V.,

Popescu, S.,

Haraszy Z.

The 9th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2011), September 8-10, 2011, Subotica, Serbia,

ISBN:978-1-4577-1974-5

71

GPU Accelerated Model for Liquid State Machine based on Spiking Neurons

Mirsu R,

Caleanu C., Tiponuț V.

The 17th International Conference on Soft Computing (MENDEL 2011), Brno, Czech Republic

72

Improved Power Distribution Method for BLDC Motor Driving Power Inverters

Lőrincz, R.I., Basch M.,

Tiponuț V.,

Proceedings of the IEEE 10th – ISSCS conference, June 2011,

ISBN: 978-1-4577-0201-3


73

Hardware Implementation of a BLDC Motor and Control System Diagnosis

Lőrincz, R.I., Basch M.,

Bogdanov I., Tiponuț V., Beschieru A.

WSEAS Proceedings on Circuits and Systems, 2011 – in press


74

Hardware Implementation of Field-Weakening BLDC Motor Control

Lőrincz, R.I., Basch M.,

Bogdanov I., Tiponuț V.,

Cristea D.

Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on Circuits, July 2011,

ISBN:978-1-61804-017-6


75

Hardware Implementation of a BLDC Motor Diagnosis

Lőrincz, R.I.,

Bogdanov I., Tiponuț V.

Proceedings of the 15th WSEAS International Conference on Circuits, July 2011,

76

A New Model for Simulating Electro-mechanical Sensors Array

Cristea, D.G.,

Haraszy Z., Basch M. Lőrincz, R.I. Tiponuț V.

IEEE 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME) 2011 – in press

77

A bio-inspired collision avoidance system concept for people with visual disabilities

Basch M.,

Lőrincz, R.I.,

Cristea, D.G.,

Tiponuț V.

WSEAS Transactions on System Science 2011– in press

78

A Bio-inspired Obstacle Avoidance System Concept for Visually Impaired People

Basch M.,

Cristea, D.G.,

Lőrincz, R.I.,

Tiponuț V.

Recent Researches in System Science , WSEAS, 14-16 July, 2011Corfu Island, Greece, ISSN: 1792-4235,

ISBN:978-1-61804-023-7


79

A New Electronic Equivalent Circuit for Electrochemical Cells

Cristea, D.G.,

Basch M.,

Haraszy Z.,

Fishelson, N.,

Tiponuț, V.

The 2nd International Conference on Modelling and Simulations, Virtual Forum (ICOMOS2011 - VF),

July 11-25, 2011, ISSN: 2038-3975

80

Siderurgia românească, extaz și agonie

Trușculescu, M.

Conferința Internațională Zilele ASTR – Ediția a VI-a, PRO PROSPERITAS,

Industrie-Energie-Mediu,

22-23 sept. 2011, Timișoara, România

81

Evaluation of behaviour to resistance brazing of cooper based materials with amorphous materials


Trușculescu, M., Pascu, Mihaela, Pascu, D.R., Binchiciu, H.

The 6th International Conference: Days of Academy of Technical Sciences in Romania – Pro Prosperitas, Industry-Energy-Environment,

22-23 Sept. 2011, Timișoara, RomaniaANEXA 3. 1. Proiecte naționale de cercetare-inovare și proiecte de cercetare valorificate industrial


Nr. crt.

Autori

Denumire proiect

Beneficiar

Perioada

1.

Crețu V.

și colectiv

FALX DACIAE: Unelte și Procese de Dezvoltare SW pentru Aplicații Multimedia Avansate pe Arhitecturi Multi-Core pentru Telefoane Mobile

ANCS București

Program PNCD2

2010-2012

2.

Crețu V.

și colectiv

MERLIN: Platforma IT de Modelare, Simulare, Planificare și Optimizare a Producției Automatizate în Industria Semiconductorilor

ANCS București

Program PNCD2

2008-2011

3.

Crețu V.

și colectiv

FILOLET: Sistem novativ de monitorizare a calității energiei electrice bazat pe transformarea wavelet în vederea creșterii eficienței energetice a consumatorilor industriali

ANCS București

Program PNCD2

2008-2011

4.

Pascu, D.R.

și colectiv

Cercetări privind fenomenele de interfață la îmbinările heterogene de tip metal-metal și metal-ceramică

ANCS București

Program PNCD2

2008-2011

5.

Pascu, D.R.

și colectiv

Studiu provind situația actuală în domeniul mecanicii ruperii a materialelor polimerice

ANCS București

Program PNCD2

2009-2011

6.

Pascu, D.R.

Roșu, R.A.

Caracterizarea chimică, structurală și mecanică a materialelor și îmbinărilor sudate de la țevile de transport gaze naturale avariate

E-ON GAZ Distribuție,

Timiș

2011

7.

Pascu, D.R.

Roșu, R.A.

Duma, I.

Raport tehnic privind evaluarea calității bulonului filetat din oțel cu diametrul de 36 mm

S.C. Chiulan S.R.L. Caransebeș

2011

8.

Roșu, R.A.

Pascu, D.R.

Raport tehnic privind evaluarea calității cuțitelor cu dimensiunile 812 x 9,8 x 2 m de tăiat material lemnos din industria alimentară

S.C. Carpat Sticks S.R.L.

Timișoara

2011

9.

Pascu, D.R.

Roșu, R.A.

Duma, I.

Analize comparative pentru două nișe sudate 1,2 din setul de analize auto

Thyssen Krupp Bilstein Compa, Sibiu

2011

10.

Pascu, D.R.

Roșu, R.A.

Duma, I.

Raport tehnic privind caracterizarea chimică, structurală și mecanică a două țevi avariate în zona de extracție gaze naturale

Universitatea

„Lucian Blaga”

Sibiu

2011

11.

Roșu, R.A.

Pascu, D.R.

Duma, I.

Raport tehnic privind analiza cauzelor ruperii cârligului de macara

Cummins Generator Technologies,

Craiova

2011

12.

Trușculescu Marin,

Pascu, D.R.


Caracterizarea materialelor din structura portantă a excavatorului Erc 1400 de la cariera Jieț Sud și determinarea rezervei duratei de viață

SNL Oltenia SA

2011ANEXA 3. 2. Proiecte europene de cercetare


Nr. crt.

Autori

Denumire proiect

Beneficiar

Perioada

1.

Boldea I.

și colectiv

EE –VERT – Energy Efficient Vehicles for Road Transport

Uniunea Europeană

2009-2012

2.

Gioncu V.

și colectiv

Conservation and Safety of the Environment

Uniunea Europeană

2011-2013

3.

Perju Dan

și colectiv

FP7-ThinkMOTION-250485, DMG-Lib

Uniunea Europeană

2010-2013